Wykaz publikacji wybranego autora

Slávka Gałaś, dr inż.

poprzednio: Muchová

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3901-8390 orcid iD

ResearcherID: A-6631-2017

Scopus: 56008719500

PBN: 5e709262878c28a047394cad

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • A comparison of approach to environmental impact assessment in Slovakia, Poland, Czech Republic and Hungary / Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ, Miroslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza // W: 11. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda [Dokument elektroniczny] : zborník z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 19–21.11.2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : proceedings = 11\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-89385-22-5. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A methodological approach to risk analysis - impact of flood protection object assessment in urban areas / Martina Zeleãnáková, Lenka Zvijáková, Slávka GAŁAŚ, Jitka Fialova // W: Environment and energy management : ethics, laws and policies / guest eds. Santiago Caprio, Kuaanan Techato, Seema Upadhye. — Houston : Studium Press LLC, 2017. — (Environmental Science and Engineering ; ISSN 1863-5520 ; vol. 9). — Series ISBN 1-62699-088-3. — ISBN10: 1-62699-097-2. — S. 122–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — Błędny zapis nazwiska Autorki: Gaład-s

  orcid iD
 • keywords: prediction, environmental impact assessment, risk analysis, EIA, risk index, optimal alternative, flood protection objects, FPO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza implementacji zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (2011) w zakresie ochrony złóż kopalin w planowaniu przestrzennym w wybranych gminachAnalysis of the implementation of the Geological of Mining Law (2011) in the field of mineral deposits safeguarding in spatial planning in selected municipalities / Andrzej Gałaś, Slávka GAŁAŚ, Alicja Kot-Niewiadomska, Hubert Czerw // W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXX konferencja : Rytro, [3–5 listopada] 2021 : zeszyt streszczeń. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2021. — ISBN: 978-83-961960-6-4. — S. 26–28. — Tekst pol.-ang.. — S. Gałaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the observed rainfall intensities in the territory of the Eastern Slovakia / Adam Repel, Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ, Helena Hlavatá // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2020 vol. 310 art. no. 00048, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-05. — SPACE 2019 : 4\textsuperscript{th} International scientific conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering : Štrbské Pleso, Slovakia, November 13-15, 2019. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/06/matecconf_space20_00048.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/202031000048

5
 • Analýza vplyvu na životné prostredie plánovaného suchého poldra Raciborz Dolny v doline rieky Odra v Pol'skuAnalysis of impact on the environment of planned dry polder Raciborz Dolny in the river valley of Odra in Poland / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ // W: 11. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda [Dokument elektroniczny] : zborník z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 19–21.11.2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : proceedings = 11\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-89385-22-5. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of development potential of Čermel' Valley, Slovakia / Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — S. Gałaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: development potential, landscape planning, total index of environment quality, LANDEP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of ecological stability of spatial and functional structure around Świnna Poręba water reservoir / S. GAŁAŚ, A. GAŁAŚ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of environmental impact assessment process in V4 countries – partial results / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Judit Házi, Károly Penksza // W: Gyepgazdálkodás és természetvédelem : konferencia összefoglaló : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest = Grassland management and nature conservation : conference proceedings : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest / Magyar Biológiai Társaság (Hungarian Biological Society), [etc.]. — [Hungary : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-963-87343-7-2. — S. 50–58. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assessment of implementation of protection of mineral deposits in spatial planning in Poland / Slávka GAŁAŚ // Land Use Policy ; ISSN 0264-8377. — 2017 vol. 67, s. 584–596. — Bibliogr. s. 595–596, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-11. — tekst: https://goo.gl/XRSeor

  orcid iD
 • keywords: assessment, mineral deposits, spatial planning, conflict, protection, access

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.landusepol.2017.06.029

10
 • Assessment of the quality of the environment in the V4 countries / ed. Slávka GAŁAŚ ; Project AQE V4 team: Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2014. — 166, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–163. — ISBN: 978-83-7464-678-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Calculation of risk posed by flood protection measures as part of the environmental impact assessment process / Zeleňáková Martina, GAŁAŚ Slávka, Zvijáková Lenka, Šlezingr Miloslav // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 459–463. — Bibliogr. s. 463, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chances of geotourism development in the Colca and the Volcanoes of Andagua Geopark (Peru) / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Bilberto Zavala, Denitza Churata // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 51, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-08-9. — S. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: geodiversity, Peru, Colca Canyon, geosites, volcanoes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/51/S20.026

13
 • Comparison of the adaptation measures to climate change in Poland and Slovakia on the example of selected urban agglomerations / Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ, Adam Repel, Andrzej Gałaś, Mariusz KRZAK // W: Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand! : 10th–11th May 2021 : conference proceedings / ed. Jitka Fialová. — Brno : Mendel University in Brno, 2021. — (Public Recreation and Landscape Protection ; ISSN 2336-6311). — ISBN: 978-80-7509-779-8 ; e-ISBN: 978-80-7509-780-4. — S. 89–93. — Tryb dostępu: http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2021/01/RaOP-2021_sbornik.pdf [2022-02-21]. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: spatial planning, water management, adaptation, climate change, urban areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Conditions of development of volcanic attractions in the planned Colca and Andagua Volcanoes Geopark in southern Peru / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ // W: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? : 1st–3rd May 2017, Brno, [Czech Republic] : conference proceedings / eds. Jitka Fialová, Dana Pernicová. — Brno : Mendel University, 2017. — (Public Recreation and Landscape Protection ; ISSN 2336-6311). — ISBN: 978-80-7509-487-2 ; e-ISBN: 978-80-7509-488-9. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf} Data dostępu: 2020-02-17

  orcid iD
 • keywords: geotourism, Peru, Colca Canyon, volcanic geosites, conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Construction of hydrotechnical structures in terms of rational management of mineral resources / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ // W: WINE 2017 : Water IN Environment 2017 : international conference on the occasion of 40\textsuperscript{th} anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering : [22nd–24th November, 2017, Košice, Slovakia] : book of abstracts / eds. Vlasta Ondrejka Harbul'áková, Martina Zeleňáková. — Košice : Technical University of Košice, 2017. — ISBN: 978-80-553-2846-1. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Construction of the road through the Colca Canyon : a chance for development, but at what cost? / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Melvin Benavente // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 677–684. — Bibliogr. s. 684, Abstr.

 • keywords: environmental impact, geodiversity, Peru, Colca Canyon, road

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Delimitation of areas of environmental conflicts on the background of geological conditions, exemplified by Stary Sącz communeDelimitacja obszarów konfliktów środowiskowych na tle uwarunkowań geologicznych na przykładzie gminy Stary Sącz / Slávka GAŁAŚ // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2014 no. 13, s. 19–29. — Bibliogr. s. 26–28, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: delimitacja, obszary konfliktów środowiskowych, uwarunkowania geologiczne

  keywords: delimitation, geological conditions, areas of environmental conflicts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ceer-2014-0012

19
 • Development potential of a village in Spiš County, Slovakia / Martina Zeleñáková, Aneta Petriláková, Slávka GAŁAŚ // Journal of Landscape Management ; ISSN 1804-2821. — 2011 vol. 2 no. 1, s. 38–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Environmental impact assessment in the field of recreational utilization of the area / Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková // W: SEA/EIA 2014 [Dokument elektroniczny] : III. ročník konferencie s medzinárodnou účast'ou : 27. – 28. máj 2014, Donovaly / Slovenská agentúra žívotného prostredia v Banskej Bystrici, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Banská Bystrica : Slovenská agentúra žívotného prostredía, [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-89503-29-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: constructions, ski resorts, golf resorts, theme parks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Environmental impact assessment process in the field of recreation in the V4 countries / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza // Journal of Landscape Management ; ISSN 1804-2821. — 2013 vol. 4 no. 1, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Environmental impact assessment process in the V4 countries in the field of recreation and tourism / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Hana Kubíčková // W: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand... : 1st–3rd May 2013, Brno : conference proceedings / eds. Jitka Fialová, Hana Kubíčková ; Department of Landscape Management FFWT. Mendel University in Brno. — [Brno : Publishing Centre Mendel University], 2013. — ISBN: 978-80-7375-746-5. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Environmental resources management in the light of construction of a reservoir and a polder exempliefied by construction of the reservoirs in Świnna Poręba and Racibórz Dolny, Poland / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-10-2. — S. 337–344. — Bibliogr. s. 343–344, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: mineral resources, exploitation, construction, reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/53/S21.042

25
 • Environmental risk assessment in river catchments / GAŁAŚ Slávka, Zeleňáková Martina, Šlezingr Miloslav // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 72–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: