Wykaz publikacji wybranego autora

Zygfryd Głowacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 10738973000

PBN: 909647

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy silnika indukcyjnego w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of an induction motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 167–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, zapady napięcia

  keywords: induction motors, voltage sags

2
 • Analiza pracy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of a PM synchronous motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapady napięcia, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi

  keywords: voltage sags, PM synchronous motors

3
 • Automatic recognition of armature current of DC motor with application of FFT and GSDMAutomatyczne rozpoznawanie prądu twornika silnika prądu stałego z zastosowaniem FFT i GSDM / Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 25–30. — Bibliogr. s. 28–30

 • keywords: diagnostics, DC motor, recognition, classifier, armature current

4
 • Detection of short-circuits of DC motor using thermographic images, binarization and K-NN classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Tehnički Vjesnik = Technical Gazette ; ISSN 1330-3651. — 2017 vol. 24 no. 4, s. 1013–1018. — Bibliogr. s. 1016–1018

 • keywords: diagnostics, DC motor, maintenance, K-NN classifier, thermographic images

5
 • Detection of synchronous motor inter-turn faults based on spectral analysis of park's vectorDetekcja zwarć zwojowych w silniku synchronicznym bazująca na analizie spektralnej wektora przestrzennego prądu twornika / Z. GŁOWACZ, J. KOZIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23

 • keywords: synchronous motor, faults diagnostics, Park's vector

6
 • Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signals / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Applied Acoustics ; ISSN 0003-682X. — 2017 vol. 117, Pt. A, s. 20–27. — Bibliogr. s. 26-27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-27. — tekst: https://goo.gl/Uux4yz

 • keywords: recognition, acoustic signal, diagnosis, fault, single phase induction motor

7
 • Diagnosis of the three-phase induction motor using thermal imaging / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Infrared Physics & Technology ; ISSN 1350-4495. — 2017 vol. 81, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09. — tekst: https://goo.gl/jrOrfs

 • keywords: induction motor, classification, fault diagnosis, thermal image, machinery

8
9
 • Diagnostics of commutator dc motor using spectral analysis method / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: ICEM 08 [Dokument elektroniczny] : XVIII international conference on Electrical machines : Vilamoura, Portugal : 6–9 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4244-1736-0. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Diagnostics of commutator DC motor using spectral analysis methodDiagnostyka silnika komutatorowego prądu stałego z zastosowaniem metody analizy spektralnej / Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 1, s. 147–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.

 • keywords: diagnostics, DC motor, spectral analysis

11
 • Diagnostics of DC machine based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with application of FFT and classifier based on wordsDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 707–712. — Bibliogr. s. 710–712

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, classifier, sound

13
 • Diagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2015 vol. 64 iss. 1, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — SME 2014 : Symposium on Electrical Machines : June 22–25 2014, Szczawnica

 • keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

14
 • Diagnostics of stator faults of the single-phase induction motor using thermal images, MoASoS and selected classifiers / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2016 vol. 93, s. 86–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-04. — tekst: http://goo.gl/hgFuVG

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, thermal image, fault

15
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką EuklidesaDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of monochrome infrared images with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 154–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDiagnostics of direct current generator based on analysis of infrared images with the application of the histogram and modified classifier based on words / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: XIV Krajowa konferencja elektryki górniczej : Zakopane, 10–12 października 2012 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [et al.]. — [Gliwice : KEiAG PŚ], [2012]. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — ISBN: 978-83-61553-32-8. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDC generator diagnostics based on the analysis of thermal images with the use of image histogram and modified word-based classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2013 R. 51 nr 6, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniejDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 11, s. 185–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, rozpoznawanie, sygnał akustyczny, falki, generator prądu stałego

  keywords: diagnostics, recognition, acoustic signal, wavelets, Direct Current generator

19
 • Diagnostyka maszyny synchronicznej oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i sieci neuronowejSynchronous machine diagnostics based on sound recognition with application of LPC and neural network / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 187–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego bazująca na analizie i rozpoznawaniu sygnałów akustycznych z użyciem algorytmu gęstości widma mocy i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach[Diagnostics of induction motor based on analysis and recognition of acoustic signals using power spectrum density algorithm and modified classfier based on words] / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: ATI 2015 : Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka : XL konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Szczyrk, 24-26.06.2015 = Automation, Telecommunication, Computer Science / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej [et al.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2015. — ISBN: 978-83-61553-56-4. — S. 199–206. — Bibliogr. s. 204–206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora BayesaDiagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 3 (103), s. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik elektryczny prądu stałego, badania diagnostyczne, FFT, klasyfikator Bayesa

  keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

22
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej Daubechies i klasyfikatora Najbliższego Sąsiada z metryką Minkowskiego[Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with the use of Daubechies wavelet transform and Nearest Neighbor Classifier with Minkowski distance] / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: KKEG 2014 : XV Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej : Szczyrk, [24–26.09.2014] / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach [et al.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2014. — ISBN: 978-83-61553-44-1. — S. 191–199. — Bibliogr. s. 197–199, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i GSDMDiagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and GSDM / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2010 nr 87, s. 185–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na rozpoznawaniu prądów stojana z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej[Diagnostics of synchronous motor based on recognition of stator current with application of FFT and fuzzy logic] / Zygfryd GŁOWACZ, Jarosław KOZIK // W: XIII krajowa konferencja elektryki górniczej : zasilanie, sterowanie i bezpieczeństwo eksploatacji napędów elektrycznych w górnictwie : Szczyrk, 16–18 czerwca 2010 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [etc.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2010]. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61553-20-5. — s. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na rozpoznawaniu prądów stojana z zastosowaniem FFT i logiki rozmytejSynchronous motor diagnostics based on the determination of stator currents with the use of FFT and fuzzy logic / Zygfryd GŁOWACZ, Jarosław KOZIK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych