Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Saran, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Barbara TORA // W: Waste Recycling 17 : 17\textsuperscript{th} international conference : 21–22 November 2013, Košice, Slovakia : book of abstracts = Recyklácia odpadov 17 / Slovak Mining Society, Institute of Geotechnics SAS. — [Košice : Institute of Geotechnics SAS], [2013] + CD. — S. 14. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: Framework Directive, Packaging Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management, Landfill Directive, Waste Act, Waste Incineration Directive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of changes in the waste management system – requirements of the EU and national regulations / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 275–282. — Bibliogr. s. 282, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywy w sprawie opakowań, dyrektywa w sprawie spalania odpadów, dyrektywa ramowa, gospodarka odpadami, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządzanie odpadami

  keywords: Framework Directive, Packaging Directive, Act on maintaining cleanliness and order municipalities, waste management, Landfill Directive, Waste Act, Waste Incineration Directive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energia geotermalna w produkcji prądu elektrycznegoGeothermal energy in electricity production / Ewelina SARAN // W: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — Książka z cyklu: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. — ISBN: 978-83-64541-05-6. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: geotermia, prąd elektryczny, Dry Stream, Flash Stream, układ binarny

  keywords: electricity, geothermal energy, binary system, Dry Stream, Flash Stream

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geothermal characteristics of geological complexes in the region of Cracow / Antoni BARBACKI, Ewelina SARAN // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5A, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: Cracow, groundwater reservoirs, geothermal characteristics, geological complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geothermal energy in Uniejów - characteristicsEnergia geotermalna w Uniejowie - właściwości / Maciej MICHAŁOWSKI, Ewelina SARAN, Adrian Wójcik // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: woda, energia geotermalna, procesy geotermalne

  keywords: geothermal energy, water, geothermal processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nonrenewable energy sources in PolandNieodnawialne źródła energii w Polsce / Ewelina SARAN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, petroleum/oil, brown coal (lignite), hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odnawialne źródła energii w PolsceRenewable energy in Poland / Ewelina SARAN // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 17–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Polska, energia wodna, energia wiatrowa, biomasa, energia słoneczna, geotermia

  keywords: wind energy, solar energy, biomass, Poland, geothermal, water energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskich[Geothermal potential in selected European countries] / Ewelina SARAN // W: Energia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — Na okł. dod.: TZE. — S. 35

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, aktywność wulkaniczna, elektrownia geotermalna, gorące źródła, geotermia, odnawialne źródła energii, układ binarny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego w wybranych krajach europejskichGeothermal potential in selected european countries / E. SARAN // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 155–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.tze.agh.edu.pl/zasoby/monografia-energia-paliwa-2015/24_artykul_19.pdf

 • słowa kluczowe: Włochy, energia geotermalna, energia odnawialna, Turcja, Islandia

  keywords: renewable energy, Italy, geothermal energy, Turkey, Iceland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: