Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Filek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909434

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • A verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water coolerWeryfikacja matematycznego modelu górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza współpracującej z wyparną chłodnicą wody / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr Łuska // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 441–467. — Bibliogr. s. 467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Chłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednimAir-cooling in headings using compression refrigerator that acts directly / Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Justyna SWOLKIEŃ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 13–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodzenie powietrza w wyrobiskach, chłodziarka sprężarkowa

  keywords: mine air conditioning, air cooling in headings, compression refrigerator

3
4
 • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wodyExperimental researches on the performance of mining compression type of air refrigerators cooperating with evaporative water coolers / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Indirect mine air-cooling by cooler of waterPośrednie chłodzenie powietrza kopalnianego chłodnicą wodną / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 59–70. — Bibliogr. s. 69–70, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.59.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, wodna chłodnica powietrza, czynnik chłodniczy R507

  keywords: air cooler of water, refrigerator, refrigerant R507, air-conditioning of mine

6
 • Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wodyThe figure of merit of work of mine air compression refrigerator with evaporating water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 632–641. — Bibliogr. s. 640, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencjiAirflow patterns in blind headings with jet fans – numerical simulation with the use of viscosity models of turbulence / Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 23–32. — Bibliogr. s. 31–31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja odrębna, modele CFD, wentylatory wolnostrumieniowe

  keywords: CFD model, auxiliary ventilation, jet fans

8
 • Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wodyMathematical description of the mining compression refrigerator – evaporating water cooler operating system / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, chłodnica wyparna, czynnik chłodniczy

  keywords: air cooling, mine air conditioning, compression refrigerator, evaporative cooler, refrigerant

9
 • Mathematical description of media parameters changes in the compresion refrigeratorOpis matematyczny zmian parametrów mediów w chłodziarce sprężarkowej / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 13–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Moc cieplna wymienników górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrzaThermal power of exchangers in mine compression refrigerator of air / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 79–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03/GG_2009_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, moc wymienników ciepła

  keywords: air cooling, compression refrigerator, air conditioning in mines, thermal power of heat exchanger

11
 • Porównanie statystycznych wskaźników oceny pracy chłodziarki TS-300BComparison of statistic indices of refrigerator evaluation work TS-300B / Bernard NOWAK, Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Transport wody rurociągami szybowymi w instalacjach chłodzenia powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczychWater transport by shaft lines in air-cooling installations in underground mine excavations / Krzysztof FILEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 1, s. 57–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-01/GG_2011_1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
16
 • Use of statistical methods to the work of local air cooling systems in excavationsWykorzystanie metod statystycznych do opisu pracy lokalnych systemów schładzania powietrza w wyrobiskach góniczych / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 907–922. — Bibliogr. s. 922

 • keywords: mine air conditioning, mine compressor refrigerator with direct action, evaporative water cooler, local refrigeration systems

17
 • Wartości współczynników wymiany ciepła i masy w wentylatorowej wyparnej chłodnicy wodyValues of coefficients of heat and mass exchange in evaporated type of water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Marian BRANNY // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 1, s. 63–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-01/GG_2010_1_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ parametrów powietrza na wydajność cieplną kopalnianej chłodziarki sprężarkowej z wyparną chłodnicą wodyAir parameters effect on calorific effect of mining compression refrigerator with evaporating water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wpływ zmian technologicznych w kolektorze „Olza” na skład chemiczny wód rzeki Odry i jej dopływówInfluence of technological changes in “Olza” sewer interceptor on the chemical composition of Odra river and its inflows / Justyna SWOLKIEŃ, Krzysztof FILEK // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 945–959. — Bibliogr. s. 957–958, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wpływ źródeł ciepła i wilgoci na stan zamglonego powietrza w podziemnych górniczych wyrobiskach korytarzowychInfluence of heat and moisture sources on haze condition of air in the undeground dog headings / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Bogusław PTASZYŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, aerologia górnicza, przepływy dwufazowe, powietrze zamglone

  keywords: mining aerology, two-phase flows, haze air, mine air-conditioning

21
 • Współpraca chłodnicy wyparnej CWW-420 z chłodziarką TS-300B bez wewnętrznego wymiennika ciepłaCooperation of evaporating water cooler CWW-420 with mine air compression refrigerator TS-300B without internal heat exchanger / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 642–648. — Bibliogr. s. 648, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wykorzystanie analizy statystycznej do oceny jakości pracy parownika chłodziarki DV-290 współpracującej z chłodnicą wyparną wodyThe utilization of statistical analysis in assessing the quality of work of refrigerator's evaporator DV-290 collaborating with evaporative water cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo podziemne : Gliwice, 9–10 września 2010 : materiały konferencyjne. T. 2, Sesja 2, Ekonomika i technologie górnicze ; Sesja 3: Zagadnienia energomaszynowe / red. Iwona Jonczy. — Gliwice : nakł. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61553-24-3. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza do zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach podziemnychUtilization of an air compression refrigerators to prevent temperature raising to hazardous level in underground mines / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 113, [1] s., 4 k. złoż.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0584). — Bibliogr. s. 113–[114], Streszcz.. — ISBN: 978-83-7464-733-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zmiana temperatury wody chłodzącej skraplacz górniczej chłodziarki powietrza w wentylatorowej chłodnicy wyparnejTemperature change of condenser cooling water of mine air refrigerator in the ventilating evaporative cooler / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 1, s. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-01/GG_2010_1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych