Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Brodawka, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Adsorbenty mineralne do osuszania gazów[Mineral adsorbents for the drying of gases] / Mieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan[Carbonaceous adsorbents for enrichment of ventilation mine gases with methane] / Ewelina BRODOWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej[Adsorption of selected gases on activated carbon at supercritical temperature] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Kamila Nagoda // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 71. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adsorpcyjny proces do wzbogacania gazów o niskiej zawartości metanu[Adsorption process for the enrichment of gases containing low concentrations of methane] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — e-ISBN: 978-83-948318-3-7. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://weip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Ksiazka_Abstraktow_Energetyka_Paliwa_i_Srodowisko_2019-BS1_17_10_2019.pdf [2019-12-16]. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of the lab-scale unit for biogas separation in the industry 4.0 concept / Adrian Lubecki, Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Katarzyna ZARĘBSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0Dynamic simulation of dual-stage distillation according to the Industry 4.0 concept / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 3, s. 416–419. — Bibliogr. s. 419

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.3.14

7
 • Nanoporous carbonaceous adsorbents for enrichment of ventilation air methane (VAM) with methane / E. BRODAWKA, M. BAŁYS, J. SZCZUROWSKI, L. CZEPIRSKI, K. ZARĘBSKA, P. Da Costa // W: Nanotech France 2019 - NanoMaterials for Energy & Environment NanoMatEn 2019 - NanoMetrology 2019 [Dokument elektroniczny] : joint International Conferences and Exhibition : 26-28 June 2019, Paris, France : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris] : SETCOR conferences & exhibitions, [2019]. — S. 222. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.setcor.org/userfiles/files/2019/NanotechFrance2019/NanotechFrance2019-and-Joint-Conferences-Book-of-Abstracts.pdf [2019-08-29]. — Bibliogr. s. 222. — Pełny tekst W: NANOTECH FRANCE 2019 [Dokument elektroniczny] : the international Nanotech & Nanoscience conference & exhibition : 26–28 June, 2019, Paris : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n., 2019]. — S. [17–20]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://www.setcor.org/files/papers/1574473711_NanotechFrance2019ConferenceProceedings.pdf} [2019-12-18]. — Bibliogr. s. [20]. — DOI dla całej książki: 10.26799/cp-nanotechfrance2019

 • keywords: ventilation air methane, Pressure Swing Adsorption, nanoporous carbonaceous adsorbent, gas mixture separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optymalizacja oczyszczania i strat surowca w procesach wykorzystania biogazu do celów energetycznych[Optimization of process variables and raw material losses for biogas upgrading to energy] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // W: Ogólnopolska konferencja naukowa dla doktorantów : Łódź, 10 marca 2018 : materiały konferencyjne : książka abstraktów / red. Florczuk-Kołomyja Patrycja. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — ISBN: 978-83-949065-9-7. — S. 37. — Pełny tekst W: Książka artykułów Ogólnopolskiej konferencji naukowej dla doktorantów [Dokument elektroniczny] / red. Stolarczyk Paweł. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35, Abstr. — ISBN: 978-83-950109-0-3. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biogaz, optymalizacja, produkcja energii, oczyszczanie gazów, Chemcad

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Procesy adsorpcyjne w uzdatnianiu biogazu[Adsorption processes for biogas upgrading] / Ewelina BRODAWKA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017 [Dokument elektroniczny] : czysta energia, wizja przyszłości : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2018. — V Konferencja Environmental Protection and Energy : 8 grudnia 2017, Gliwice. — ISBN: 978-83-950087-0-2. — S. 49–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1AjzAkqyRCp56Ss6_Kmfv60Vt5gszB0Gz/view [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biogaz, biometan, adsorpcja, siarkowodór, technologia adsorpcyjna, adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Separation of biogas components by adsorption on activated carbon / Ewelina BRODAWKA // W: „Zrozumieć naukę” : II edition national scientific conference : Łódź , September 29, 2018 : the book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Łódź : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — ISBN: 978-83-950109-3-4. — S. 130. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 46–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr. — ISBN: 978–83–950109–4–1.

 • keywords: carbon dioxide, activated carbon, biogas, methane, pressure swing adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Simulation of kinetically controlled pressure swing adsorption processes / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Daniel Friedrich, Enzo Mangano // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2019 [Dokument elektroniczny] : [monograph] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department of Technologies and Installations for Waste Management, 2020. — Publikacja zawiera materiały z: 7th conference on Environmental protection and energy : 6 December 2019, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-6-4. — S. 85–90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://waste.polsl.pl/new_www/pl,1,41,Publikacje_.html [2020-03-03]. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • keywords: pressure swing adsorption, kinetic separation, cycle simulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12