Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Głowienka-Mikrut, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologiiUpdate, integration and release of spatial data using the latest technology / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, SIP, IIP, integracja danych, usługi sieciowe WMS i WFS, aplikacje Open Source

  keywords: GIS, SIS, SDI, data integration, web service WMS, WFS, Open Source tools

2
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Modelling of flood hazard zone for the Łęg RiverModelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki Łęg / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

4
 • Modelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki ŁęgModelling for flood hazard area Łęg rivers / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

5
 • Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnychComparision of atmospheric correction methods for hyperspectral sensor data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HYPERIONPre-processing of spaceborne hyperspectral HYPERION data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Rola ogólnodostępnych danych przestrzennych w analizie zmian geomorfologicznychRole of public spatial data in analysis of geomorphological changes / Ewa GŁOWIENKA, Agnieszka Pękala // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 56–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: NMT, dane przestrzenne, usługi sieciowe WMS, obrazy satelitarne, geomorfologia, erozja wąwozowa

  keywords: satellite images, spatial data, geomorphology, web services WMS, NMT, ravine erosion

8
 • Technika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowejThe UAV technology as a future-oriented direction in the development of low-ceiling aerial photogrammetry / Sławomir MIKRUT, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja E. Głowienka-Mikrut: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

 • słowa kluczowe: UAV, fotogrametria, rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, pole testowe

  keywords: UAV, photogrammetry, geometric resolution, radiometric resolution, test field

9
 • The UAV technology as a future-oriented direction in the development of low-ceiling aerial photogrammetryTechnika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowej / Sławomir MIKRUT, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Krystyna Michałowska // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76–77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: UAV, fotogrametria, rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, teledetekcja, rozpoznawanie obrazu

  keywords: remote sensing, UAV, photogrammetry, geometric resolution, radiometric resolution, recognition

10
 • The use of land surveying in the process of managing mineral depositsWykorzystanie pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalin / Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Jakub Garczarek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, złoża kopalin, pomiary geodezyjne

  keywords: mineral deposits, land reclamation, land surveying

11
 • Updating, integration and making available spatial data with the use of the state-of-the-art technologies / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 57–67. — Bibliogr. s. 66–67, Summ., Streszcz.

 • keywords: GIS, SDI, data integration, SIP, WMS and WFS Web services, open-source applications

12
 • Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenuMulti-temporal data for land cover change detection / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych na potrzeby detekcji lokalizacji składowisk nawozów naturalnychThe use of hyperspectral images for the purpose of detection of manure storage sites / Beata HEJMANOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 67–70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dane hiperspektralne, teledetekcja, krzywe spektralne, zlewnia rzeki, rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość spektralna

  keywords: remote sensing, spatial resolution, hyperspectral data, spectral curves, catchment areas, spectral resolution

14
 • Wykorzystanie pomiarów geodezyjnych w procesie zarządzania złożem kopalinThe use of surveys in the management of mineral deposits / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Tomasz Nałęcz, Jakub Garczarek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 52–53. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

 • słowa kluczowe: rekultywacja, NMT, złoża kopalin, mapa sytuacyjno-wysokościowa

  keywords: mineral deposits, DTM, land reclamation, land survey and height map

15
 • Wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz danych z lotniczego skaningu laserowego w monitoringu zmian środowiska Słowińskiego Parku NarodowegoUsing the multi-temporal arial photos and airborne laser scanning data in monitoring of the Słowiński National Park environmental changes / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 117–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring środowiska, zdjęcia lotnicze, zmiany wieloczasowe

  keywords: laser scanning, environmental monitoring, aerial photos, multi-temporal changes