Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Kłosek-Wawrzyn, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2233-3968 orcid iD

ResearcherID: E-4200-2017

Scopus: 55606502200

PBN: 5e70942d878c28a0473b79f7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analysis of the possibility of limestone sludge usage in the production of clay masonry units / E. KŁOSEK-WAWRZYN, P. MURZYN, W. WONS // W: Sixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISSN 2282-0027. — ISBN: 978-88-6265-010-6. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badanie wpływu rodzaju, ilości i uziarnienia dodatków poryzujących na porowatość i podciąganie kapilarne tworzyw ceramicznychInvestigation of the influence of the type, amount and grain size of pore forming additives on the porosity and capillary rise of ceramic materials / Wojciech WONS, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Kornelia WIŚNIEWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2020 t. 72 nr 3, s. 151-160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/154/121

  orcid iD
 • słowa kluczowe: porowatość, podciąganie kapilarne, ceramika budowlana, poryzatory, kapilarność

  keywords: porosity, building ceramics, blowing agent, capillarity, rising capillary

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dolomite and calcite enhancement of whey protein isolate hydrogels / Karl Norris, Samuel C. Tsang, Jemma G. Kerns, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Zbigniew Jaegermann, Timothy E. L. Douglas // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 98. — Bibliogr. s. 98. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR // W: „Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — ISBN: 978-88-7586-599-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • High temperature wettability of the aluminosilicate matrix through the liquid phase from fluxes / E. KŁOSEK-WAWRZYN, W. WONS // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 798. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: high temperature wettability, fluxes, kaoline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
11
 • Influence of the grain size distribution of the limestone additives on the color properties and phase composition of sintered ceramic materials based on cream-firing clays / Kornelia WIŚNIEWSKA, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Radosław LACH, Waldemar PICHÓR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 7 art.no. 2694, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/7/2694/pdf

  orcid iD
 • keywords: phase composition, limestone, sintering process, color, cream-firing clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15072694

12
 • Microstructure and mechanical behavior of sintered materials made of kaolin and calcite mixture / E. KŁOSEK-WAWRZYN, J. MAŁOLEPSZY, P. MURZYN // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 97–98, poz. T5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mieszanka ceramiczna do produkcji wyrobów klinkierowych[Ceramic mixture for production of clinker products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KŁOSEK-WAWRZYN Ewelina, MURZYN Paweł, MAŁOLEPSZY Jan. — Int.Cl.: C04B 33/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417880 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417880 z dn. 2016-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417880A1.pdf

 • słowa kluczowe: kalcyt, cegła klinkierowa, klinkier, surowce ilaste, drobnoziarnisty węglan wapnia, masa ceramiczna, płytka klinkierowa

  keywords: calcite, ceramic clinker, clinker brick, clay raw materials, fine-grained calcium carbonate, ceramic mass, clinker tile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mieszanka ceramiczna do produkcji wyrobów klinkierowych[Ceramic mixture for production of clinker products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Paweł MURZYN, Jan MAŁOLEPSZY. — Int.Cl.: C04B 33/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 239640 B1 ; Udziel. 2021-10-07 ; Opubl. 2021-12-20. — Zgłosz. nr P.417880 z dn. 2016-07-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL239640B1.pdf

 • słowa kluczowe: kalcyt, cegła klinkierowa, klinkier, surowce ilaste, drobnoziarnisty węglan wapnia, masa ceramiczna, płytka klinkierowa

  keywords: calcite, ceramic clinker, clinker brick, clay raw materials, fine-grained calcium carbonate, ceramic mass, clinker tile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model testing of interphase reaction between calcite and two types of kaolinesBadania modelowe reakcji międzyfazowych pomiędzy kalcytem a dwoma rodzajami kaolinów / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Research on the possibility of using sludges from washing dolomite and limestone aggregates in the building ceramics technologyBadania możliwości zastosowania szlamów z płukania kruszyw dolomitowych i wapiennych w ceramice budowlanej / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 4, s. 65–82. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/klosek-wawrzyn-bugaj.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, ceramika budowlana, szlam z pułkania kruszywa, szlam wapienny, szlam dolomitowy

  keywords: thermal analysis, building ceramics, washing aggregate sludge, limestone sludge, dolomite sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122590

18
19
 • Struktura składników popiołów lotnych o różnej granulacjiThe structure of components of fly ash with different granulation / Wojciech WONS, Paweł MURZYN, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 4, s. 407–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz.

 • słowa kluczowe: popioły lotne, szkło, mullit, glin tetraedyczny, glin oktaedryczny

  keywords: fly ash, glass, mullite, octahedral aluminium, tetrahedral aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The effect of granulation of dolomite additives to ceramic clay on the color and properties of fired ceramic materials / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, W. PICHÓR, K. Wilczyńska // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 885. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: granulation, color, mineral additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The potential use of calcite wastes in the production of clay masonry unitsAnaliza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 230–235. — Bibliogr. s. 234–235, Abstr.

 • słowa kluczowe: kalcyt, ceramiczne materiały budowlane, mrozoodporność, odpady wapienne

  keywords: calcite, frost resistance, building ceramics, calcareous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The potential use of carbonate wastes in the production of clay masonry unitsAnaliza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych / KŁOSEK-WAWRZYN E., MAŁOLEPSZY J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Waste from dolomite washing as a raw material for building ceramics production / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25