Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Giergiel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 23012026800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza planów studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn[Academic program analysis of engineering studies in Mechanics and Machine Design discipline] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Józef GIERGIEL // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN: 978-83-7207-702-8. — S. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mechanika ogólna : przykłady, pytania i zadania : [podręcznik akademicki][General mechanics] / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2009. — 232, [1] s.. — Bibliogr. s. [233]. — ISBN: 978-83-7199-562-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanika ogólna – dynamika : wykłady i ćwiczenia prof. Józefa Giergiela[General mechanics – dynamics] / oprac. Andrzej KLEPKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Kraków : KRiDM AGH, 2004. — 168 s.. — ISBN10: 83-920856-0-4. — Dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie oraz studentów wydziałów mechanicznych innych uczelni technicznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizm pedipulatora do ustawiania pozycji modułu napędowego, zwłaszcza robota mobilnego[Mechanism of pedipulator for setting the drive module position, preferably of the mobile robot] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GIERGIEL Józef, GIERGIEL Mariusz, BURATOWSKI Tomasz, CISZEWSKI Michał. — Int.Cl.: F16H 1/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406656 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406656 z dn. 2013-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 27. — Błędnie podano imię: Mirosława Ciszewski. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406656A1.pdf

 • słowa kluczowe: mobilny robot, robot z napędem gąsienicowym, pedipulator robota

  keywords: mobile robot, tracked mobile robot, pedipulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mechanizm pedipulatora do ustawiania pozycji modułu napędowego, zwłaszcza robota mobilnego[Mechanism of pedipulator for setting the drive module position, preferably of the mobile robot] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI, Michał CISZEWSKI. — Int.Cl.: F16H 1/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223875 B1 ; Udziel. 2016-03-02 ; Opubl. 2016-11-30. — Zgłosz. nr P.406656 z dn. 2013-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223875B1.pdf

 • słowa kluczowe: mobilny robot, robot z napędem gąsienicowym, pedipulator robota

  keywords: mobile robot, pedipulator, tracked robot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnychMechatronics designing of inspection robots / Józef GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Mariusz GIERGIEL. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — 263, [3] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7199-638-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody nawigacji minirobotów kołowych na przykładzie minirobota kołowego m.r.k.M.R.K. wheel minirobot as an example of wheel minirobots navigation methods / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 10, s. 50–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie kinematyki gąsienicowego robota inspekcyjnego w oprogramowaniu AMESIMKinematics modeling inspection robot with crawler drive in AMESIM software / Józef GIERGIEL, Krzysztof Kurc, Dariusz Szybicki, Piotr MAŁKA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2013 t. 17 nr 48, s. 44–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Józef Giergiel, Piotr Małka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, kinematyka, roboty gąsienicowe, roboty inspekcyjne

  keywords: modeling, simulations, kinematics, inspection robots, robots with crawler drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie kinematyki i dynamiki w konstrukcjach mobilnych minirobotów kołowychKinematics and dynamics modelling in wheeled mobile minirobot constructions / Józef GIERGIEL, Tomasz BURATOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2004 nr 11, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy robotyki : wykłady prof. Józefa Giergiela[Basics of robotics] / Józef GIERGIEL ; oprac. Tomasz BURATOWSKI. — [Kraków : Katedra Robotyki i Dynami Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza], [2004]. — 153 s.. — Bibliogr. s. 153. — ISBN10: 83-916598-0-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawy robotyki i mechatroniki : wykłady prof. Józefa Giergiela. Cz. 1, Wprowadzenie do robotyki[Basics of robotics and mechatronics : prof. Józef Giergiel lectures'. Pt. 1, Introduction to robotics] / Józef GIERGIEL ; oprac. Tomasz BURATOWSKI, Krzysztof Kurc ; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Katedra Konstrukcji Maszyn, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki. — Kraków : Wydawnictwo KRiDM AGH, [2004]. — 199, [1] s.. — Bibliogr. s. 199. — ISBN10: 83-920856-5-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Prof. Adam Morecki[Professor Adam Morecki] / oprac. Józef GIERGIEL // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 228–229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prof. Stanisław Bednarz[Professor Stanisław Bednarz] / oprac. Józef GIERGIEL // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sieci komputerowe i bazy danych : wykłady i laboratoria[Computer networks and databases] / Józef GIERGIEL, Mariusz GIERGIEL, Krzysztof Kurc. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — 225 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7199-583-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • System Linux w robotyce : podręcznik akademicki[Linux system in robotics] / Józef GIERGIEL, Dariusz Szybicki. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2010. — 206, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7199-614-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The kinematics aspect of robots formation in cooperation tasks / Tomasz BURATOWSKI, Józef GIERGIEL, Tadeusz UHL, Andrzej Burghardt // W: Aerospace robotics : selected papers from I conference on Robotics in aeronautics and astronautics / ed. Jerzy Sąsiadek. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences / eds. Paweł Rowiński [et al.] ; ISSN 2190-5193). — ISBN: 978-3-642-34019-2 ; e-ISBN: 978-3-642-34020-8. — S. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-34020-8_10

18
 • The pipes mobile inspection robots / T. BURATOWSKI, J. GIERGIEL, M. GIERGIEL, K. Kurc // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: