Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Górecki, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, * Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • 50 lat istnienia Katedry Automatyki AGH : osiągnięcia Katedry pod kierownictwem Profesora Henryka Góreckiego[50 years of the Chair of Automatic Control : achievements of the Chair under the lidership of Professor Henryk Górecki] / oprac. Henryk GÓRECKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — VI, 300 s.. — ISBN: 978-83-7464-186-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new method for analytic determination of extremum of the transients in linear systems / Henryk GÓRECKI // Control and Cybernetics ; ISSN 0324-8569. — 2004 vol. 33 no. 2, s. 275–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — tekst: http://matwbn-1icm-1edu-1pl-18bwsqane00fc.wbg2.bg.agh.edu.pl/ksiazki/cc/cc33/cc3325.pdf

 • keywords: process control, parametric optimization, transcendental equations, Viéte’s formulae, Vandermonde’s determinant, discriminants of exponential functions, analytic formulae, linear stationary system, extremal dynamic error

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An electric network chain with feedbacks / Henryk GÓRECKI // Control and Cybernetics ; ISSN 0324-8569. — 2000 vol. 29 no. 1, s. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • keywords: transfer function, electric network chain, poles, Parseval's formula

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analityczne wyznaczanie ekstremów i zer równań różniczkowych \emph {n}-tego rzęduAnalytic determination of extrema and zeroes of \emph {n}-th order differential equations / Henryk GÓRECKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 2, s. 275–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto14.pdf

 • słowa kluczowe: równania transcendentne, zera, ekstrema

  keywords: transcendental equations, zeros, extrema

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analytic method of solution of the transcendental equations for purposes of control system design / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek in the occasion of his eightieth birthday / eds. Mikołaj Busłowicz, Krzysztof Malinowski ; Committee on Automatic Control and Robotics Polish Academy of Sciences. — Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012. — ISBN: 978-83-62582-17-4. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analytic results for oscillatory systems with extremal dynamic properties / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 771–784. — Bibliogr. s. 784

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, extremal time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0057

7
8
9
 • Design of systems with extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2013 vol. 61 no. 3, s. 563–567. — Bibliogr. s. 567, Abstr.

 • keywords: systems, extremal dynamic properties, overvoltages waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2013-0057

10
 • Design of the oscillatory systems with the extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 2, s. 241–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, symmetrical equations, regions of the roots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0024

11
12
13
14
15
 • From the search for extremum of the function to finding the optimal control / Henryk GÓRECKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special session papers = CMS'05 : metody i systemy komputerowe : V konferencja / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52–53. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Katedra Automatyki przez dziesiątki lat inkubator najnowocześniejszych składników Wydziału i nadal ważny czynnik jego dalszego rozwoju[Institute of Automatics – source of new structures of faculty through years and still important factor of its development] / Henryk GÓRECKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Laboratory distillation column for education on process control / Henryk GÓRECKI, Jan Tadeusz DUDA, Witold BYRSKI, Krzysztof JANIK // W: ACE'97 : the 4\textsuperscript{th} symposium on Advances in Control Education : July 14–16, 1997 Istanbul, Turkey : preprints / compiled by A. Bir [et al.] ; IFAC [International Federation of Automatic Control]. — [S. l. : s. n.], [1997]. — S. 313–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.. — W bazie Web of Science wydanie z numerem ISBN: 0-08-042591-7; zakres stron: 267-272

 • keywords: process control, distillation columns, educational aids, computer controlled systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody obliczania całki z kwadratu błędu przejściowego – układy skończenie wymiaroweMethods of calculation of the integral of the square dynamic error – finite dimensional systems / Henryk GÓRECKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2001 t. 20 z. 1, s. 22–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody optymalizacji parametrycznej nieskończenie wymiarowych systemów dynamicznychParametric optimalization of infinite dynamic systems / Henryk GÓRECKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2001 t. 20 z. 1, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Od optymalizacji parametrycznej do optymalizacji dynamicznej, czyli od ustalonej struktury regulatora do odkrycia jego nieznanej struktury[From parametric optimization to dynamic optimal control, or from the established structure of the controller to discovering its unknown optimal structure] / Henryk GÓRECKI // W: KKA 2005 : XV Krajowa Konferencja Automatyki : [Warszawa 27–30 czerwca 2005], T. 1 / red. Zdzisław Bubnicki, Roman Kulikowski, Janusz Kacprzyk. — Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2005. — S. 249–255. — Bibliogr. s. 253–255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Od poszukiwania ekstremum funkcji do znajdowania sterowania optymalnego[From the search for extremum of the function to finding the optimal control] / Henryk GÓRECKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special session papers = CMS'05 : metody i systemy komputerowe : V konferencja / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Określenie zależności między maksimum uchybu dynamicznego i momentem jego wystąpienia dla liniowych stacjonarnych układów dynamicznych[Determination of relation between maximal error and its moment of time in linear time-invariant systems] / Henryk GÓRECKI // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002, T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz. — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optimal control of electric network chain / Henryk GÓRECKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2001 vol 49 no. 1, s. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159

 • keywords: transfer function, optimal controllers, Kalman equation, electric network chain, poles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optimal control of electric network chain / Henryk GÓRECKI // W: MMAR 2001 : proceedings of the 7th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Międzyzdroje 28–31 August 2001. Vol. 1, Control theory ; Modeling and simulation ; CIM and scheduling problems ; Neural networks and fuzzy logic / ed. R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2001]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8388764756. — S. 199–204. — Bibliogr. s. 204, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optimal control of electric network chain / Henryk GÓRECKI // W: Applied simulation and modelling : proceedings of the IASTED [The International Association of Science and Technology for Development] international conference : September 4–7, 2001 Marbella, Spain / ed. M. H. Hamza ; IASTED. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2001. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: