Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Wojtas, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Możliwości zastosowania modelowania hydrologicznego w ocenie wpływu zagospodarowania przestrzennego na retencjęThe applicability of hydrological modeling in assessing the impact of land management on retention / Ewelina WOJTAS, Mateusz SAWCZAK, Tomasz BERGIER // W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju : organizacja gospodarowania przestrzenią / pod red. Aliny Maciejewskiej. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Gospodarka Przestrzenna : seria monografie / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 5). — ISBN: 978-83-7814-332-1. — S. 261–272. — Bibliogr. s. 271-272, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie terenu, modelowanie hydrologiczne, zdolność retencyjna

  keywords: land management, hydrological modeling, retention capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Remote sensing based impermeability coefficient estimation and its influence on hydrological modelling efficiency : abstract / E. WOJTAS, T. BERGIER, W. DRZEWIECKI, M. SAWCZAK // W: ICOCEE Cappadocia2015 : International Conference OnCivil and Environmental Engineering : Nevşehir, Turkey : 20–23 May 2015 : conference book. — [Turkey : s. n.], [2015] + CD. — S. 289

 • keywords: hydrological modelling, impermeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The impact of the soil data quality on the effectivness of hydrological modelling : case study: Upper Raba Catchment (Poland) : abstract / E. WOJTAS, M. SAWCZAK, T. BERGIER, W. DRZEWIECKI // W: ICOCEE Cappadocia2015 : International Conference OnCivil and Environmental Engineering : Nevşehir, Turkey : 20–23 May 2015 : conference book. — [Turkey : s. n.], [2015] + CD. — S. 288. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. 1392–1400. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1399-1400, Abstr.

 • keywords: hydrological modelling, soil data, model J2000-S

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The importance of land use changes and data quality for hydrological modelling : abstract / E. WOJTAS, M. SAWCZAK, T. BERGIER, W. DRZEWIECKI, M. Pierzchalski, P. Wężyk // W: ICOCEE Cappadocia2015 : International Conference OnCivil and Environmental Engineering : Nevşehir, Turkey : 20–23 May 2015 : conference book. — [Turkey : s. n.], [2015] + CD. — S. 290. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. 1401–1409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1409, Abstr.

 • keywords: hydrological modelling, water cycle, land use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie modelowania hydrologicznego w analizie wpływu planowania przestrzennego na retencję[Application of hydrological modelling in the analysis of the impact of spatial planning on retention] / Ewelina WOJTAS, Mateusz SAWCZAK, Tomasz BERGIER // W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju : konferencja naukowa : Warszawa, 24–25 czerwca 2014 : streszczenia / oprac. red. Anna Bielska, [et al.]. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-83-939905-0-4. — S. 58. — Bibliogr. s. 58. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie pakietu Jena 2000 do wspomagania zarządzania zlewnią rzecznąApplication of Jena 2000 package to support the river basin management / E. WOJTAS, T. BERGIER, M. SAWCZAK // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie pakietu Jena 2000 do wspomagania zarządzania zlewnią rzecznąApplication of Jena 2000 package to support the river basin management / E. WOJTAS, M. SAWCZAK, T. BERGIER // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [379]–389. — Bibliogr. s. 389, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zrównoważone zarządzanie zlewnią Zbiornika Dobczyckiego i górnej RabySustainable management of the catchment of Dobczyce reservoir and upper Raba / E. WOJTAS, M. SAWCZAK // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zrównoważone zarządzanie zlewnią Zbiornika Dobczyckiego i górnej RabySustainable management of the catchment of Dobczyce Reservoir and upper Raba River / E. WOJTAS, M. SAWCZAK, T. BERGIER // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [365]–377. — Bibliogr. s. 376–377, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: