Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Głowacz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0546-7083

ResearcherID: N-6462-2013

Scopus: 24824306700

PBN: 942064

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • Automatic shape recognition of film sequence with application of backpropagation neutral network / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // W: 2008 Conference on Human system interaction [Dokument elektroniczny] : May 25–27. 2008, Kraków (Poland) : conference proceedings / IEEE, ice, University of Information Technology and Management in Rzeszów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN10: 1-4244-1543-8. — S. 76–81. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego ; w bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-1542-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Automatyczne sterowanie temperaturą z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CPAutomatic control of temperature with application of Motorola MC68HC908QT4CP microcontroller / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-01/Auto02.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie temperaturą, mikrokontroler, urządzenie

  keywords: microcontroller, control of temperature, device

3
 • DC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logicDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków maszyny prądu stałego z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 12, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

4
 • DC motor fault analysis with the use of acoustic signals, coiflet wavelet transform, and K-nearest neighbor classifier / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 321-327. — Bibliogr. s. 326–327

 • keywords: DC motor, acoustic signal, fault detection, Coiflet wavelet

5
 • Detection of short-circuits of DC motor using thermographic images, binarization and K-NN classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Tehnički Vjesnik = Technical Gazette ; ISSN 1330-3651. — 2017 vol. 24 no. 4, s. 1013–1018. — Bibliogr. s. 1016–1018

 • keywords: diagnostics, DC motor, maintenance, K-NN classifier, thermographic images

6
 • Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signals / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Applied Acoustics ; ISSN 0003-682X. — 2017 vol. 117, Pt. A, s. 20–27. — Bibliogr. s. 26-27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-27. — tekst: https://goo.gl/Uux4yz

 • keywords: recognition, acoustic signal, diagnosis, fault, single phase induction motor

7
 • Diagnosis of the three-phase induction motor using thermal imaging / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Infrared Physics & Technology ; ISSN 1350-4495. — 2017 vol. 81, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09. — tekst: https://goo.gl/jrOrfs

 • keywords: induction motor, classification, fault diagnosis, thermal image, machinery

8
9
 • Diagnostics of DC machine based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distanceDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem FFT i metryki Jacquarda / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 292–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, klasyfikacja, rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, odległość Jacquarda

  keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, Jacquard distance

11
 • Diagnostics of direct current machine based on analysis of acoustic signals with the use of symlet wavelet transform and modified classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem transformacji falkowej Symlet i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach / Adam GŁOWACZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 4, s. 554–558. — Bibliogr. s. 557–558

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie, eksploatacja, sygnały akustyczne, maszyna prądu stałego, falka

  keywords: recognition, maintenance, wavelet, acoustic signals, Direct Current machine

12
 • Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifierDiagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 231–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with application of FFT and classifier based on wordsDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 707–712. — Bibliogr. s. 710–712

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, classifier, sound

14
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with the application of eigenvector method and K-Nearest Neighbor classifierDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów aktystycznych z zastosowaniem metody wektora własnego i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada / A. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 403–407. — Bibliogr. s. 407

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Diagnostics of rotor damages of three-phase induction motors using acoustic signals and SMOFS-20-EXPANDED / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 507–515. — Bibliogr. s. 513–515. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-27. — tekst: https://goo.gl/IMCn6I

 • keywords: acoustic signal, induction motor, acoustic emission, machine, fault diagnostics

17
 • Diagnostics of stator faults of the single-phase induction motor using thermal images, MoASoS and selected classifiers / Adam GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2016 vol. 93, s. 86–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-04. — tekst: http://goo.gl/hgFuVG

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, thermal image, fault

18
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distanceDiagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem LPCC i klasyfikatora Nearest Mean z metryką kosinusową / A. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 563–569. — Bibliogr. s. 569

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, recognition, sound, nearest mean

19
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with the use of Line Spectral Frequencies and K-Nearest Neighbor classifier / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2014 vol. 39 no. 2, s. 189–194. — Bibliogr. s. 192–194

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, acoustic signal, pattern analysis

21
 • Diagnostics of synchronous motor based on sound recognition with application of Linear Predictive Cepstrum Coefficients and fuzzy classifier / Adam GŁOWACZ // Studia Informatica : Systemy i Technologie Informacyjne ; ISSN 1731-2264. — 2009 nr 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

 • keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, fuzzy classifier

22
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką EuklidesaDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of monochrome infrared images with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 6, s. 154–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDiagnostics of direct current generator based on analysis of infrared images with the application of the histogram and modified classifier based on words / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // W: XIV Krajowa konferencja elektryki górniczej : Zakopane, 10–12 października 2012 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [et al.]. — [Gliwice : KEiAG PŚ], [2012]. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — ISBN: 978-83-61553-32-8. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie obrazów termowizyjnych z zastosowaniem histogramu obrazu i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowachDC generator diagnostics based on the analysis of thermal images with the use of image histogram and modified word-based classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2013 R. 51 nr 6, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniejDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 11, s. 185–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, rozpoznawanie, sygnał akustyczny, falki, generator prądu stałego

  keywords: diagnostics, recognition, acoustic signal, wavelets, Direct Current generator