Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Gębusia, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4541-3549

ResearcherID: O-1785-2015

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Concrete thermal curing conditions and their influence on temperature distribution of massive foundation slabWarunki pielęgnacji termicznej i ich wpływ na rozkład temperatury w konstrukcji masywnej płyty fundamentowej / GĘBUSIA Ł., Gębusia K. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Ł. Gębusia - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  • słowa kluczowe: rozkład temperatury, konstrukcje masywne, współczynnik przenikalności termicznej

    keywords: heat transfer coefficient, temperature distribution, massive structures

2
  • Mechanical properties of concrete at early ages with different pebble coarse aggregate contentWłaściwości mechaniczne młodego betonu o zmiennej zawartości grubego kruszywa otoczakowego / GĘBUSIA Ł. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Ł. Gębusia - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  • słowa kluczowe: hydratacja cementu, obciążenia termiczne, konstrukcje masywne

    keywords: cement hydration, thermal load, massive structures

3
  • Przenikanie ciepła do gruntu z masywnej płyty fundamentowej kotłowni Elektrowni Jaworzno[The penetration of heat into the ground under foundation slab of Jaworzno Power Plant boiler building] / Łukasz GĘBUSIA, Kamil Gębusia, Jerzy CIEŚLIK // W: Materiały i technologie ekologiczne w budownictwie / red. nauk. Małgorzata Ulewicz, Aleksandra Repelewicz ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2016. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 319). — ISBN: 978-83-7193-656-2. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz.

  • słowa kluczowe: obciążenie termiczne, warunek brzegowy, nieustalony przepływ ciepła