Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennejLong time stability analysis of underground gas storage in salt dome with nondilatancy criterion of rock salt / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. = Quo vadis sal : bedded salt deposits in Poland : international salt symposium / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa[Geomechanical properties testing of rock salt from Kłodawa dome] / Danuta FLISIAK, Malwina KOLANO // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 95. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir / Malwina KOLANO, Danuta FLISIAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 119–127. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, właściwości reologiczne, wysad Kłodawa, właściwości geomechaniczne , wytrzymałość i odkształcalność

  keywords: rheological properties, geomechanical properties, rock salt , strength and strain, Kłodawa salt diapir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods / M. CAŁA, P. CZAJA, D. FLISIAK, M. KOWALSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 140–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methodsOcena stateczności wybranych komór Kopalni Soli „Wieliczka” za pomocą modelowania numerycznego / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geotechnika i budownictwo specjalne[Geotechnics and underground construction] / pod red. Danuty FLISIAK, Marka CAŁY ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — 822 s.. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — Bibliogr. przy rozdz., Index nazwisk. — ISBN10: 83-9054-079-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichLaboratory testing of geomechanical properties for selected permian rock salt deposits / Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 121–140. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt domeWłaściwości mechaniczne cechsztyńskich skał solnych z wysadu Mogilno / Łukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 141–157. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynówMethodology of rock salt research in triaxial compression tests for underground storages design / Danuta FLISIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 179–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032i30ea4.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_14.pdf

 • słowa kluczowe: górotwór solny, podziemne magazyny, testy trójosiowego ściskania

  keywords: rock salt, underground storages, tiaxial compression tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichEvaluation of geomechanical rock salt properties of selected Permian deposits / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 37–38. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczneEstimation of discontinuous surface deformations hazard for selected caverns of Salt Mine Wieliczka with numerical methods / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”3D pillar strength numerical analysis in the Pagory region of “Barycz” salt mine / Jerzy CIEŚLIK, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, odwzorowanie geometryczne 3D, wytężenie filarów

  keywords: numerical calculations, 3D geometrical model, pillar strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze : [streszczenie]The example of the convergence measurements use for determination of the rheological strain parameters in orogene with complicated structure / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : XV międzynarodowe sympozjum solne : Potencjał gospodarczy polskiego górnictwa solnego – stan obecny i perspektywy rozwoju : Świeradów Zdrój 21–22 października 2010 r. = Quo vadis sal : international salt symposium : Economic potential of Polish salt mining – current state and directions of development / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 26–27. — Tekst w j. pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przykład zastosowania metody analizy odwrotnej do oceny stateczności wybranego zespołu zabytkowych komór w Kopalni Soli Wieliczka[Example of application method of back analysis in stability evaluation of selected team of historic caverns in Wieliczka Salt Mine] / Danuta FLISIAK // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Research on geo-mechanical properties of rock salt in Kłodawa diapirBadania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa / Danuta FLISIAK, Malwina KOLANO // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 145–153. — Bibliogr. s. 152–153, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ruch górotworu w rejonie wysadów solnychRock mass movement in the salt domes region / pod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Zbigniew FAJKLEWICZ, Danuta FLISIAK, Grzegorz Kortas, Łukasz Kortas, Agnieszka Maj, Andrzej SZYBIST, Paweł Wilkosz ; Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2008. — 282, [1] s.. — Bibliogr. s.247–271, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60195-21-5. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Własności mechaniczne skał solnych z wysadu MogilnaMechanical properties of rock salt from Mogilno salt dome / Łukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 39–40. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości geomechaniczne mioceńskich soli kamiennychGeomechanical parameters of miocene rock salt / Danuta FLISIAK, Katarzyna CYRAN // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ właściwości odkształceniowych soli kamiennej na powstawanie stref o podwyższonej przepuszczalności w otoczeniu podziemnego magazynu gazuInfluence of rock salt strain behavior on origin of increased permeability zones around underground gas storage / Danuta FLISIAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57, nr 9, s. 765–766. — Bibliogr. s. 766, Abstr.. — XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne {\it Quo Vadis Sal} : bezpieczeństwo energetyczne Polski: magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) : Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 / pod red. Grzegorza Czapowskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie kryterium bezdylatancyjnej deformacji górotworu solnego do prognozowania konwergencji komór w podziemnym magazynie gazuApplication of nondilatancy rock salt criterion for convergence of caverns in underground gas storage / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: