Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Godawska, dr hab., prof. AGH

poprzednio: Dyduch

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7470-7696 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57195928153

PBN: 5e709207878c28a04738ec85

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Allocation of environmental taxes in the context of general government expenditures on environmental protection in the European Union member states / Justyna DYDUCH, Katarzyna Stabryła-Chudzio // W: European financial systems 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 14\textsuperscript{th} international scientific conference : June 26–27, 2017, Brno, Czech Republic, Pt. 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský ; Masaryk University. Faculty of Economics and Administration. Department of Finance, Institute for Financial Market. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Masaryk University, cop. 2017. — ISBN: 978-80-210-8609-8 ; e-ISBN: 978-80-210-8610-4. — S. 109–117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings_1_final.pdf [2017-11-28]. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • keywords: environmental taxes, tax earmarking, public revenues, environmental protection public expenditures, general government

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów transakcyjnych instrumentów ochrony środowiska w wybranym przedsiębiorstwieAnalysis of transaction costs of environmental protection instruments in a selected firm / Justyna DYDUCH // W: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko / red. nauk. Danuta Dziawgo, Grażyna Borys. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 329). — ISBN: 978-83-7695-448-6. — S. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: opłaty ekologiczne, koszty transakcyjne, uprawnienia zbywalne

  keywords: ecological charges, transaction costs, tradable emission rights

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.329.08

3
 • Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.IndexAnalysis of long-term interdependence between WIG index and treasury bond index – TBSP.Index / Justyna DYDUCH // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 282, s. 26–34. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/03.pdf

 • słowa kluczowe: obligacje, kointegracja, indeks TBSP.Index, indeks WIG, akcje

  keywords: bonds, cointegration, stocks, TBSP.Index, WIG Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of determinants of interest rates of corporate bonds listed on the catalyst bond market in Poland / Justyna DYDUCH // Journal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business ; ISSN 1314-7242. — 2016 vol. 10, s. 401–410. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363448760300.pdf [2016-10-12]. — Bibliogr. s. 410, Abstr.

 • keywords: interest rate, Catalyst bond market, corporate bonds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Changes in the concentration of the audit services market in the context of mandatory auditor rotation in Poland and the United Kingdom / Justyna GODAWSKA, Małgorzata Kutera // European Research Studies Journal ; ISSN 1108-2976. — 2021 vol. 24 iss. 3B, s. 372–385. — Bibliogr. s. 384–385, Abstr.. — tekst: https://www.ersj.eu/journal/2471/download

 • keywords: audit market concentration, Big 4, financial auditing, auditor rotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35808/ersj/2471

6
 • Corporate reporting practices in Poland and Romania – an ex-ante study to the new non-financial reporting European Directive / Mădălina Dumitru, Justyna DYDUCH, Raluca-Gina Guşe, Joanna Krasodomska // Accounting in Europe ; ISSN 1744-9480. — 2017 vol. 14 iss. 3, s. 279–304. — Bibliogr. s. 300–303, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-28

 • keywords: Poland, corporate social responsibility, content analysis, Romania, disclosure index, non financial reporting, directive 2014/95/EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/17449480.2017.1378427

7
 • Correlation of selected liquidity measures on the example of the organised bond market in PolandKorelacja wybranych miar płynności na przykładzie zorganizowanego rynku obligacji w Polsce / Justyna DYDUCH // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2018 nr 2, s. 52–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz.. — tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924978c5f1/po.2018.02.08.pdf

 • słowa kluczowe: rynek obligacji Catalyst, płynność instrumentów finansowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • CSR in non-large public interest entities: corporate talk vs. actions / Joanna Krasodomska, Justyna GODAWSKA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 21 art. no. 9075, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-31. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9075/pdf

 • keywords: SMEs, disclosure index, CSR practice, CSR disclosure, website, organizational hypocrisy concept, ISO 26000

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12219075

9
 • Determinants of corporate social responsibility disclosure: an empirical study of Polish listed companies / Justyna DYDUCH, Joanna Krasnodomska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2017 vol. 9 iss. 11 art. no. 1934, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-25. — tekst: https://goo.gl/zsjPzG

 • keywords: Poland, corporate social responsibility, CSR, annual report, management commentary, directive 2014/95/EU, disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su9111934

10
 • Different presentation formats of corporate financial and non-financial environmental information and judgment accuracy / Justyna GODAWSKA // W: Proceedings of the 35\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — Dod. ISBN 978-0-9998551-4-0. — e-ISBN: 978-0-9998551-4-1. — S. 1471–1483. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 1481–1483, Abstr.

 • keywords: environmental information, information presentation format, cognitive fit theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Discount rate in the assessment of investment project effectivenessStopa dyskontowa w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych / Justyna DYDUCH // W: Performance measurement and management / ed. Bartłomiej Nita. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 345). — S. 23–38. — Bibliogr. s. 37–38, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stopa dyskontowa, projekt inwestycyjny, NPV, MIRR

  keywords: investment project, discount rate, NPV, MIRR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.345.02

12
 • Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowymEnvironmental activity of enterprises in the financial aspect / Justyna DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowymEnvironmental activity of enterprises in the financial aspect / Justyna DYDUCH // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 173–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, działalność środowiskowa, przychody, nakłady inwestycyjne

  keywords: costs, environmental activity, revenues, investment outlays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ecological open-end investment funds managed by domestic investment fund management companiesEkologiczne otwarte fundusze inwestycyjne zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych / Justyna DYDUCH // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2015 nr 7, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.

 • słowa kluczowe: efektywność funduszy inwestycyjnych, zielone fundusze inwestycyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • E-learning in accounting education: the influence of students’ characteristics on their engagement and performance / Joanna Krasodomska, Justyna GODAWSKA // Accounting Education ; ISSN 0963-9284. — 2021 vol. 30 iss. 1, s. 22-41. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-30

 • keywords: gender, education, accounting, e-learning, blended learning, nationality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09639284.2020.1867874

17
 • Environmental policy stringency and its impact on air pollution in PolandRestrykcyjność polityki środowiskowej i jej wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Polsce / Justyna GODAWSKA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2021 vol. 76 no. 1, s. 52–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/359/361

 • keywords: air pollution, environmental taxes, environmental policy, expenditures on environmental protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/2021/1/3

18
 • Environmental protection in the corporate financial management / Justyna DYDUCH // W: Theory of management  7 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Zilina : EDIS University Publishing House. University of Zilina, cop. 2014. — ISBN: 978-80-554-0954-2. — S. 75–77. — Bibliogr. s. 77

 • keywords: environment protection, financial management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Environmental reporting practices of Polish companies / Justyna DYDUCH // Journal of International Scientific Publications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. Economy & Business ; ISSN 1314-7242. — 2017 vol. 11, s. 330–344. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.scientific-publications.net/get.php?code=1957993105 [2017-08-23]. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • keywords: content analysis, CSR, environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Financial environmental disclosure in the annual reports of listed companies in Poland / Justyna DYDUCH // International Journal of Trade, Economics and Finance ; ISSN 2010-023X. — 2017 vol. 8 no. 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

 • keywords: content analysis, Warsaw Stock Exchange, annual report, financial environmental disclosure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18178/ijtef.2017.8.3.557

21
 • Financial strategies of enterprises toward the EU climate policy / Justyna DYDUCH // Management: Science and Education : Slovak Scientific Journal ; ISSN 1338-9777. — 2015 vol. 4 no. 1, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • keywords: strategy, environmental management, corporate finance, financing policy, earnings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Finanse : testy i zadania z rozwiązaniami[Finance – tests and exercises with solutions] / Justyna DYDUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0635). — Bibliogr. s. 155–[156]. — ISBN: 978-83-7464-824-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiskaFinancial aspects of corporate activity in the area of environmental protection / Justyna DYDUCH // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. Współczesne Finanse ; ISSN 2449-5611. — 2018 nr 363, s. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_363/02.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, wydatki inwestycyjne, koszty bieżące ochrony środowiska

  keywords: environmental protection, investment outlays, current environmental costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Framing effect and public support for the environmental policyEfekt ramowania a poparcie publiczne dla polityki środowiskowej / Justyna GODAWSKA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2020 no. 1(72), s. 24–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/43/38

 • słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, polityka środowiskowa

  keywords: environmental policy, framing effect, efekt ramowania, behavioural economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/2020/1/2