Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Kłosek-Wawrzyn, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2233-3968

ResearcherID: E-4200-2017

Scopus: 55606502200

PBN: 3955918

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analysis of the possibility of limestone sludge usage in the production of clay masonry units / E. KŁOSEK-WAWRZYN, P. MURZYN, W. WONS // W: Sixteenth international waste management and landfill symposium [Dokument elektroniczny] : proceedings Sardinia 2017 : 2-6 October 2017, Cagliari, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Italy : CISA Publisher, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISSN 2282-0027. — ISBN: 978-88-6265-010-6. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dolomite and calcite enhancement of whey protein isolate hydrogels / Karl Norris, Samuel C. Tsang, Jemma G. Kerns, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Zbigniew Jaegermann, Timothy E. L. Douglas // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 98. — Bibliogr. s. 98. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of fluxing agents on the color and properties of the sintered ceramics / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, K. Kula, A. BUGAJ, W. PICHÓR // W: „Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — ISBN: 978-88-7586-599-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104

 • keywords: microstructure, properties, whiteness, color, fluxing agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High temperature wettability of the aluminosilicate matrix through the liquid phase from fluxes / E. KŁOSEK-WAWRZYN, W. WONS // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 798. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: high temperature wettability, fluxes, kaoline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Microstructure and mechanical behavior of sintered materials made of kaolin and calcite mixture / E. KŁOSEK-WAWRZYN, J. MAŁOLEPSZY, P. MURZYN // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 97–98, poz. T5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mieszanka ceramiczna do produkcji wyrobów klinkierowych[Ceramic mixture for production of clinker products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KŁOSEK-WAWRZYN Ewelina, MURZYN Paweł, MAŁOLEPSZY Jan. — Int.Cl.: C04B 33/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417880 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.417880 z dn. 2016-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417880A1.pdf

 • słowa kluczowe: kalcyt, cegła klinkierowa, klinkier, surowce ilaste, drobnoziarnisty węglan wapnia, masa ceramiczna, płytka klinkierowa

  keywords: calcite, ceramic clinker, clinker brick, clay raw materials, fine-grained calcium carbonate, ceramic mass, clinker tile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Model testing of interphase reaction between calcite and two types of kaolinesBadania modelowe reakcji międzyfazowych pomiędzy kalcytem a dwoma rodzajami kaolinów / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Research on the possibility of using sludges from washing dolomite and limestone aggregates in the building ceramics technologyBadania możliwości zastosowania szlamów z płukania kruszyw dolomitowych i wapiennych w ceramice budowlanej / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 4, s. 65–82. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/klosek-wawrzyn-bugaj.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, ceramika budowlana, szlam z pułkania kruszywa, szlam wapienny, szlam dolomitowy

  keywords: thermal analysis, building ceramics, washing aggregate sludge, limestone sludge, dolomite sludge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122590

11
12
 • Struktura składników popiołów lotnych o różnej granulacjiThe structure of components of fly ash with different granulation / Wojciech WONS, Paweł MURZYN, Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 4, s. 407–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz.

 • słowa kluczowe: popioły lotne, szkło, mullit, glin tetraedyczny, glin oktaedryczny

  keywords: fly ash, glass, mullite, octahedral aluminium, tetrahedral aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effect of granulation of dolomite additives to ceramic clay on the color and properties of fired ceramic materials / K. WIŚNIEWSKA, E. KŁOSEK-WAWRZYN, W. PICHÓR, K. Wilczyńska // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 885. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: granulation, color, mineral additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The potential use of calcite wastes in the production of clay masonry unitsAnaliza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 230–235. — Bibliogr. s. 234–235, Abstr.

 • słowa kluczowe: kalcyt, ceramiczne materiały budowlane, mrozoodporność, odpady wapienne

  keywords: calcite, frost resistance, building ceramics, calcareous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The potential use of carbonate wastes in the production of clay masonry unitsAnaliza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych / KŁOSEK-WAWRZYN E., MAŁOLEPSZY J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Waste from dolomite washing as a raw material for building ceramics production / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości, skład fazowy i mikrostrukturę tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to the masses made of Triassic clay on the properties, phase composition and microstructure of ceramic materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości użytkowe, skład fazowy i mikrostrukturę otrzymywanych tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to masses made from triassic clay on application properties, phase composition and microstructure of ceramic materials produced / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 236–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, dolomit, mrozoodporność, ceramika budowlana

  keywords: microstructure, dolomite, frost resistance, building ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ dodatku węglanu wapnia do przemysłowych mas klinkierowych na właściwości i mikrostrukturę wypalonych tworzywThe influence of calcium carbonate addition to industrial clinker masses on the properties and microstructure of the fired materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A., Duszyk A. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 97. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ dodatku węglanu wapnia do surowców ilastych ceramiki budowlanej na właściwości wypalonych tworzyw ceramicznychInfluence of addition of calcium carbonate to clays used in ceramic building materials technology on the properties of fired ceramic materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., MAŁOLEPSZY J., MURZYN P. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ dodatku węglanu wapnia na proces spiekania różnych kaolinówInfluence of calcium carbonate additive on sintering process of different kaolines / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatku węglanu wapnia na proces spiekania różnych kaolinówThe influence of calcium carbonate addition for sintering different types of kaolines / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Jan MAŁOLEPSZY, Paweł MURZYN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 1, s. 68–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.

 • słowa kluczowe: spiekanie, kaolin, węglan wapnia, anoryt, gehlenit

  keywords: sintering, kaolin, anorthite, calcium carbonate, gehlenite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Wpływ pyłu wapiennego na proces spiekania mas ceramicznych oraz właściwości cegły ceramicznej – przegląd literaturyThe influence of marble dust for ceramic sintering process and the properties of brick – a review / KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 124. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: