Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Górecki, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, *Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • 50 lat istnienia Katedry Automatyki AGH : osiągnięcia Katedry pod kierownictwem Profesora Henryka Góreckiego[50 years of the Chair of Automatic Control : achievements of the Chair under the lidership of Professor Henryk Górecki] / oprac. Henryk GÓRECKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — VI, 300 s.. — ISBN: 978-83-7464-186-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne wyznaczanie ekstremów i zer równań różniczkowych \emph {n}-tego rzęduAnalytic determination of extrema and zeroes of \emph {n}-th order differential equations / Henryk GÓRECKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 275–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto14.pdf

 • słowa kluczowe: równania transcendentne, zera, ekstrema

  keywords: transcendental equations, zeros, extrema

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analytic method of solution of the transcendental equations for purposes of control system design / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek in the occasion of his eightieth birthday / eds. Mikołaj Busłowicz, Krzysztof Malinowski ; Committee on Automatic Control and Robotics Polish Academy of Sciences. — Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012. — ISBN: 978-83-62582-17-4. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analytic results for oscillatory systems with extremal dynamic properties / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 771–784. — Bibliogr. s. 784

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, extremal time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0057

5
6
 • A new method for analytic determination of extremum of the transients in linear systems / Henryk GÓRECKI // Control and Cybernetics ; ISSN 0324-8569. — 2004 vol. 33 no. 2, s. 275–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — tekst: http://matwbn-1icm-1edu-1pl-18bwsqane00fc.wbg2.bg.agh.edu.pl/ksiazki/cc/cc33/cc3325.pdf

 • keywords: process control, parametric optimization, transcendental equations, Viéte’s formulae, Vandermonde’s determinant, discriminants of exponential functions, analytic formulae, linear stationary system, extremal dynamic error

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Design of systems with extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2013 vol. 61 no. 3, s. 563–567. — Bibliogr. s. 567, Abstr.

 • keywords: systems, extremal dynamic properties, overvoltages waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2013-0057

9
 • Design of the oscillatory systems with the extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 2, s. 241–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, symmetrical equations, regions of the roots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0024

10
11
12
 • From the search for extremum of the function to finding the optimal control / Henryk GÓRECKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special session papers = CMS'05 : metody i systemy komputerowe : V konferencja / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52–53. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Katedra Automatyki przez dziesiątki lat inkubator najnowocześniejszych składników Wydziału i nadal ważny czynnik jego dalszego rozwoju[Institute of Automatics – source of new structures of faculty through years and still important factor of its development] / Henryk GÓRECKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Od optymalizacji parametrycznej do optymalizacji dynamicznej, czyli od ustalonej struktury regulatora do odkrycia jego nieznanej struktury[From parametric optimization to dynamic optimal control, or from the established structure of the controller to discovering its unknown optimal structure] / Henryk GÓRECKI // W: KKA 2005 : XV Krajowa Konferencja Automatyki : [Warszawa 27–30 czerwca 2005], T. 1 / red. Zdzisław Bubnicki, Roman Kulikowski, Janusz Kacprzyk. — Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2005. — S. 249–255. — Bibliogr. s. 253–255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Od poszukiwania ekstremum funkcji do znajdowania sterowania optymalnego[From the search for extremum of the function to finding the optimal control] / Henryk GÓRECKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special session papers = CMS'05 : metody i systemy komputerowe : V konferencja / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Określenie zależności między maksimum uchybu dynamicznego i momentem jego wystąpienia dla liniowych stacjonarnych układów dynamicznych[Determination of relation between maximal error and its moment of time in linear time-invariant systems] / Henryk GÓRECKI // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002, T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz. — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optimal control of stationary linear systems with polynomial performance index / Henryk GÓRECKI // W: ACC : 2002 American Control Conference : Anchorage, Alaska, May 8–10, 2002 : conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Anchorage : s. n.], 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran 471–475. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran 474–475, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optimization and control of dynamic systems : foundations, main developments, examples and challenges / Henryk GÓRECKI. — Switzerland : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — XXI, 666 s.. — (Studies in Systems, Decision and Control ; ISSN 2198-4182 ; vol. 107). — ISBN: 978-3-319-62645-1 ; e-ISBN: 978-3-319-62646-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-62646-8

19
 • Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych[Optimization and control of dynamic systems] / Henryk GÓRECKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — VI, 766, [1] s., Indeks. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0170) ; (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 9). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 8374640219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozwiązanie równania czwartego stopnia w przypadku dwóch par pierwiastków zespolonych sprzężonychNew method of solution an algebraic equation of 4-th degree / Henryk GÓRECKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-01/Auto03.pdf

 • słowa kluczowe: równanie czwartego stopnia, pierwiastek zespolony sprzężony

  keywords: solution, algebraic equation 4-th degree roots, geometry of conjugate roots

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Stan obecny i kierunki rozwoju techniki, informatyki, automatyki i robotyki[Present state and development directions of engineering, computer science, automatics and robotics] / Henryk GÓRECKI // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 45–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The resultants and discriminants of real polynominals and quasipolynominalsRugowniki i wyróżniki rzeczywistych wielomianów i kwaziwielomianów / Henryk GÓRECKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 2, s. 167–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/6DHPcz

 • słowa kluczowe: stabilność, kwalifikacje, rugownik, wyróżnik, wielomian, kwaziwielomian

  keywords: analytical results for the errors in linear dynamic systems stability criteria, Vandermonde determinant, discriminants of the polynomials and quasi- polynomials Sylwester determinant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23