Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Florkowska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8452-5271

ResearcherID: brak

Scopus: 6604013878

PBN: 909633

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 126 publikacji Autora


1
 • Analiza ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne w pracach pod napięciemAnalysis of technical personnel exposition on electromagnetic fields in live line working / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza form wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym z $SF_{6}$ dla celów diagnostyki GISAnalysis of partial discharge forms in $SF_{6}$ for diagnostics of GIS / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 94–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy50 Hz electromagnetic field analysis in 110 kV switching stations to evaluate work environment hazards / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2006 z. temat. nr 8, s. 174–177. — Bibliogr. s. 177. — APE'06 – Południe : operatorstwo w energetyce po 2006 roku – klucz do decentralizacji technicznego zarządzania sieciowymi systemami energetycznymi : [Wisła, 1–2 czerwca 2006] : II konferencja / oprac. red. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa ; [Politechnika Śląska [etc.]]. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza warunków sterowania pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach przepustowychAnalysis of electric field grading conditions in high voltage transformer bushing / Bartłomiej Adamczyk, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2011 nr 30, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — B. Florkowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział EAIiE. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2011 = Application of computers in science and technology 2011 : XXI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział w Gdańsku = proceedings of the XXI Seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza widmowa ulotu elektrycznegoSpectral analysis of electric corona / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 80–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz . — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia[Analysis of exploitation stress influence on fibre-optic cables degradation processes in high voltage power transmission lines] / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 229–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of chopped partial discharge sequence / Marek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // W: CEIDP 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Ann Arbor, USA, 18 October – 21 October 2015 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-7497-2. — S. 326–329. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 329, Abstr.. — Dostęp również online: {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/ieee-xplore/ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==7351998}. — Dod.ISBN 978-1-4673-7498-9

 • keywords: partial discharge mechanism, charge decay, void surface conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of conditions of partial discharges inception and development at non-sinusoidal testing voltages / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // W: 2006 IEEE Conference on Electrical insulation and dielectric phenomena [Dokument elektroniczny] : 2006 annual report : Kansas City, Missouri, USA, October 15–18, 2006 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2006. — e-ISBN10: 1-4244-0546-7. — S. 648–651. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4105516 [2010-12-02]. — Bibliogr. s. 651, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of electrical stress of ADSS fiber-optic cables in overhead transmission linesNarażenia elektryczne kabli światłowodowych typu ADSS instalowanych w napowietrznych liniach wysokiego napięcia / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2003 vol. 52 no. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of interfacial metal migration into dielectric materials subjected to high voltage stress / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, A. Rybak, P. ZYDROŃ // W: CEIDP 2014 [Dokument elektroniczny] : Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Iowa, USA 19 October – 22 October 2014 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7523-5. — S. 466–469. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 469, Abstr.. — Dostęp również online : {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==6995827} [2015-02-02]. B.Florkowska, P.Zydroń – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CEIDP.2014.6995827

13
 • Analysis of PD phase-resolved images at low frequency of testing voltage / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ, Marek Florkowski // W: Conference record of the 2004 IEEE international symposium on Electrical insulation : Indianapolis, IN USA 19–22 September 2004 / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering. — [Piscataway : IEEE], 2004. — IEEE ; Cat. no. 04CH37561. — S. 143–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ELINSL.2004.1380493

14
 • Analysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric fieldAnaliza fazowo-rozdzielczych obrazów wyładowań niezupełnych generowanych w sprężonym powietrzu w niejednorodnym polu elektrycznym / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Awaryjność transformatorów energetycznych – na przykładzie elektrowni ŁagiszaEmergency problems of transformers – based on power station Łagisza / Marek Krzyżowski, Tomasz Kuczek, Michał Kyrcz, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15, s. 139–145. — Biobliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania mechanizmów procesów erozyjnych powłok kabli ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaInvestigation of erosion processes mechanisms of ADSS cables sheaths in HV overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości sieciowej w aspekcie oceny warunków eksploatacji rozdzielni 110 kVInvestigations of the electric and magnetic fields with 50 Hz frequency to estimate the exploitation conditions of 110 kV substations / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27—30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania układów izolacyjnych transformatorów metodą napięcia stopniowanegoInvestigations of transformers insulation systems using of the step voltage method / Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Łukasz Jasiński, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 81-83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania układów izolacyjnych transformatorów napięciem stałymDC voltage testing of transformer insulation / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Janusz Oleksa, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezinwazyjne metody oceny struktury materiałów i układów niejednorodnychNon-invasive methods in materials and mixed systems structure assessment / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Biologiczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe : modelowanie komputeroweBiological interactions of electromagnetic field on human body : computer simulation / Dominik Helbin, Karol Szafrański, Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Comparison of partial discharge forms in insulation systems at DC in air at higher pressure / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ // W: ISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-89-8610-19-5. — S. 1126–1129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Comparison of PWM and SIN aging of insulating material subjected to surface discharges / B. FLORKOWSKA, M. Florkowski, A. Rybak, P. ZYDROŃ // W: 2012 IEEE CEIDP : IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : 14–17 October, 2012, Montréal, Canada : conference program, Vol. 1 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Piscataway : s. n.], cop. 2012. — (Annual report – Conference on Electrical and Dielectric Phenomena ; ISSN 0084-9162). — ISBN: 978-1-4673-1250-9. — S. 44–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Degradation processes of polymer cable insulation at non-sinusoidal voltage stresses / B. FLORKOWSKA, M. Florkowski, P. ZYDROŃ, J. ROEHRICH, K. PĘDZISZ // W: 2010 IEEE [Dokument elektroniczny] : International Symposium on Electrical Insulation : June 6, 2010–June 10, 2010 San Diego, CA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Omnipress, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4244-6300-8. — ISSN 1089-084X. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: