Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Florkowska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8452-5271

ResearcherID: brak

Scopus: 6604013878

PBN: 909633

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • Analiza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy50 Hz electromagnetic field analysis in 110 kV switching stations to evaluate work environment hazards / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2006 z. temat. nr 8, s. 174–177. — Bibliogr. s. 177. — APE'06 – Południe : operatorstwo w energetyce po 2006 roku – klucz do decentralizacji technicznego zarządzania sieciowymi systemami energetycznymi : [Wisła, 1–2 czerwca 2006] : II konferencja / oprac. red. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa ; [Politechnika Śląska [etc.]]. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków sterowania pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach przepustowychAnalysis of electric field grading conditions in high voltage transformer bushing / Bartłomiej Adamczyk, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2011 nr 30, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — B. Florkowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział EAIiE. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2011 = Application of computers in science and technology 2011 : XXI cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział w Gdańsku = proceedings of the XXI Seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of chopped partial discharge sequence / Marek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // W: CEIDP 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Ann Arbor, USA, 18 October – 21 October 2015 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-7497-2. — S. 326–329. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 329, Abstr.. — Dostęp również online: {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/ieee-xplore/ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==7351998}. — Dod.ISBN 978-1-4673-7498-9

 • keywords: partial discharge mechanism, charge decay, void surface conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of conditions of partial discharges inception and development at non-sinusoidal testing voltages / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // W: 2006 IEEE Conference on Electrical insulation and dielectric phenomena [Dokument elektroniczny] : 2006 annual report : Kansas City, Missouri, USA, October 15–18, 2006 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2006. — e-ISBN10: 1-4244-0546-7. — S. 648–651. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4105516 [2010-12-02]. — Bibliogr. s. 651, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of interfacial metal migration into dielectric materials subjected to high voltage stress / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, A. Rybak, P. ZYDROŃ // W: CEIDP 2014 [Dokument elektroniczny] : Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Iowa, USA 19 October – 22 October 2014 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7523-5. — S. 466–469. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 469, Abstr.. — Dostęp również online : {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==6995827} [2015-02-02]. B.Florkowska, P.Zydroń – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CEIDP.2014.6995827

6
 • Analysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric fieldAnaliza fazowo-rozdzielczych obrazów wyładowań niezupełnych generowanych w sprężonym powietrzu w niejednorodnym polu elektrycznym / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Awaryjność transformatorów energetycznych – na przykładzie elektrowni ŁagiszaEmergency problems of transformers – based on power station Łagisza / Marek Krzyżowski, Tomasz Kuczek, Michał Kyrcz, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15, s. 139–145. — Biobliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania układów izolacyjnych transformatorów metodą napięcia stopniowanegoInvestigations of transformers insulation systems using of the step voltage method / Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Łukasz Jasiński, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 81-83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezinwazyjne metody oceny struktury materiałów i układów niejednorodnychNon-invasive methods in materials and mixed systems structure assessment / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Comparison of partial discharge forms in insulation systems at DC in air at higher pressure / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, J. ROEHRICH, P. ZYDROŃ // W: ISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-89-8610-19-5. — S. 1126–1129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Comparison of PWM and SIN aging of insulating material subjected to surface discharges / B. FLORKOWSKA, M. Florkowski, A. Rybak, P. ZYDROŃ // W: 2012 IEEE CEIDP : IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : 14–17 October, 2012, Montréal, Canada : conference program, Vol. 1 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Piscataway : s. n.], cop. 2012. — (Annual report – Conference on Electrical and Dielectric Phenomena ; ISSN 0084-9162). — ISBN: 978-1-4673-1250-9. — S. 44–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Degradation processes of polymer cable insulation at non-sinusoidal voltage stresses / B. FLORKOWSKA, M. Florkowski, P. ZYDROŃ, J. ROEHRICH, K. PĘDZISZ // W: 2010 IEEE [Dokument elektroniczny] : International Symposium on Electrical Insulation : June 6, 2010–June 10, 2010 San Diego, CA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Omnipress, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4244-6300-8. — ISSN 1089-084X. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Detection of dryband arcing processes on ADSS cable coating / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // IEEE Transactions on Power Delivery ; ISSN 0885-8977. — 2008 vol. 23 no. 1, s. 302–310. — Bibliogr. s. 309, Abstr.

 • keywords: transmission lines, partial discharges, dryband arcing detection, erosion processes, fiber-optic cable

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TPWRD.2007.905545

15
 • Detekcja i analiza wyładowań niezupełnych przy szybkozmiennych narażeniach napięciowychDetection and analysis of partial discharges at fast changing voltage stresses / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 12a, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: układ izolacyjny, wyładowanie niezupełne, krótkotrwałe przepięcie, przetwarzanie sygnałów

  keywords: transient overvoltage, signal processing, insulating system, partial discharge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych[Diagnostics of high voltage electrical insulation systems of electrical power equipment] / Barbara FLORKOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 389, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0309). — Bibliogr. s. 379–[390]. — ISBN: 978-83-7464-193-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych[Diagnostics of high voltage electrical insulation systems of electrical power equipment] / Barbara FLORKOWSKA. — Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 392, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0641). — Bibliogr. s. 381–389. — ISBN: 978-83-7464-833-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Distortion of partial-discharge images caused by high-voltage harmonics / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA // IEE Proceedings. Generation, Transmission & Distribution ; ISSN 1350-2360. — 2006 vol. 153 no. 2, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1049/ip-gtd.20050008

19
 • Distributions and phase-resolved patterns of partial discharges forms in non-uniform electric field in airRozkłady i obrazy fazowe form wyładowań niezupełnych w niejednorodnym polu elektrycznym w powietrzu / Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2010 nr 28, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2010 = Application of computers in science and technology 2010 : XX jubileuszowy cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS. Oddział w Gdańsku = proceedings of the XX jubilee seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS. Gdańsk Section : [kwiecień – grudzień, 2010, Gdańsk]. — PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Effects of inverter pulses on the electrical insulation system of motors / B. FLORKOWSKA, P. ZYDROŃ, M. Florkowski // W: ISIE 2011 [Dokument elektroniczny] : 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : Gdańsk, Poland, 27–30 June, 2011 : CDROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : IEEE, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4244-9311-1. — S. 573–578. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 578, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Experimental evaluation of breakdown voltage and life time for models of the low voltage electrical motors windingsEksperymentalna ewaluacja napięcia przebicia i czasu życia dla modeli uzwojeń niskonapięciowych silników elektrycznych / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 10, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/10/5.pdf

 • słowa kluczowe: silniki elektryczne, uzwojenia niskonapięciowe, napięcie przebicia, para skęcona

  keywords: electric motors, low voltage windings, breakdown voltage, twisted-pair

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.10.05

23
 • Impact of fast transient phenomena on electrical insulation systemsWpływ szybkozmiennych zjawisk przejściowych na elektryczne układy izolacyjny / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 325, [1] s.. — Bibliogr. s. 305–322, Summ., Streszcz., Index

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Impact of high frequency risks in insulation systems of electric machines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // W: EE 2009 [Dokument elektroniczny] : Elektroenergetika : proceedings of the fifth international scientific symposium : September 23–25, 2009, Stará Lesná, Slovakia / eds. Michal Kolcun, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : TU, 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-553-0237-9. — S. 265–268. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 268, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Proceedings)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25