Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Galiniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909442

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Badania procesu podziemnego zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR i ocena bazy surowcowej dla tego procesuResearch on underground coal gasification process within the Framework of the NCBiR Program and assessment of coal resources for this process / Krystyna Czaplicka-Kolarz, Grzegorz GALINIAK, Jerzy KLICH, Andrzej STRUGAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 1–7. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie podziemne, projekt R&D, instalacja pilotowa , baza węglowa

  keywords: coal, pilot plant, underground gasification, coal resources, R&D Project

2
 • Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w JaworznieCharacteristics of the reclamation process in the post-mining area - Sand Mine "Szczakowa" in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski podsadzkowe, rekultywacja terenów pogórniczych

  keywords: opencast mining, filling sand deposits, reclamation of post-mining areas

3
 • Chemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of ”Sieniawa” lignite deposit exploited on underground and open pit way / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Bik // W: Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 6 / eds. Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Beata Grzonka. — Poznań : Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. Branch in Poznań. Limnology Center, 2012. — ISBN: 978-83-61102-70-0. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Dotychczasowe doświadczenia rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złoża węgla brunatnego „Sieniawa”The hithero experiences in the reclamation of post-mining areas of “Sieniawa” brown coal deposit / Grzegorz GALINIAK, Jerzy Jarosz, Rafał Tomaszewski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 167–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_12.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ekosystem leśny na terenach poeksploatacyjnych jako sukces branży górnictwa węgla brunatnego na przykładzie KWB "Sieniawa”Forest ecosystem in post-mining areas as a success of the lignite mining industry: a case study of the ”Sieniawa” mine / Grzegorz GALINIAK, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Bik, Lech Kołdyka, Agnieszka Szlęzak // W: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65\textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.. — Grzegorz Gliniak, Arkadiusz Kustra - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Górnictwo i ochrona środowiska - KWB "Sieniawa"Mining and environment protection - "Sieniawa" brown coal mine / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Sławomir BEDNARCZYK, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, sozotechnika

  keywords: land reclamation, lignite, open pit mining, sozotechnique

8
 • Górnictwo otworowe surowców stałych w Polsce[Borehole mining of solid minerals in Poland] / HAJDO Stanisław, KLICH Jerzy, GALINIAK Grzegorz // W: Górnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — ISBN: 978-83-87267-95-7. — S. 45–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ocena zmian odpływu w zlewni rzeki Widawki w roku hydrologicznym 2010 pod wpływem oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej w rejonie BełchatowaEvaluation of changes in runoff in the catchment of Widawka river in the hydrologic year 2010 under influence of mining and energy sectors investments in Bełchatów region / Grzegorz Wachowiak, Grzegorz GALINIAK, Waldemar Jończyk, Renata Martyniak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 381–395. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Pogórnicze wodne zbiorniki antropogeniczne jako nowy element sieci hydrograficznejPost-mining anthropogenic water reservoirs as a new element of hydrographic network / Grzegorz GALINIAK, Grzegorz Wachowiak, Agata Wachowiak // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2012 nr 1, s. 8–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz.. — Grzegorz Galiniak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Polskie doświadczenia w rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowychPolish experiences in water reclamation of post-mining opencast excavations / Krzysztof POLAK, Stanisław HAJDO, Grzegorz GALINIAK, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 1, s. 65–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Praktyka sozotechniczna w działalności górniczej KWB „Sieniawa”Sozotechnical practice in mining activities of the Sieniawa Lignite Mine / Grzegorz GALINIAK, Andrzej Bik, Jerzy Jarosz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 69–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Problematyka przemysłowego zagospodarowania wód złożowych na przykładzie zakładu górniczego Kopalnia Piasku „Szczakowa” w JaworznieProblems of industrial management of natural formation water on the example of Szczakowa Sand Mine in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Grzegorz GALINIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • słowa kluczowe: odwadnianie, zagospodarowanie wód, Kopalnia Piasku ,,Szczakowa''

  keywords: water management, dewatering, Szczakowa Sand Mine

14
 • Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych[Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-696-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnictwa węgla brunatnego w regionie lubuskim na przykładzie KWB SieniawaThe reclamation of post-mining areas of Lubuski Region (Poland) on example of Sieniawa Lignite Mine / Grzegorz GALINIAK, Andrzej Bik // W: Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych 2012 : I polsko-niemieckie forum rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych : 8–9.03.2012 Wisła–Jawornik = Reclamation and revitalization of post-mining areas 2012 / red. Anna Ostręga ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, cop. 2012. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 30–31, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Rekultywacja terenów pogórniczych w KWB „Sieniawa” Sp. z o. o.The reclamation of post-mining areas of KWB “Sieniawa” Sp. z o. o. / Grzegorz GALINIAK, Jerzy Jarosz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 180–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznejWater reclamation determining the success of open-pit mining in environmental science practice / Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 122–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, siarka, rekultywacja wodna, zbiorniki poeksploatacyjne

  keywords: lignite, open-pit mining, sulphur, water reclamation, post-mining pit lakes

18
 • Środowisko, technologia, ekonomia – czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowaniaEnvironment, technology, economics – the factors determining prospects of the use of Polish lignite deposits in a gasification process / Stanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 13–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla

  keywords: underground coal gasification, brown coal

19
 • The analysis of the daily and annual variation in precipitation in the Belchatow Lignite Mine area : [abstract] / Grzegorz GALINIAK // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 33-34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The reclamation of post-mining areas of Lubuski region (Poland) on example of Sieniawa Lignite mineRekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnictwa węgla brunatnego w regionie lubuskim na przykładzie KWB Sieniawa / Grzegorz GALINIAK, Andrzej Bik // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 179–187. — Bibliogr. s. 187, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.179.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, KWB Sieniawa

  keywords: land reclamation, lignite, open pit mining, Sieniawa Lignite Mine

21
 • Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze oddziaływania KWB „ Bełchatów” w aspekcie odwadniania powierzchniowegoVariability of precipitation in aspect of KWB Belchatow surface drainage / Grzegorz GALINIAK, Ryszard Farat // W: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska : II krajowy kongres hydrologiczny, T. 2 / pod red. Artura Magnuszewskiego. — Warszawa : Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, 2014. — (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 0867-7816 ; z. 20). — S. 117–127. — Bibliogr. s. 126–127, Abstr.

 • keywords: precipitation, surface drainage system, variability of atmospheric precipitation, opencast lignite mine

22
 • Zmienny wpływ antropopresji wywołanej działalnością górniczo-energetyczną na odpływ rzeczny w rejonie BełchatowaChangeable impact of anthropopressure caused by mining and energy production on river run-off in Bełchatów area / Grzegorz Wachowiak, Grzegorz GALINIAK, Małgorzata Kępińska-Kasprzak // W: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska : II krajowy kongres hydrologiczny, T. 2 / pod red. Artura Magnuszewskiego. — Warszawa : Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich, 2014. — (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 0867-7816 ; z. 20). — S. 129–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr.

 • keywords: anthropopressure, depression cone, water discharge, water intake, Widawka, open cast lignite mine

23
 • Zróżnicowanie bazy zasobowej węgla brunatnego w Polsce dla produkcji gazu metodą naziemnego i podziemnego zgazowaniaDiversification of lignite resource base in Poland for the production of gas using both surface and underground gasification / Kazimierz MATL, Zbigniew KASZTELEWICZ, Jacek Kasiński, Barbara BIELOWICZ, Grzegorz GALINIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 38–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, trzeciorzęd, węgiel brunatny miękki (ortolignit), rozmieszczenie złóż, petrografia węgla, produkty chemiczne

  keywords: gasification, tertiary, lignite C, petrological and technological characteristics, coal beds