Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Głownia, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
3
 • Effect of boron addition on globular microstructure formation in hadfiled and H18 steels for thixoforming processes / Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, J. GŁOWNIA // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Effect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Helebl

 • keywords: centrifugal casting, columnar and equiaxial structure, austenitic Cr-Ni-Nb cast steel, high-temperature mechanical properties

5
 • Effect of precipitation strengthening in low alloyed $Mn-Ni$ cast steels / J. GŁOWNIA, B. KALANDYK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2008 vol. 207 iss. 1–3, s. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/eP4sUw

 • keywords: high strength, carbonitride precipitation, vanadium microaddition, microalloyed cast steels

6
 • Evaluation of cast GX40CrNiSiNb24-24 steel after-service conditions / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalografia, odporność termiczna, staliwo Cr-Ni, węgliki

  keywords: microstructure, carbides, metallography, heat resistance Cr-Ni cast steel, high temperature degradation

7
 • High temperature sulphidation of cast austenitic alloy Cr25-Ni32-Nb with microadditives Ti, Zr and Ce / Renata ZAPAŁA, Zbigniew Żurek, Jan GŁOWNIA // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2008 vol. 27 iss. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Korozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnychCorrosion of construction materials and precipitation of sediments in geothermal waters / Jacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara STYPUŁA // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 217–229. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Niskowęglowe staliwo ferrytyczno-austenityczne (F–A) na odlewy pompLow-carbon ferritic-austenitic (F–A) cast steels for pump castings / Jan GŁOWNIA, Daniel Szczypkowski, Barbara KALANDYK, Józef Górniok, Sebastian SOBULA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 12, s. 616–621. — Bibliogr. s. 621

 • słowa kluczowe: staliwo, niskowęglowe, stal ferrytyczno-austenityczna

  keywords: steel, low-carbon, ferritic-austenitic

10
 • Odporność na zużycie staliwa niskostopowego z zawartością austenitu szczątkowego[Influence of retained austenite on wear resistance of low allyed steel] / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Optimization of properties of solidifying ceramic material EUCOR / Frantisek Kavicka, Karel Stransky, Bohumil Sekanina, Josef Stetina, Jana Dobrovska, Jan GŁOWNIA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN10: 83-87331-48-1. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Preparation of globular microstructure in alumnium alloy 7075 and in H18 or modified Hadfield steels for semi solid processing / J. Dutkiewicz, J. GŁOWNIA, Ł. Rogal // W: CAMRIC-FORUM2 : 2nd forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration ; 12th light metals international workshop by Japan Institute of Light Metals : 13\textsuperscript{th}–14\textsuperscript{th} October, 2016, Toyama, Japan. — [Toyama : University of Toyama], [2016]. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Resistance to abrasive wear and volume fraction of carbides in cast high-manganese austenitic steel with composite structure / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • keywords: microstructure, cast high-manganese steel, vanadium carbides, resistance to abrasive wear, solution treatment

14
 • Segregation of elements in the stainless steel containing 17,88\% Cr and 8,75\% Ni : abstract / P. MALATYŃSKA, J. GŁOWNIA // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Simulation of solidification conditions in high quality castings for mining industrySymulacja warunków krzepnięcia wysokojakościowych odlewów dla przemysłu górniczego / J. GŁOWNIA, D. Koshal, R. Skoczylas, S. SOBULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 791–794. — Bibliogr. s. 794

 • keywords: porosity, yoke casting, solidification, casting simulation

16
 • Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi[The manner of non–furnace processing of high–manganese steel in a ladle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Metalodlew S. A., Kraków ; wynalazca: GŁOWNIA Jan, SOBULA Sebastian, Bogacz Tadeusz, Siernat Zbigniew, Młyński Mariusz. — Int.Cl.: C21C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384561 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384561 z dn. 2008-02-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384561A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi[The manner of non-furnace processing of high-manganese steel in a ladle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Metalodlew Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Jan GŁOWNIA, Sebastian SOBULA, Tadeusz Bogacz, Zbigniew Siernat, Mariusz Młyński. — Int.Cl.: C21C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211560 B1 ; Udziel. 2011-11-04 ; Opubl. 2012-05-31. — Zgłosz. nr P.384561 z dn. 2008-02-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211560B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Staliwo nowe wyzwania przemysłowe – co przedstawimy w kolejnej edycji...[Cast new industrial challenges – which we will present in the next edition] / Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 3–4, s. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Structural heterogeneity of a gravitationally cast ductile-cast-iron roller / Karel Stransky, Frantisek Kavicka, Jana Dobrovska, Bohumil Sekanina, Josef Stetina, Jan GŁOWNIA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN10: 83-87331-48-1. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Structure and properties of the centrifugally cast high-alloyed (25Cr35NiNbTi) steel after long-time operation in steam reformingStruktura i własności odlewanego odśrodkowo wysokostopowego staliwa (25Cr35NiNbTi) po wieloletniej eksploatacji w reformingu parowym / B. MIKUŁOWSKI, R. ZAPAŁA, J. GŁOWNIA, P. Wilk // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 785–790. — Bibliogr. s. 790

 • keywords: mechanical properties, steam reforming, alloyed cast steel, primary and secondary carbides, volume content of phases

21
 • Technological aspects of low-alloyed cast steel massive casting manufacturing / J. Szajnar, A. Studnicki, J. GŁOWNIA, M. Kondracki, J. Suchoń, T. Wróbel // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.

 • keywords: modification, crystallization, non-metallic inclusions, TDA method, low-alloyed cast steel

22
 • Tools cast from the steel of composite structureOdlewane narzędzia ze staliwa o strukturze kompozytu / J. GŁOWNIA, G. TĘCZA, M. Asłanowicz, A. Ościłowski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 803–808. — Bbiliogr. s. 808

 • keywords: cast tools, composite structure, abrasion resistance, primary carbides

23
 • Wpływ mikrostruktury na rozwój pęknięć, spowodowanych pełzaniem, w odśrodkowo odlewanych rurach ze staliwa wysokostopowego, stosowanych w reformingu parowymEffect of microstructure on the development of creep cracks in centrifugally cast tubes for reformer furnace / Jan GŁOWNIA, Borys MIKUŁOWSKI, Albin WOJNAR // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 194–198. — Bibliogr. s. 198. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ zawartości węgla na temperaturę przemiany perytektycznej stali chromowo-niklowej[The influence of carbon content on peritectic transformation temperature in chromium-nickel stainless steel] / P. MALATYŃSKA, J. GŁOWNIA // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2011 z. spec., s. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-929266-4-1. — VII seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2011 oraz Dzień studencki Interaktywnej Platformy Internetowej Kwartalnika Foundry of Archives Engineering, Ustroń–Jaszowiec, 2–4 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wykorzystanie symulacji odlewania do zapewnienia jakości odlewów staliwnychUsing casting simulation to ensure quality of cast steel castings / Jan GŁOWNIA, Jacek Horodecki, Krzysztof Niemczewski, Ryszard Skoczylas, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 3, s. 140–146. — Bibliogr. s. 146. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych