Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Franczak, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiNAnalysis of the selected technological properties of copper based composite powders with titanium nitride reinforcement / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 8, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, własności technologiczne, kompozyty Cu/TiN

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, technological properties, Cu/TiN composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.8.4

2
 • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS) / KARWAN-BACZEWSKA J., FRANCZAK A. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [22]

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sinteringKompozyty na osnowie miedzi umacniane cząstkami azotku tytanu wytworzone w procesie mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego (SPS) / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 105–105, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.2/mafe.2017.43.2.97.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, azotek tytanu, iskrowe spiekanie plazmowe, kompozyty na osnowie miedzi

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites, titanium nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.97

4
 • Kompozyty na osnowie miedzi - analiza literaturowaCopper matrix composites - a review / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 4, s. 21–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • słowa kluczowe: miedź, kompozyty, kompozyty na osnowie miedzi

  keywords: copper, composites, copper matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.4.4

5
 • Processing and properties of $Cu-5\%wt. TiN$ composites / KARWAN-BACZEWSKA Joanna, FRANCZAK Aleksandra // W: METAL 2019 : 28\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and Materials : May 22\textsuperscript{nd}–24\textsuperscript{th} 2019, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : Tanger Ltd., cop. 2019. — ISBN: 978-80-87294-91-8. — S. 148. — Pełny tekst W: METAL 2019 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Brno, Czech Republic : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — e-ISBN: 978-80-87294-92-5. — ISSN 2694-9296. — S. 1517-1522. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://www.confer.cz/metal/2019/download/958-processing-and-properties-of-cu-5-wt-tin-composites.pdf} [2020-07-02]. — Bibliogr. s. 1522, Abstr.

 • keywords: copper, powder metallurgy, mechanical alloying, titanium nitride, spark plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.37904/metal.2019.958

6
 • Wpływ parametrów mechanicznej syntezy na strukturę i własności wytworzenia proszku kompozytowego ${Cu–TiN}$ : [abstrakt][Influence of the mechanical alloying parameters on the structure and properties of the ${Cu–TiN}$ composite powder formation : abstract] / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 32. — A. Franczak, J. Karwan-Baczewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane właściwości kompozytów o osnowie Al pochodzącego z odzysku materiałowegoSelected properties of composites based on Al derived from material recovery / Krystyna Pietrzak, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Anna Makuch, Magdalena MAJCHROWSKA, Aleksandra FRANCZAK, Adam Klasik // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2019 vol. 24 nr 2, s. 22–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompozyty, mikrostruktura, recykling, właściwości

  keywords: microstructure, composites, recycling, properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.3593

8
 • Wytworzenie kompozytu Cu/5\%TiN metodą mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowegoFabrication of Cu/5wt.\%TiN composites by mechanical alloying and spark plasma sintering / A. FRANCZAK, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia / pod red. Piotra Bały ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — Na okł. dod.: XLV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-98-8. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, azotek tytanu, kompozyty na osonowie miedzi, iskrowe spiekanie plazmowe

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, titanium nitride, spark plasma sintering, copper matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: