Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Filipowicz, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913532

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Concept design of a management tool for measurement of consumer value added assessment of innovation based strategies / Paweł FILIPOWICZ // The Journal of American Academy of Business, Cambridge ; ISSN 1540-7780. — 2014 vol. 20 no. 1, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Joint proceedings of the international conference on Advances in Computer and Electronics Technology – ACET & Civil, Structural and Mechanical Engineering – CSM & Environmental, Economics, Social Science & Human Behaviour Study – ESHB [Dokument elektroniczny] : 03–04 August, 2013, Hongkong / ed.-in-chief R. K. Singh. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : UACEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-981-07-7227-7. — S. 6–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

4
 • Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // International Journal of Business and Management Study [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2372-3955. — 2014 vol. 1 iss. 1, s. 10–13. — Tryb dostępu: http://seekdl.org/nm.php?id=2599 [2014-06-18]. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

5
 • Customer commitment to value creation process – example of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Value-based marketing – selected problems / sci. eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-39-3. — s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Dług technologiczny jako narzędzie optymalizacji procesu zarządzania innowacjamiTechnological debt as innovation process management optimalization tool / Paweł FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1941. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2015 z. 83, s. 153–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: innowacyjność, komercjalizacja, dług techniczny, dług technologiczny, zarządzanie technologią

  keywords: innovativeness, commercialization, technical debt, technological debt, technology management

8
 • Ewolucja procesu zarządzania technologią – wybrane zagadnieniaEvolution of technology management process – some aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Historical value chain analysis as the tool of continuous regional innovation developmentHistoryczna analiza łańcucha wartości jako narzędzie spójnego rozwoju innowacyjności regionalnej / Paweł FILIPOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2008 nr 3, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2008-03/EM_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Innovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities / P. FILIPOWICZ // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2014 no. 797, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175–176. — ISBN: 9 770321 049002

 • keywords: resources, heterogeneity, innovativeness, high and low technology manufacturing companies, pro-innovation management, correlation analysis

11
 • Innowacyjność obszarem działalności strategicznej przedsiębiorstwa – próba syntezyInnovation as company strategic activity domain – synthesis challenge / Paweł FILIPOWICZ // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 202–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii[Innovativeness of enterprises and value creation process – selected models of strategy] / Paweł FILIPOWICZ // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7641-120-0. — S. 100–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Innowacyjność sieciowa a proces tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw sektora nowych technologiiNet innovation and the value creation process, the case of new-technology based firms / Paweł FILIPOWICZ // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 171). — ISBN: 978-83-7417-575-3. — S. 72–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Koncepcja proinnowacyjnej strategii a zarządzanie procesami przedsiębiorstwaProinnovative strategy conception and company process management / Paweł FILIPOWICZ // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania : monografia = Concepts, models, methods and techniques of management / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-85-1. — S. 78–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Konceptualizacja modeli biznesowych w warunkach działalności sieciowej – wybrane aspektyBusiness model conceptualization in network economy – chosen aspects / Paweł FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 2, s. 221–230. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • słowa kluczowe: model biznesowy, innowacja, społeczność internetowa, działalność sieciowa

  keywords: innovation, business model, internet community, business network

16
 • Kształtowanie wartości nowych technologii – propozycja architektury procesuNew technologies value determination – process architecture proposition / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — ISBN: 978-83-7464-876-9. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz.. — Afiliacja Autora s. 497

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Modele sieciowej działalności gospodarczej jako źródło strategii innowacjiBusiness network models as the source of innovation strategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań = Modernity of industry and services in times of crisis and new challenges / eds. Jan Brzóska, Jan Pyka ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013. — ISBN: 978-83-85587-32-3. — S. 140–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Model sieciowy rozwoju innowacyjności a społecznościowa koncepcja tworzenia wartościInnovation development net model and the conception of customer community value creation / Paweł FILIPOWICZ // W: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach : praca zbiorowa = Conditions, trends and results of development of industry and services in Poland / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK. Oddział, 2011. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-28-6. — S. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Proces tworzenia wartości dla klienta a innowacyjność wirtualna przedsiębiorstwaCustomer value creation process and company virtual innovation / Paweł FILIPOWICZ // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and services development contemporary challenges and contingencies : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-27-9. — S. 179–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Push & pull concept evolution as marketing strategy determinant – case of new technology based firms / Paweł FILIPOWICZ // W: Marketing management – selected issues / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-27-1. — S. 257–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Regional innovation systems – is there a need of strategy?Regionalne systemy innowacyjne – czy potrzeba tu strategii? / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Regional innovation systems – is there a need of strategy?Regionalne systemy innowacyjne – czy potrzeba tu strategii? / Paweł FILIPOWICZ // W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania = Innovation-efficiency problems of the theory and practice of management / red. nauk. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-248-4. — S. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Strategia technologiczna jako wyznacznik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP[Technology strategy as the determinant of SME sector innovativeness development] / Paweł FILIPOWICZ // W: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. — Warszawa : Difin, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7641-442-3. — S. 191–208. — Bibliogr. s. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Strategia technologiczna przedsiębiorstwa a koncept innowacyjności sieciowejCompany technology strategy and innovation net conception / Paweł FILIPOWICZ // W: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janina Stankiewicz. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010. — ISBN: 978-83-927455-1-8. — S. 36–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Strategia tworzenia wartości oparta na koncepcji innowacyjności wirtualnejValue creation strategy based on virtual innovation concept / Paweł FILIPOWICZ // W: Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług : praca zbiorowa = Creativeness and innovation in industry and services moderization / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — Na okł. tyt.: Nowoczesność przemysłu i usług. — ISBN: 978-83-85587-24-8. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych