Wykaz publikacji wybranego autora

Gerard Głuch, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analytical determining of forces and pressures during electrodynamical metal forming / Józef BEDNARCZYK, Andrzej KOT, Gerard GŁUCH // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 187–192. — Bibliogr. s. 192, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automate for electrodynamic forming of tubes / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 553–556. — Bibliogr. s. 556, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Avtomatizirovannoe ustrojstvo dlâ èlektrodinamičeskoj formovki metalličeskih trubAutomated device for electrodynamic forming of metal pipes / J. BEDNARCZYK, G. GŁUCH // KŠPOMD : naučno-tehničeskij i proizvodstvennyj žurnal ; ISSN 0234-8241. — 2009 no. 04, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determination of pressures acting on sheet metal in the process of electrodynamic forming by means of spiral inductors / J. BEDNARCZYK, A. KOT, G. GŁUCH // W: AMPT 2003 : proceedings of the international conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003) : 8–11 July 2003, Dublin, Vol. 2 / eds. A. G. Olabi, M. S. J. Hashmi. — Dublin : Dublin City University, 2003. — S. 1654–1657. — Bibliogr. s. 1657, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of pressures acting on sheet metal in the process of electrodynamic forming by means of spiral inductorsWyznaczanie ciśnień działających na blachy kształtowane elektrodynamicznie z wykorzystaniem spiralnych induktorów / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH, Andrzej KOT // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2006 vol. 53 no. 2, s. 179–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electrodynamic metal formingElectrodynamické tvarovanie kovov / BEDNARCZYK J., GŁUCH G. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2000 R. 6 iss. 3, s. 270–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Electrodynamic technology application for plastic working of metals selected operations / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH, Andrzej KOT // W: ICCC'2004 : proceedings of 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 2 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektrodynamiczne formowanie metali[Electrodynamics forming of metals] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elektrodynamiczne łączenie rur z blachami[Electrodynamic assembly of the tubes with sheets] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2004 nr 3-4, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66. — Technika i technologia montażu maszyn : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 12–15. X. 2004 [Cedzyna k. Kielc] / red nauk. Jerzy Łunarski. — Warszawa : Ośrodek Badawczo Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, 2004

 • słowa kluczowe: rura, łączenie elektrodynamiczne, blacha

  keywords: sheet metal, pipe, electrodynamic joining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Elektrodynamiczny montaż końcówek i złączy z przewodami elektrycznymi i hydraulicznymiElectrodynamics' assembly of the connectors and junctions with electric and hydraulic conductors / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2007 nr 4, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Experimental determination of motion parameters during pipe bulging in pulse magnetic field / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 323–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Laboratory facility for rod-shaped smart materials testing / Gerard GŁUCH, Bogdan SAPIŃSKI // W: ICCC'2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 145–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laboratory tests of a generator for a linear MR damper / Bogdan SAPIŃSKI, Gerard GŁUCH, Łukasz JASTRZĘBSKI // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2009 R. 55 no. 2, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Abstr.. — ISBN: 978-80-248-2144-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Measurement of pressures acting on coils during electrodynamical pipe formation / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH, Andrzej KOT // W: ICCC'2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2003) : XXVIIIth seminary ASO'2003 “Instruments & control” (ASO'2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 48–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pomiary parametrów ruchu ścianki rury rozpęczanej w impulsowym polu magnetycznym[Measurement of motion parameters the wall tube expanded in pulse magnetic field] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 nr 9 supl., s. 189–192. — Bibliogr. s. 192. — Metrologia w technikach wytwarzania = Metrology in production engineering : XI krajowa II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 15–17 września 2005 r. Lublin

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pomiary przemieszczenia blach formowanych elektrodynamicznie z wykorzystaniem czujnika światłowodowegoUsing optical fibre sensor to measure displacement of electrodynamically formed sheet metal / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH, Edward WOJNAR, Tomasz ZAŁUSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pomiary wielkości charakteryzujących elektrodynamiczną obróbkę metaliParameters measurements describing electrodynamic metal forming / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH, Andrzej KOT // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2002 nr 12 wyd. spec., s. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — 50 lat 1952–2002 WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : zeszyt poświęcony działalności naukowej prowadzonej w AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] w zakresie automatyzacji procesów – robotyki i dynamiki maszyn : 10–11 października 2002 / AGH im. Stanisława Staszica. WIMiR. Katedra Automatyzacji Procesów ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Realizacja operacji montażowych metodą elektrodynamiczną[The assembly operations using electrodynamics method] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 1998 nr 4, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stress and strain states of inductor coils used for electrodynamic machining of metals / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Strojnícky Čzasopis : journal of mechanical engineering ; ISSN 0039-2472. — 2007 R. 58 č. 4, s. 228–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia elektrodynamiczna – nowoczesna metoda obróbki metali z dużą prędkością[Electrodynamic technology – modern method forming of metal at high speeds] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Vìsnik Tehnologìčnogo Unìversitetu Podìllâ. — 2003 no. 6 t. 1 č. 1 : Tehnìčnì nauki ; specvipusk, s. 233–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do elektrodynamicznego rozpęczania metalowych elementów rurowych[Apparatus for electrodynamically flaring the tubular workpieces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef BEDNARCZYK, Jacek Radło, Maciej Mickowski, Gerard GŁUCH. — Int.Cl.: B21D 41/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192264 B1 ; Udziel. 2006-02-24 ; Opubl. 2006-09-29. — Zgłosz. nr P.344813 z dn. 2000-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192264B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Using an optical fibre sensor to measure displacement of electrodynamically formed sheet metal / J. BEDNARCZYK, G. GŁUCH, E. WOJNAR, T. ZAŁUSKI // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej ; ISSN 0860-8229. — 2007 t. 14 nr 3, s. 437–452. — Bibliogr. s. 452

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ kształtu walcowego induktora stosowanego do elektrodynamicznej obróbki metali na rozkład sił działających w jego zwojach[Influence of cylindrical inductor shape on the distribution in its coils during electrodynamic forming] / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2006 R. 79 nr 7, s. 579–583. — Bibliogr. s. 583

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów układu generator–induktor–półwyrób na sprawność procesu obróbki metali metodą elektrodynamicznąInfluence of generator–inductor–workpiece parameters on the efficiency electrodynamic working of metals / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — ISBN10: 83-86310-10-3. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zautomatyzowane gniazdo obróbcze do elektrodynamicznego formowania rurAutomated the nest for electrodynamic forming of tubes / Józef BEDNARCZYK, Gerard GŁUCH // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 1999 nr 4, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36. — Modułowe stanowisko montażowe : modułowe technologie i konstrukcje w budowie maszyn MTK'99. Cz. 2 : II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 18–21. X. 1999 Rzeszów–Smerek. — [S. l. : s. n.,1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: