Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Grabska-Chrząstowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6503967120

PBN: 909655

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Application of multidimensional data analysis to chromatography / Tadeusz Satława, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Attempt of neural modelling of castings crystallisation control processPróba neuronowego modelowania procesu sterowania krystalizacją odlewów / Ryszard TADEUSIEWICZ, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Henryk POŁCIK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2008 vol. 8 no. 2, s. 58–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Automatyzacja procesu badania nauronowego systemu wnioskującego opartego na programie Statistica w praktycznym zastosowaniuAutomating of the process of neuro-expert classification system testing based on Statistica software programme in practical use / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Wojciech Lazar // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 2, s. 1369–1375. — Bibliogr. s. 1375, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto56.pdf

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, neuronowy system wnioskujący, automatyczny projektant sieci neuronowych

  keywords: neural network, neuro-expert classification system, automatic neural networks designer

5
 • A comparison of the SVM and neural networks in signal and image classification / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA, Zbigniew Pieprzak // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Comparison of selected classification methods in automated oak seed sortingPorównanie wybranych metod klasyfikacji w automatycznym sortowaniu nasion dębu / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Joanna KWIECIEŃ, Michał Drożdż, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan Szczepaniak, Józef Walczyk, Paweł Tylek // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 31–33. — Tryb dostępu: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_JGJK.pdf [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 33, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: SVM, przetwarzanie i analiza obrazów, klasyfikacja żołędzi, automatyczne sortowanie żołędzi, kNN, ANN

  keywords: SVM, image processing and analysis, ANN, acorn classification, automated acorn sorting, kNN

7
 • Dializa czyli protezowanie funkcji nerek[Dialysis - kidney function prosthesis] / oprac. rozdz. Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Elektroniczna aparatura medyczna / Piotr Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0639). — ISBN: 978-83-7464-818-9. — S. 345–357. — Bibliogr. s. 357

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Directional image filtering based on the fourier transform / Przemysław KOROHODA, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Jaromir PRZYBYŁO // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Inne elektrografie[Other electrographies] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 145–149. — Bibliogr. s. 149. — Tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Klasyfikacja wyników badań spirometrycznych przy pomocy sieci neuronowych[Classification of the results of spirometric tests using neural networks] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Wiesław LIBUSZOWSKI, Waldemar Tomalak // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2011 : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2011 = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61528-24-1. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.. — Dodatkowa afiliacja autorów: Zakład Fizjopatologii Układu Oddychania w Rabce Zdroju

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Logistic regression realized with artificial neuron and estimation formulas / Przemysław KOROHODA, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 265–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Low-cost scalable home video surveillance system / Jaromir PRZYBYŁO, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Neural network approach to incomplete data applied to assessing cardiac health / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Computing in cardiology : [the 40th conference] : September 22–25, 2013, Zaragoza, Spain. — [Spain : s.  n.], [2013]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Neural network approach to incomplete data applied to assessing cardiac health / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // Computing in Cardiology ; ISSN 2325-8861. — Tytuł poprz.: Computers in Cardiology ; ISSN: 0276-6574. — 2013 vol. 40, s. 499–502. — Bibliogr. s. 501–502, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. ISBN: 978-1-4799-0884-4. — Computing in cardiology : Zaragoza, Spain, 22–25 September, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • PET – pozytonowa tomografia emisyjna[PET – Positron Emission Tomography] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 46. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Pozytonowa tomografia emisyjna PET[Positron emission tomography, PET] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 469–479. — Bibliogr. s. 479

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Prediction of hemodialysis treatment results with neural networks and two-compartment modelPrzewidywanie wyników leczenia hemodializą z wykorzystaniem sieci neuronowych i modelu dwuprzedziałowego / Przemysław KOROHODA, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 583–593. — Bibliogr. s. 592–593, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_45.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Próba neuronowego modelowania zawartości radioaktywnego kobaltu w zależności od składu chemicznego wody w reaktorze jądrowymAn attempt of neural modelling of radioactive cobalt content depending on the chemical constitution of water in a nuclear reactor / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 3, s. 919–924. — Bibliogr. s. 924, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-03/Auto32.pdf

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, elektrownia jądrowa

  keywords: neural network, nuclear power station

20
 • Rejestracja i ocena mniej popularnych sygnałów bioelektycznych[Recording and evaluation of less popular bioelectrical signals] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Rozruszniki serca[Cardiac pacemakers] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Stymulatory serca[Artificial pacemakers] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 2 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zastosowania sieci neuronowych w analizie przeżycia[Application of neural networks in the survival analysis] / Joanna Szaleniec, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Maciej Szaleniec // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 529–542. — Bibliogr. s. 541–542

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowanie sieci neuronowych w analizie wyników badania spirometrycznego[Application of neural networks in the analysis of the results of spirometry] / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Waldemar Tomalak // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 263–279. — Bibliogr. s. 277–279

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25