Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Giełżecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901301

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła w wysokotemperaturowych piecach grzewczychIdentification of heat conduction boundary condition for charge heating in high temperature industrial furnaces / Tadeusz TELEJKO, Andrzej BUCZEK, Jan GIEŁŻECKI, Zbigniew MALINOWSKI, Marcin RYWOTYCKI // W: Termodynamika w nauce i gospodarce, T. 2 / pod red. Zbigniewa Gnutka, Władysława Gajewskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7493-407-7. — S. 448–454. — Bibliogr. s. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inverse determination of the heat transfer coefficient distribution on a steel plate cooled by a water spray nozzle / A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, J. GIEŁŻECKI // W: Advanced computational methods and experiments in Heat Transfer XII : twelfth international conference on Simulation and experiments in heat transfer and their applications : Split, Croatia, 2012 / eds. B. Sundén, C. A. Brebbia, D. Poljak. — Southampton : WIT Press, cop. 2012. — (WIT Transactions on Engineering Sciences ; ISSN 1743-3533 ; vol. 75). — Opis częśc. wg Preface. — ISBN: 978-1-84564-602-8. — S. 345–355. — Bibliogr. s. 354–355, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Matematyczny i numeryczny model obliczania pola temperatury gruntu w obrębie działania cieczowego podgrzewacza nawierzchniMathematical and numerical model of field earth temperature computation in the area of liquid heating surface / Jan GIEŁŻECKI, Leszek KOŃSKI // W: SWCIM – 2010 : materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — ISBN: 978-7663-036-6. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelling liquid steel motion caused by electromagnetic stirring in continuous casting steel processModelowanie ruchu ciekłej stali wywołane mieszaniem elektromagnetycznym w procesie ciągłego odlewania / M. RYWOTYCKI, Z. MALINOWSKI, J. GIEŁŻECKI, A. GOŁDASZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 487–492. — Bibliogr. s. 491–492

 • keywords: numerical modelling, finite elements method, continuous casting, electromagnetic stirring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0080

5
 • Model matematyczny i numeryczny mieszania elektromagnetycznego stali w układach ciągłego odlewaniaMathematical and numerical model of electromagnetic steel stirring in continuous casting line / Jan GIEŁŻECKI, Marcin RYWOTYCKI, Andrzej GOŁDASZ // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermograpic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2006 vol. 12 nr 2, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problemy określenia pól temperaturowych metodą termowizyjną w pomiarach pożarów testowych grup A, B, C[The issue of determining the thermal fields by the thermovision method in measurement of test fires class A, B and C] / Robert WOLAŃSKI, Jan GIEŁŻECKI, Łucja Jasińska // W: Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego : Kraków, 15 listopada 2006 r. : materiały konferencyjne / red. Krzysztof T. Kociołek ; Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SA PSP, [2006]. — ISBN10: 83-89877-13-9. — S. 66–81, [1] k. okł.. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.. — Wolański R. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problem obniżenia poziomu zagrożeń w obiektach zabytkowych wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczych opalanych paliwami odnawialnymi[Problem of lowering risk in antique buildings caused by exploitation of heating devices firing with renewable fuels] / Marian SIUDEK, Jan GIEŁŻECKI, Grzegorz Ojczyk // W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2–4 października 2007 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie / red. Krzysztof T. Kociołek. — Kraków : Wydawnictwo SA PAP, 2007. — (Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie). — ISBN10: 83-89877-18-X. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Velocity field determination using simple PIV methodWyznaczanie pola prędkości z wykorzystaniem metody obserwacji ruchu cząstek wskaźnikowych (PIV) / J. GIEŁŻECKI, T. TELEJKO, J. FALKUS, M. Kania // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 171–178. — Bibliogr. s. 177–178. — 10th French-Polish joint symposium on Inhomogeneity of deformation in materials : Orsay, France, May 19-20, 2008

 • keywords: PIV, flow visualization, velocity field, cross-correlation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Weryfikacja technologii nagrzewania kęsik w procesie wytwarzania szynVerification of billets heating technology during rails production / Tadeusz TELEJKO, Andrzej BUCZEK, Jan GIEŁŻECKI, Zbigniew MALINOWSKI, Marcin RYWOTYCKI, Marian Banach, Tomasz Zygmunt // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 238–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie metody termograficznej w wyznaczaniu charakterystyk temperaturowych materiałów stosowanych w termicznych ochronach osobistych służb ratowniczych[The applying of thermographical method in determining of thermal characteristic for materials used for individual protective gear for rescue services] / Robert WOLAŃSKI, Jan GIEŁŻECKI // W: Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym : Kraków, 16–17 października 2006 r. : materiały konferencyjne / red. Krzysztof T. Kociołek ; Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SA PSP, [2006]. — ISBN10: 83-89877-12-0. — S. 103–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz.. — Wolański R. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Znaczenie pomiarów termograficznych w rozpoznawaniu zagrożeń obiektów zabytkowych[Application the thermovision measurements in recognizing the threats of antique buildings] / Robert Wolański, Jan GIEŁŻECKI, Marian SIUDEK // W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 2–4 października 2007 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie / red. Krzysztof T. Kociołek. — Kraków : Wydawnictwo SA PAP, 2007. — (Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie). — ISBN10: 83-89877-18-X. — S. 70–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: