Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Gancarz, mgr inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6376-5607

ResearcherID: V-5479-2017

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Aktualne kierunki rozwoju rynku energii[Present directions of power market development] / Janusz Kłodos, Artur GANCARZ // W: Ceny i rynek odbiorców energii elektrycznej : IV seminarium : Kraków, 27 czerwca 2008 r. / przyg. merytoryczne Maria Zastawny, Artur Gancarz ; Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Ośrodek Rzeczoznawstwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ENION Energia Sp. z o. o.. — Kraków : SEP, [2008]. — ISBN: 978-83-923567-6-9. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie wpływu warunków zwarciowych na dobór elementów sieci elektroenergetycznejThe influence of short-circuit conditions for choosing elements of power network / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2009 nr 26, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009 = Application of computers in science and technology 2009 : XIX cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XIX seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section / PTETiS, IEEE Polish Section. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Modernizacja elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z wykorzystaniem algorytmu genetycznegoModernisation of power distribution network using genetic algorithms / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych : praca zbiorowa[Electric power losses in power distribution networks] / pod red. Jerzego KULCZYCKIEGO ; aut.: Wojciech BĄCHOREK, Janusz BROŻEK, Artur GANCARZ, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA, Stefan Jasek, [et al.]. — Poznań : PTPiREE, 2009. — 483 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-925667-1-7. — Na okł. dod.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Wybór optymalnej strategii eksploatacji stacji transformatorowych w sieciach rozdzielczych SNChoosing optimal strategy for exploitation of transformer station in Medium Voltage distribution networks / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2008 nr 25, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 = Application of computers in science and technology 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XVIII seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk : [kwiecień – listopad 2008, Gdańsk] / PG, PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Wykorzystanie algorytmu genetycznego przy modernizacji sieci elektroenergetycznejModernisation of distribution power network using genetic algorithms / Artur GANCARZ, Wojciech WALAT // W: ZKwE'2008 : XIII Conference ZKwE'08 : transactions on Computer applications in electrical engineering : Poznan, April 14–16, 2008 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poland Section. — Poznań : IEEE. PUT, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-19-3. — S. 317–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w optymalizacji pracy stacji tranformatorowych średniego napięciaApplication of evolutionary algorithm in optimization of exploitation of medium voltage transformer stations / Wojciech BĄCHOREK, Artur GANCARZ // W: ZKwE'09 : transactions on computer applications in electrical engineering : XIV conference : Poznań, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznań University of Technology. — Poznań : UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN: 978-83-89333-24-7. — S. 163–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Zastosowanie komputera w procesie optymalnej regulacji napięcia w sieci rozdzielczej zawierającej lokalne źródło mocyComputer application for optimal voltage regulation in power distribution network with the local source of power / Wojciech WALAT, Artur GANCARZ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2008 nr 25, s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 = Application of computers in science and technology 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XVIII seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk : [kwiecień – listopad 2008, Gdańsk] / PG, PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Zastosowanie komputerów do wieloetapowej optymalizacji pracy stacji transformatorowych średniego napięciaApplication of computers in multistage optimization of middle voltage transformer station utilization / Artur GANCARZ, Wojciech BĄCHOREK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2009 nr 26, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009 = Application of computers in science and technology 2009 : XIX cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XIX seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section / PTETiS, IEEE Polish Section. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych