Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Franik, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909438
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wybranych czynników na osiągane efekty produkcyjne przodków ścianowych na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennegoAnalysis of influence of selected factors on the achieved production effects of longwall faces on the example of a selected hard coal mine / Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zmian udziału przemysłu wydobywczego w osiąganych wynikach makroekonomicznych gospodarki w okresie przemian ustrojowych w Polsce[The analysis of changes in participation of mining industry in global macroeconomics results during political system transformation in Poland] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 431–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of non-linear programming for optimization of factors of production in mining industry / Tadeusz FRANIK, Ewa Franik // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, cop. 2015. — ISBN: 978-83-930399-7-5. — S. 413–423. — Bibliogr. s. 423, Abstr.

 • keywords: non-linear programming, factors of production, production function, mining and minerals extraction, cost function

5
 • Badanie zmienności postępu eksploatacji przodków ścianowych na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennegoThe examination of the changeability of longwall faces exploitation advance on the example of a selected hard coal mine / Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w PolsceInvestment dynamics in mining in economic transformations period in Poland / Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Efektywność wykorzystania trwałych składników majątkowych w górnictwie oraz w przemyśle w Polsce[Efficiency of exploitation of fixed assets in mining and in industry in Poland] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 363–373. — Bibliogr. s. 373, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennegoEconomic aspects of unconventional way of energy obtain as a result of underground bituminous coal gasification / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennegoEconomic aspects of unconventional way of energy obtain as a result of underground bituminous coal gasification / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zgazowanie podziemne, szacowanie kosztów zgazowania węgla

  keywords: hard coal, underground gasification, estimation of coal gasification costs

10
 • Ekonomiczne skutki zastosowania systemów organizacyjnych uwzględniających pracę ciągłą zakładu górniczegoEconomic consequences of the implementation of organizational systems for the constant operation of a mining plant / Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, praca ciągła, wykorzystanie środków technicznych

  keywords: mining industry, constant operation, use of technical resources

11
 • Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb tworzenia bazy wiedzy niezbędnej w projektowaniu robót przygotowawczych i ekploatacyjnych w kopalni węgla kamiennego[Identification of source information for the creating of knowledge base indispensable in projecting the preparatory and exploational works in hard coal mine] / Tadeusz FRANIK // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 513–523. — Bibliogr. s. 523, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kapitałochłonność polskiego górnictwa i kopalnictwa na tle innych sektorów przemysłuCapital intensity of Polish mining industry in comparison with other industrial sectors / Tadeusz FRANIK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 119–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł, środki trwałe, kapitałochłonność, produktywność

  keywords: mining, industry, tangible fixed assets, capital intensity, productivity

13
 • Kształtowanie się wydatków na innowacje w górnictwie oraz badanie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na ich poziom[Shaping the expenses on innovations in mining and investigation of influence of chosen macro-economics factors on their level / Tadeusz FRANIK // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016. — ISBN: 978-83-941281-0-4. — S. 443–454. — Bibliogr. s. 454, Streszcz.

 • słowa kluczowe: nakłady na innowacje, górnictwo i wydobywanie kopalin, czynniki makroekonomiczne wpływające na nakłady innowacyjne

14
 • Monitorowanie podstawowych parametrów procesów produkcyjnych w kopalni węgla kamiennego[The monitoring of basic production process parameters in hard coal mines] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 286–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena istotności czynników mikroekonomicznych skłaniających do inwestowania w górnictwie[The opinion of significance of microeconomics factors influence to investment in mining] / Tadeusz FRANIK // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena istotności wybranych czynników wpływających na postęp drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalni węgla kamiennego[Evaluation of significance of chosen factors influencing on progress the boring the corridor drifts in hard coal mine] / Tadeusz FRANIK // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 370–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Ocena kosztów procesu podziemnego zgazowania pokładu węgla o znacznej miąższościAssessment of costs of the underground gasification process of a coal seam of great thickness / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY, Jerzy ZAŁUCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena wykorzystania nakładów na działalność innowacyjną w górnictwieEvaluation of the use of expenditures for innovation in the mining industry / Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: badania i rozwój, górnictwo i wydobywanie, nakłady na innowacje, efektywność środków na innowacje

  keywords: research and development, mining and exploitation, efficiency of expenditures for innovation, expenditures for innovation

19
 • Określenie wpływu wybranych czynników na wykorzystanie środków na innowacje wydatkowanych w górnictwieAnalysis of the impact of selected factors on the use of the funds for innovation in the mining industry / Tadeusz FRANIK, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: badania i rozwój, górnictwo i wydobywanie, nakłady na innowacje, efektywność środków na innowacje

  keywords: mining and quarrying, expenditure on innovation, research and development (R&D), the effectiveness of innovation

20
 • Oszacowanie kosztów udostępnienia złoża i pozyskania energii z węgla z zastosowaniem technologii zgazowaniaCost estimation of first working and power generation from coal by applying the technology of gasification / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Oszacowanie kosztu jednostkowego wydobycia węgla w przypadku wprowadzenia systemu pracy ciągłej zakładu górniczegoEstimation of a unit cost of coal mining in the case of continuous duty worktime of a mining company / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY, Marcin Tinc // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, praca ciągła, wykorzystanie środków technicznych, koszty wydobycia

  keywords: mining industry, mining costs, continuous work, use of technical means

22
 • Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal minesPlanowanie i projekt racjonalnych parametrów płyt przodka ścianowego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 107–117. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2442/magda-franik.pdf

 • keywords: simulation, risk management, Monte Carlo method, hard coal mining, longwall and exploitation panels optimization

23
 • Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal mines / R. MAGDA, T. FRANIK // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal mines / R. MAGDA, T. FRANIK // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 194–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoPrinciples of the advisory system supporting planning of first workings and exploitation works in hard coal mines / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Tadeusz WOŹNY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 172, [1] s.. — Bibliogr. s. 151–155, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-655-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych