Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriel Kowalik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza zagadnień konstrukcji uszczelnień z cieczą magnetyczną pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym[Analysis of design issues with magnetic fluid seals working in a reciprocating motion] / SALWIŃSKI Józef, HORAK Wojciech, SZCZĘCH Marcin, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 83. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: stanowisko badawcze, uszczelnienie, ciecz ferromagnetyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zagadnień konstrukcji uszczelnień z cieczą magnetyczną pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym[Analysis of design issues with magnetic fluid seals working in a reciprocating motion] / Józef SALWIŃSKI, Wojciech HORAK, Marcin SZCZĘCH, Gabriel KOWALIK // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania doświadczalne i modelowe stanowiska dydaktycznego do analizy rozkładu ciśnienia w hydrodynamicznym filmie olejowym[Experiments and modeling of educational rig for analysis of hydrodynamic pressure in journal bearing] / HORAK Wojciech, SALWIŃSKI Józef, KLUCZNY Adrian, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 53. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: stanowisko dydaktyczne, łożysko poprzeczne, smarowanie hydrodynamiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Niekonwencjonalne zastosowania uszczelnień typu "O" : [abstrakt][Nonconventional applications of O-ring seals] / SALWIŃSKI Józef, SZYDŁO Zbigniew, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 84. — ISBN: 978-83-65235-12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : streszczenia referatów : Zakopane, 22-26 września 2015

 • słowa kluczowe: uszczelnienie, o-ring, wysokie ciśnienie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie cieczy ferromagnetycznych w uszczelnieniach dla ruchu posuwisto-zwrotnegoThe application of ferrofluids in the reciprocating seals / Gabriel KOWALIK, Wojciech HORAK, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 31 maja – 1 czerwca 2016 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIV\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego. — Wrocław : SIMP Oddział we Wrocławiu, [2016] + CD. — ISBN: 978-83-87982-43-0. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie uszczelnień typu O w specjalnych warunkach pracyThe application of O-ring seals in the special working conditions / Gabriel KOWALIK, Wojciech HORAK, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 31 maja – 1 czerwca 2016 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIV\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego. — Wrocław : SIMP Oddział we Wrocławiu, [2016] + CD. — ISBN: 978-83-87982-43-0. — S. 168–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: