Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Gawin, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza pola sprężystego wzbudzonego – w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym z warstwą o ograniczonej miąższości, przez nadajniki tradycyjnych sond akustycznych i ich modyfikacjiThe analysis of the elastic field excited – in a borehole and a rock medium with the layer finite depth, across the traditional transmitters of the sonic sounder and its modifications / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 3, s. 164–183. — Bibliogr. s. 182–183

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Analiza pola sprężystego wzbudzonego w otworze wiertniczym przez realne nadajniki azymutalno-radialnych (ARAL) i tradycyjnych (AL) profilowań akustycznych i ich modyfikacjiThe analysis of the elastic field excited in a borehole by the real transmitter of the Azimuth Radial Acoustic Logging and traditional Acoustic Logging and its modifications / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 4, s. 231–245. — Bibliogr. s. 244–245

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Dokładniejsze możliwości poszukiwania i badania złóż ropo-gazonośnych metodami pól sprężystych (NTS) oraz sprzężonych z nimi pól termicznych i elektromagnetycznychThe precise possibilities of exploration and investigation oil and gas deposit of the methods elasticity fields ({\it Cosserat elasticity}) and conjugate with its thermic and electromagnetic fields / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 2, s. 97–113. — Bibliogr. s. 112–113

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Podstawy teoretyczno-metodyczne tradycyjnych i nowych modyfikacji badań akustycznych w otworach wiertniczych[Theoretical and methodical bases of the traditional and novel modifications acoustic logging] / Adam GAWIN, Helena GAWIN. — Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, 2008. — 241, [1] s.. — (Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 155). — Bibliogr. s. 238–[242], Streszcz.. — ISBN: 978-83-88549-86-1. — Brak afiliacji AGH

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych