Wykaz publikacji wybranego autora

Gaetano Palumbo, dr

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2184-5902 połącz konto z ORCID

ResearcherID: E-6002-2019

Scopus: 56059198700

PBN: 5e7093ce878c28a0473b1246

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • AFM-IR studies of cysteine adsorption behavior on the Au nanoparticles-titanium surfaces : [abstract] / Dominika ŚWIĘCH, Natalia Piergies, Gaetano PALUMBO, Kamila KOLLBEK, Czesława Paluszkiewicz // W: EFNS 2022 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} European Forum on Nanoscale IR Spectroscopy : September 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th}, 2022, Vienna, Austria : program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wien : Technische Universität], [2022]. — S. 35–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://dysk.agh.edu.pl/s/SDDMQzyJqEMxyYK?dir=undefined&openfile=4294071 [2022-09-20]. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania korozyjne stali konstrukcyjnej w cieczy szczelinującej stosowanej w eksploatacji gazu łupkowegoCorrosion tests of structural steel in the fracturing fluids used in shale gas extraction / Gaetano PALUMBO, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 565

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwórThe electrochemical and chemical processes at metal/solution interfaces / M. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 117–140. — Bibliogr. s. 136–140, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, nanocząstki, elektrochemia, anodowe roztwarzanie, elektrochemiczna synteza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Corrosion behaviour of $Fe-Cr-Si$ alloys with different of silicon content in $NaCl$ water solution / G. PALUMBO, Z. SZKLARZ, B. KALANDYK, M. KAWALEC, M. STAROWICZ // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: ferritic stainless steel, silicon, iron-chromium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corrosion behaviour of protective coatings and corrosion inhibitors for the preservation of metallic heritage artefacts from Auschwitz-Birkenau State Museum / G. PALUMBO, J. BANAŚ, U. LELEK-BORKOWSKA, Katarzyna Stefańczyk // W: EUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corrosion inhibition effect of guar gum on carbon steel (K-55) in the simulated fracturing fluid under hydrodynamic conditions / PALUMBO Gaetano, BANAŚ Jacek // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 62

 • keywords: electrochemical impedance spectroscopy, polarization, EIS, carbon steel, guar, inhibitor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Corrosion inhibition of carbon steel (K-55) in $CO_{2}-saturated$ 0.5 M KCl solution by polyacrylamideInhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K55 w 0,5 M roztworze KCl nasyconym $CO_{2}$ / Gaetano PALUMBO, Mariusz Andrzejczuk, Jarosław Mizera, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 396–399. — Bibliogr. s. 399

 • słowa kluczowe: stal węglowa, poliakrylamid, inhibitor korozji, polaryzacja

  keywords: corrosion inhibitor, polarization, carbon steel, polyacrylamide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.7

8
 • Corrosion inhibition of carbon steel (K-55) in potassium chloride solution by polyacrylamide / Gaetano PALUMBO, Jacek BANAŚ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 657–660. — Bibliogr. s. 660, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Corrosion inhibition of K-55 carbon steel in diluted potassium chloride solution by polyacrylamideInhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K-55 w roztworze chlorku potasu / Gaetano PALUMBO, Alicja Bałkowiec, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Jacek BANAŚ, Jarosław Mizera // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 10, s. 358–361. — Bibliogr. s. 361

 • słowa kluczowe: stal węglowa, inhibitor korozji, polaryzacja, poli(akryloamid)

  keywords: corrosion inhibitor, polarization, carbon steel, polyacrylamide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.10.3

10
11
12
 • Effect of $CO_{2}$ partial pressure on the corrosion inhibition of N80 carbon steel by gum arabic in a $CO_{2}$-water saline environment for shale oil and gas industry / Gaetano PALUMBO, Kamila KOLLBEK, Roma WIRECKA, Andrzej BERNASIK, Marcin GÓRNY // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 19, art. no. 4245, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/19/4245/pdf

 • keywords: corrosion inhibition, gum arabic, high pressure CO2 corrosion, carbon steel N80

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13194245

13
 • Effect of grain size on the corrosion behavior of $Fe-3wt.\%Si-1wt.\%Al$ electrical steels in pure water saturated with $CO_{2}$ / Gaetano PALUMBO, Dawid DUNIKOWSKI, Roma WIRECKA, Tomasz MAZUR, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Kinga Wawer, Jacek BANAŚ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 17 art. no. 5084, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-05. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/17/5084/pdf

 • keywords: electrochemical corrosion, carbon dioxide, grain size, silicon steel, electrical steel, AM-KPFM Volta potential measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14175084

14
 • Electrochemical studies on the corrosion behaviour of carbon steel in fracturing solution / G. PALUMBO, J. BANAŚ // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Guar gum as an eco-friendly corrosion inhibitor for N80 carbon steel under sweet environment in saline solution: electrochemical, surface, and spectroscopic studies / Gaetano PALUMBO, Dominika ŚWIĘCH, Marcin GÓRNY // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2023 vol. 24 iss. 15 art. no. 12269, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-31. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/15/12269/pdf?version=1690866913

 • keywords: CO2 corrosion, guar gum, corrosion inhibition, carbon steel N80

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms241512269

17
18
19
20
21
 • Inhibition effect of polyacrylamide on the corrosion behaviour of carbon steel (K-55) in fracturing fluid under hydrodynamic conditions / G. PALUMBO, J. BANAŚ, U. LELEK-BORKOWSKA, A. Bałkowiec, J. Mizera, M. Pisarek // W: EUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Inhibition of flow-induced corrosion for carbon steel pipe work from shale gas facility / G. PALUMBO, M. Andrzejczuk, E. Ura-Bińczyk, M. BISZTYGA, J. Mizera, J. BANAŚ // W: 7\textsuperscript{th} Kurt-Schwabe-Symposium : 4–7 September 2016, Mittweida, Germany : book of abstracts. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Polymers / Gaetano PALUMBO // W: General chemistry for engineers / ed. by Halina Krawiec. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0705). — ISBN: 978-83-66016-39-2. — S. 361–395. — Bibliogr. s. 395. — Dostęp również online: {https://www.ibuk.pl/fiszka/216555/general-chemistry-for-engineers.html} [2020-02-27]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Smart coatings for corrosion protection by adopting microcapsules / Gaetano PALUMBO // W: Microencapsulation : innovative applications / ed. by Marta Giamberini, Susana Fernandez Prieto, Bartosz Tylkowski. — Berlin ; Munich ; Boston : Walter de Gruyter GmbH, cop. 2015. — Dod. ISBN (EPUB) 978-3-11-039006-3, Set-ISBN 978-3-11-033200-1. — ISBN: 978-3-11-033187-5 ; e-ISBN: 978-3-11-033199-8. — S. 115–162. — Bibliogr. s. 156–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: