Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Gargul, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7398-0634

ResearcherID: brak

Scopus: 6506155817

PBN: 903328

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
2
 • Analiza możliwości zagospodarowania żużla tlenkowego z procesu konwertorowania kamienia miedziowego w piecu elektrycznym do przerobu żużla zawiesinowegoAnalysis of possibilities of working oxide converting slag in an electric furnace for flash smelting slag processing / Bożena BORYCZKO, Krzysztof GARGUL // W: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Siwki ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMFS PC, 2011. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 19). — ISBN: 978-83-87745-39-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bilans energetyczny jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadamiEnergy balance as a rationalization tool in a wastes administration / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 37–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bilans procesu szybowego i konwertorowania kamienia $Cu$ dla różnych mieszanek koncentratów miedzi w aspekcie utylizacji materiałów ołowionośnych w piecach Dörschla[Balance of shaft furnace and copper matte converter processes for different mixtures of copper concentrates in aspect of utilization lead-rich materials in Dörschel furnaces] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 12–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eliminacja arsenu z kamienia miedziowego za pomocą $CaO$Arsenic removal from copper matte by $CaO$ / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Wacław Styrna, Jan Antczak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 8, s. 461–465. — Bibliogr. s. 465

 • słowa kluczowe: arsen, piec szybowy, modyfikacja procesu, kamień miedziowy

  keywords: arsenic, shaft furnace, process modification, copper matte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrometallurgical recovery of lead from direct-to-blister copper flash smelting slag / Krzysztof GARGUL, Bożena BORYCZKO, Andżelika BUKOWSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 905–911. — Bibliogr. s. 911, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-29. — tekst: https://goo.gl/QLEW2b

 • keywords: lead recovery, decopperization, acetic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.04.004

7
 • Klastry jako narzędzie stymulujące rozwój przemysłu metali nieżelaznychClusters as a tool to stimulate the development of non-ferrous metals industry / Bożena BORYCZKO, Krzysztof GARGUL, Maciej Palczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 851–856. — Bibliogr. s. 856

 • słowa kluczowe: struktura, klaster, klaster przemysłowy, analiza SWOT, podział, strategia klastrów

  keywords: division, cluster, industrial cluster, analysis SWOT, structure, strategy clusters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kompleksowa metoda wzbogacania żużli pohutniczychComplex method of copper slag beneficiation / Krzysztof GARGUL, Barbara TORA // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 48. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Low-waste recycling of spent $CuO-ZnO-Al_{2}O_{3}$ catalysts / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // Metals ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 177, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-12

 • keywords: copper, sustainable development, recycling, zinc, spent catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met8030177

10
 • Ługowanie żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi roztworami wodorotlenku soduLeaching of direct-to-blister copper flash smelting slag with sodium hydroxide solutions / Krzysztof GARGUL, Andżelika BUKOWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 12, s. 2464–2466. — Bibliogr. s. 2466

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.12.12

11
 • „Minimalizacja ilości miedzi w żużlach z procesu konwertorowania kamienia miedziowego”[“Minimization of copper amount in slags with the copper matte converting process”] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — ISBN: 978-83-920877-9-3. — S. 97–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości małoodpadowego recyklingu ZSEE[The possibility of low-waste recycling of WEEE] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości minimalizacji strat srebra do żużla podczas przerobu koncentratów miedzi w procesie szybowym[The possibilities of bath silver into slag while conversion of copper concentrates in sheet process] / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR], [2006]. — S. 11–15. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w procesach otrzymywania żelazomolibdenuPossibilities of waste material application to the ferromolybdenum alloys production process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof GARGUL, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XI konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane : 3–5 czerwca 2009 / Fundacja Metale Niezależne – Tradycja i Rozwój, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — [Kraków : FMN; AGH; SIiTMN], 2009. — S. [45–52]. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odcynkowanie pyłów i szlamów z konwertorów tlenowych do produkcji staliDezincification of dusts and sludges from basic oxygen furnaces for steel production / Krzysztof GARGUL // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 49. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: recykling, ługowanie amoniakalne, ługowanie zasadowe

  keywords: recycling, alkaline leaching, ammonia leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Propozycja przetwarzania wybranych odpadów z procesu rafinacji ołowiu[Proposal of processing of the chosen waste from lead rafination] / JAROSZ Piotr, MAŁECKI Stanisław, GARGUL Krzysztof, PALIMĄKA Piotr // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 12–14 maja 2010 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — Kraków : FMN–TiR, 2010. — ISBN: 978-83-928069-4-3. — S. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przegląd metod oczyszczania elektrolitu miedziowego w aspekcie produkcji katod Cu wysokiej czystościReview of the copper electrolyte purification methods in terms of the production of high purity copper cathodes / Krzysztof GARGUL // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 8, s. 1415–1418. — Bibliogr. s. 1418

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.8.34

18
 • Recovery of metals from $CuO-ZnO-Al_{2}O_{3}$ spent catalysts / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Recycling of low zinc content waste materials from iron metallurgy / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI // W: IOC 2013 : 45\textsuperscript{th} International October Conference on Mining and Metallurgy : 16–19 October 2013, Bor Lake, Bor, Serbia : proceedings / eds. Nada Štrbac, Dragana Živković, Svetlana Nestorović ; University of Belgrade. Technical Faculty in Bor and Mining Metallurgy Institute Bor. — Bor : University of Belgrade. Technical Faculty, [2013]. — ISBN: 978-86-6305-012-9. — S. 475–478. — Bibliogr. s. 478, Abstr.

 • keywords: sludges, dusts, alkaline leaching, Zn recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Review of the copper electrolyte purification technologies in terms of the production of high purity copper cathodes / Krzysztof GARGUL // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 142

 • keywords: impurities, electrorefining of copper, purification process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowychInfluence of steelmaking slags addition on copper concentrate shaft furnace melting process / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Wacław Styrna // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 7, s. 522–524. — Bibliogr. s. 524. — XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie” = The XVII-th international conference on Production and management in metallurgy : Zakopane 25–27.06.2009 / Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ; przy współudz. SITPH. Koło. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów pracy pieców szybowych na strumień strat miedzi do żużla szybowegoInfluence of shaft furnace operation parameters on copper losses in slag / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Jan Antczak, Wacław Styrna // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 8, s. 461–466. — Bibliogr. s. 466

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ stosowanych reduktorów na przebieg i koszt procesu redukcji podczas rafinacji ogniowej miedziReducing agents in fire refining of copper – analysis of the reduction process and its costs / Krzysztof GARGUL, Stanisław MAŁECKI, Marek Włodarczyk // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 12, s. 843–849. — Bibliogr. s. 848–849

 • słowa kluczowe: miedź anodowa, rafinacja ogniowa, redukcja, piec anodowy

  keywords: reduction, anode copper, fire refining, anode furnace

  cyfrowy identyfikator dokumentu: