Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriela Górny, dr inż.

pracownik administracyjny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
3
 • Ceramic tool materials for high speed cutting process / Gabriela GÓRNY, Roman PAMPUCH, Ludosław STOBIERSKI, Paweł RUTKOWSKI // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 56–60. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka tworzywa z fazą ${Ti_{3}AlC_{2}}$ reakcyjnie spiekanego pod ciśnieniemCharacteristics of the ${Ti_{3}AlC_{2}}$ containing material reactively sintered under pressure / Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Leszek CHLUBNY, Gabriela GÓRNY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/206

 • słowa kluczowe: kompozyty, właściwości mechaniczne, prasowanie na gorąco, Ti3AlC2, Ti3Al

  keywords: mechanical properties, composites, hot pressing, Ti3Al, Ti3AlC2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Description of the homogeneity of materials microstructure: using the computer aided analysis / Krzysztof Rożniatowski, Tomasz Wejrzanowski, Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA // W: Proceedings of 9\textsuperscript{th} European Congress on Stereology and Image Analysis and 7\textsuperscript{th} international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005, Vol. 1 / eds. Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: 9th ECSIA & 7th STERMAT. — ISBN10: 839178343X. — S. 400–406. — Bibliogr. s. 406, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Design a new ceramic composite on the base of ${Ti_{3}SiC_{2}}$ / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // W: ICCE-15 [Dokument elektroniczny] : the fifteenth annual international conference on Composites/nano engineering : July 15–21, 2007, Haikou, Hainan Island, China / ed. David Hui ; International Community for Composites Engineering and College of Engineering, University of New Orleans. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 268–269. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 269. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of processing conditions on microstructure of ${SiC-TiB_{2}}$ composite / Gabriela GÓRNY, Ludosław STOBIERSKI, Paweł RUTKOWSKI, Marian RĄCZKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 197, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology. — STERMAT : the 9\textsuperscript{th} international conference on STEReology and image analysis in MATerials : Zakopane, 3\textsuperscript{rd} to 6\textsuperscript{th} September 2012. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.197.250

 • keywords: microstructure, image analysis, composite, SiC-TiB2, processing conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.197.250

8
 • Fracture toughness of hot-pressed $Si_{3}N_{4}$-graphene compositesOdporność na pękanie kompozytów grafen- $Si_{3}N_{4}$ otrzymywanych metodą prasowania na gorąco / Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Gabriela GÓRNY, Magdalena ZIĄBKA, Michał Urbanik // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 463–469. — Bibliogr. s. 469, Abstr.. — W artykule błędnie podano imię Autora: Michał Urbanik - ma być: Maciej Urbanik. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1126

 • słowa kluczowe: kompozyty, grafen, Si3N4, odporność na pękanie, propagacja pęknięcia

  keywords: composites, graphene, fracture toughness, crack propagation, Si3N4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hot-pressed alumina-graphene composites / P. RUTKOWSKI, G. GÓRNY, L. STOBIERSKI, D. ZIENTARA, W. PIEKARCZYK, K. Tran // W: ICCE-22 [Dokument elektroniczny] : twenty second annual international conference on Composites/nano engineering : July 13–19, 2014, Saint Julian's, Malta / ed. David Hui. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Malta : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowo wspomagana ilościowa analiza mikrostruktury kompozytów na osnowie $SiC$ z różnymi udziałami fazy $TiB_{2}$Computer aided quantitative analysis of microstructure of $SiC$ matrix composites with different volume fraction of $TiB_{2}$ phase / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Manufacturing and mechanical properties of alumina – $\gamma-alon composites$ / Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO, Jakub DOMAGAŁA, Gabriela GÓRNY, Jerzy LIS // W: Processing and fabrication of advanced materials XIX [Dokument elektroniczny] : proceedings of an international conference : January 14–17, 2011, Auckland, New Zealand / eds. D. Bhattacharyya, R. J. T. Lin, T. S. Srivatsan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-473-18178-9 ; e-ISBN: 978-0-473-18189-5. — S. 235–244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 243–244, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechanical properties of hot pressed $Al2O3-hBN$ ceramic composite / Gabriela GÓRNY, Ludosław SOBIERSKI, Roman PAMPUCH, Paweł RUTKOWSKI // W: ICCE-18 [Dokument elektroniczny] : the eighteenth annual international conference on Composites or Nano Engineering : July 4–10, 2010, Anchorage, Alaska / ed. David Hui. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Anchorage : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechanical properties of titanium compounds reinforced ${Al2O3}$-hBN materials : poster abstract / Gabriela GÓRNY, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Dariusz ZIENTARA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 2211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 3–4, Abstr.. — Autorzy: L. Stobierski, D. Zientara – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructure of nanorods of SiC obtained by Chemical Vapour Deposition / G. GÓRNY // W: IMC17 [Dokument elektroniczny] : International Microscopy Congress : Rio, Brazil, 19–24 September, 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : Sociedade Brasileira de Microscopia et Microanálise], [cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Multiphase tailoring ceramic composites on the base $Ti_{3}SiC_{2}$Dobór składu fazowego ceramicznych kompozytów na bazie $Ti_{3}SiC_{2}$ / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Otrzymywanie, mikrostruktura oraz własności mechaniczne kompozytów $Si_{3}N_{4}$-grafenManufacturing, microstructure and mechanical properties of $Si_{3}N_{4}$-graphene composites / Paweł RUTKOWSKI, Gabriela GÓRNY, Ludosław STOBIERSKI, Dariusz ZIENTARA, Maciej Urbanik // W: Innovative manufacturing technology 2013 : [IMT'2013 : międzynarodowa konferencja] = Innowacyjne technologie wytwarzania / ed. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2013. — ISBN: 978-83-931239-7-0. — S. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Spiekanie, mikrostruktura i właściwości mechaniczne tworzyw $Si_{3}N_{4}-TiN/TiB_{2}$Sintering, microstructure and mechanical properties of $Si_{3}N_{4}-TiN/TiB_{2}$ / RUTKOWSKI P., STOBIERSKI L., GÓRNY G., RĄCZKA M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spiekanie tworzyw $B_{4}C$ z dodatkami $TiB_{2}$, $TiC$ lub $TiN$Sintering of $B_{4}C$ based composites containing $TiB_{2}$, $TiC$ or $TiN$ additives / Paweł RUTKOWSKI, Gabriela GÓRNY, Szymon Góra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 156–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1011

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, TiN, prasowanie na gorąco, SPS, TiB2, TiC, mikrostruktura finalna, B4C

  keywords: mechanical properties, TiN, TiC, hot pressing, SPS, TiB2, microstructure - final, B4C

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wytwarzania ostrzy narzędzi skrawających z kompozytów o osnowie z azotku krzemu[Method for manufacturing edges of cutting tools from composites with the matrix from silicon nitrides] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STOBIERSKI Ludosław, RUTKOWSKI Paweł, GÓRNY Gabriela. — Int.Cl.: B23B 27/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407009 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.407009 z dn. 2014-01-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 16, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407009A1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, azotek krzemu, azotek tytanu, ostrze skrawające, heksagonalny azotek boru, narzędzia skrawające

  keywords: composite, silicon nitride, cutting tool, hexagonal boron nitride, titanium nitride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób wytwarzania ostrzy narzędzi skrawających z kompozytów o osnowie z azotku krzemu[Method for manufacturing edges of cutting tools from composites with the matrix from silicon nitrides] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ludosław STOBIERSKI, Paweł RUTKOWSKI, Gabriela GÓRNY. — Int.Cl.: B23B 27/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225714 B1 ; Udziel. 2016-11-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407009 z dn. 2014-01-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225714B1.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, azotek krzemu, azotek tytanu, ostrze skrawające, heksagonalny azotek boru, narzędzia skrawające

  keywords: composite, silicon nitride, cutting tool, hexagonal boron nitride, titanium nitride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Stałe materiałowe anizotropowych kompozytów $Al_{2}O_{3}$-hBNThe material constants of anisotropic $Al_{2}O_{3}$-hBN composites / Wojciech PIEKARCZYK, Paweł RUTKOWSKI, Gabriela GÓRNY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1152

 • słowa kluczowe: anizotropia, ultradźwięki, stałe materiałowe, kompozyty Al2O3-hBN

  keywords: material constants, anisotropy, ultrasounds, Al2O3-hBN composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stałe materiałowe kompozytów anizotropowych $Al_{2}O_{3}-hBN$The material constants of $Al_{2}O_{3}-hBN$ composites / PIEKARCZYK W., RUTKOWSKI P., GÓRNY G. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 176. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — W artykule pomyłka przy imieniu autora: Rutkowski R.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Study of $Ti_{3}SiC_{2}$ matrix composite reinforced with $TiB_{2}$Badania kompozytu o osnowie $Ti_{3}SiC_{2}$ wzmacnianego $TiB_{2}$ / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI, Krzysztof Rożniatowski, Paweł RUTKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4, s. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Thermal diffusivity measurements for control of manufacturing processes of ceramic materials / Paweł RUTKOWSKI, Dariusz KATA, Gabriela GÓRNY // W: Innovative manufacturing technology, 2 = Innowacyjne technologie wytwarzania / ed. Piotr Rusek. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012. — Monografia zawiera artykuły napisane z okazji II Międzynarodowej Konferencji {\it Innowacyjne Technologie Wytwarzania}. — ISBN: 978-83-931239-6-3. — S. [1–10 wkładka – numeracja poza częścią główną]. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: