Wykaz publikacji wybranego autora

Gaetano Palumbo, dr

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2184-5902

ResearcherID: brak

Scopus: 56059198700

PBN: 4010180

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowegoCorrosion tests of structural steel in the fracturing fluids used in shale gas extraction / Gaetano PALUMBO, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 565

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwórThe electrochemical and chemical processes at metal/solution interfaces / M. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 117–140. — Bibliogr. s. 136–140, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, nanocząstki, elektrochemia, anodowe roztwarzanie, elektrochemiczna synteza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Corrosion behaviour of $Fe-Cr-Si$ alloys with different of silicon content in $NaCl$ water solution / G. PALUMBO, Z. SZKLARZ, B. KALANDYK, M. KAWALEC, M. STAROWICZ // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: ferritic stainless steel, silicon, iron-chromium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Corrosion behaviour of protective coatings and corrosion inhibitors for the preservation of metallic heritage artefacts from Auschwitz-Birkenau State Museum / G. PALUMBO, J. BANAŚ, U. LELEK-BORKOWSKA, Katarzyna Stefańczyk // W: EUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corrosion inhibition effect of guar gum on carbon steel (K-55) in the simulated fracturing fluid under hydrodynamic conditions / PALUMBO Gaetano, BANAŚ Jacek // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 62

 • keywords: polarization, carbon steel, guar, inhibitor, electrochemical impedance spectroscopy (EIS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corrosion inhibition of carbon steel (K-55) in $CO_{2}-saturated$ 0.5 M KCl solution by polyacrylamideInhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K55 w 0,5 M roztworze KCl nasyconym $CO_{2}$ / Gaetano PALUMBO, Mariusz Andrzejczuk, Jarosław Mizera, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 396–399. — Bibliogr. s. 399

 • słowa kluczowe: stal węglowa, poliakrylamid, inhibitor korozji, polaryzacja

  keywords: corrosion inhibitor, polarization, carbon steel, polyacrylamide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.7

7
 • Corrosion inhibition of carbon steel (K-55) in potassium chloride solution by polyacrylamide / Gaetano PALUMBO, Jacek BANAŚ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 657–660. — Bibliogr. s. 660, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Corrosion inhibition of K-55 carbon steel in diluted potassium chloride solution by polyacrylamideInhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K-55 w roztworze chlorku potasu / Gaetano PALUMBO, Alicja Bałkowiec, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Jacek BANAŚ, Jarosław Mizera // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 10, s. 358–361. — Bibliogr. s. 361

 • słowa kluczowe: stal węglowa, inhibitor korozji, polaryzacja, poli(akryloamid)

  keywords: corrosion inhibitor, polarization, carbon steel, polyacrylamide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.10.3

9
10
11
 • Effect of $CO_{2}$ partial pressure on the corrosion inhibition of N80 carbon steel by gum arabic in a $CO_{2}$-water saline environment for shale oil and gas industry / Gaetano PALUMBO, Kamila KOLLBEK, Roma WIRECKA, Andrzej BERNASIK, Marcin GÓRNY // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 19, art. no. 4245, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/19/4245/pdf

 • keywords: corrosion inhibition, gum arabic, high-pressure CO2 corrosion, carbon steel N80

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13194245

12
 • Electrochemical studies on the corrosion behaviour of carbon steel in fracturing solution / G. PALUMBO, J. BANAŚ // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Inhibition effect of polyacrylamide on the corrosion behaviour of carbon steel (K-55) in fracturing fluid under hydrodynamic conditions / G. PALUMBO, J. BANAŚ, U. LELEK-BORKOWSKA, A. Bałkowiec, J. Mizera, M. Pisarek // W: EUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Inhibition of flow-induced corrosion for carbon steel pipe work from shale gas facility / G. PALUMBO, M. Andrzejczuk, E. Ura-Bińczyk, M. BISZTYGA, J. Mizera, J. BANAŚ // W: 7\textsuperscript{th} Kurt-Schwabe-Symposium : 4–7 September 2016, Mittweida, Germany : book of abstracts. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polymers / Gaetano PALUMBO // W: General chemistry for engineers / ed. by Halina Krawiec. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0705). — ISBN: 978-83-66016-39-2. — S. 361–395. — Bibliogr. s. 395. — Dostęp również online: {https://www.ibuk.pl/fiszka/216555/general-chemistry-for-engineers.html} [2020-02-27]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Smart coatings for corrosion protection by adopting microcapsules / Gaetano PALUMBO // W: Microencapsulation : innovative applications / ed. by Marta Giamberini, Susana Fernandez Prieto, Bartosz Tylkowski. — Berlin ; Munich ; Boston : Walter de Gruyter GmbH, cop. 2015. — Dod. ISBN (EPUB) 978-3-11-039006-3, Set-ISBN 978-3-11-033200-1. — ISBN: 978-3-11-033187-5 ; e-ISBN: 978-3-11-033199-8. — S. 115–162. — Bibliogr. s. 156–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
 • Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologicznąPreliminary studies on the use of impedance methods in the evaluation of the resistance of construction and alloy steel for biofilm formation and microbiological corrosion / Maciej GRUSZKA, Magdalena BISZTYGA, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Alicja ŁUKASZCZYK, Gaetano PALUMBO, JAcek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 563

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: