Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Tyliszczak-Halibożek, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Hybrid coatings for corrosion resistance up to 700°C / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, R. GAJERSKI, S.ŁABUŚ, P. K. Datta, T. Dudziak, E. TYLISZCZAK // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Pięcioletnie doświadczenia eksploatacyjne powłoki HybridMD zabezpieczającej przed korozją płomieniową[Hot corrosion resistant HybridMD coating after 5 years of industrial use] / M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, A. Jankowski, S. ŁABUŚ, E. TYLISZCZAK // W: Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2007 / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Grupa Głównych Inżynierów ds. Wytwarzania i Kontroli Eksploatacji, Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała. — [Bielsko-Biała : TIMEX], [2007]. — S. 51–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The hybrid coatings against hot corrosion: on-site and laboratory tests on P91 and carbon steels / M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, R. FILIPEK, S. ŁABUŚ, E. TYLISZCZAK-HALIBOŻEK, A. MILEWSKA // W: BALTICA VII : life management and maintenance for power plants : Helsinki–Stockholm–Helsinki 12–14 June, 2007, Vol. 2 / eds. Juha Veivo, Pertti Auerkari. — Finland : VTT, 2007. — (VTT Symposium ; ISSN 0357-9387 ; 247). — ISBN: 978-951-38-6317-3. — S. 98–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The hybrid coatings for hot corrosion applications / E. TYLISZCZAK, M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, A. MAŁECKI // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — Abstract pt.: The hybrid protecting coatings for hot corrosion applications także W: 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : conference : July 4–6, 2005, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : AGH, 2005. — S. [1]. — Dod. wśród autorów: Zbigniew Żurek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Thermal stability of $NiAl$-base coatings for high temperature application / R. FILIPEK, M. DANIELEWSKI, E. TYLISZCZAK, M. Pawełkiewicz, S. Datta // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 2, s. 709–714. — Bibliogr. s. 714, Abstr.. — ISBN10: 3-908451-07-8. — Publikacja dostępna online od: 2005-04-30. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj1y02f1.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.237-240.709.pdf

 • keywords: oxidation, coatings, interdiffusion, inverse method, Danielewski-Holly model, Ni-Al-Pt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.237-240.709

6
 • Utlenianie stali kotłowych chronionych powłokami hybrydowymiOxidizing of boiler steels protected by hybrid coatings / Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Ewelina TYLISZCZAK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2005 [R. 48 nr] 9, s. 298–301. — Bibliogr. s. 301

 • słowa kluczowe: utlenianie, powłoki hybrydowe, korozja płomieniowa, stałe kotłowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: