Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Brodawka, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9980-5540 orcid iD

ResearcherID: AAE-8020-2019

Scopus: 57204195260

PBN: 5e7093e5878c28a0473b2d27

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Adsorbenty mineralne do osuszania gazów[Mineral adsorbents for the drying of gases] / Mieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan[Carbonaceous adsorbents for enrichment of ventilation mine gases with methane] / Ewelina BRODOWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej[Adsorption of selected gases on activated carbon at supercritical temperature] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Kamila Nagoda // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 71. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adsorpcyjny proces do wzbogacania gazów o niskiej zawartości metanu[Adsorption process for the enrichment of gases containing low concentrations of methane] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — e-ISBN: 978-83-948318-3-7. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://weip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Ksiazka_Abstraktow_Energetyka_Paliwa_i_Srodowisko_2019-BS1_17_10_2019.pdf [2019-12-16]. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • AIR TO BE – lokalny system zapotrzebowania na tlen[AIR TO BE - local oxygen demand system] / Adrian LUBECKI, Jakub SZCZUROWSKI, Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2021 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2022. — Publikacja zawiera materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection and Energy : [10 grudnia 2021, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-0-0. — S. 93–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/94c42 [2022-03-07]. — Bibliogr. s. 98, Streszcz.. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: PSA, tlen, COVID-19, pandemia, koronawirus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analiza środowiskowa wybranej technologii wychwytu CO2 z wykorzystaniem analizy komputerowej[Environmental assessment of selected CO2 capture technology using computer analysis] / Aleksander Mac, Adrian LUBECKI, Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2022 [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2023. — Publikacja zawiera materiały z X Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection & Energy Conference 2022 : [9 grudnia 2022, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-3-1. — S. 266–274. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/w256d [2023-03-10]. — Bibliogr. s. 274, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: CO2, LCA, SimaPro, CHEMCAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Carbon materials porosity analysis using DFT models for potential application in the recovery of methane from its low-concentration mixtures / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS, Jacek Jagiello // Chemical Engineering Journal ; ISSN 1385-8947. — 2022 vol. 436 art. no. 135259, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-14. — J. Jagiello - afiliacja: Micromeritics Instrument Corporation, USA

  orcid iD
 • keywords: methane recovery, isotherm prediction, DFT models, PSD analysis, adsorption processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cej.2022.135259

10
 • Development of the lab-scale unit for biogas separation in the industry 4.0 concept / Adrian Lubecki, Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Katarzyna ZARĘBSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0Dynamic simulation of dual-stage distillation according to the Industry 4.0 concept / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 3, s. 416–419. — Bibliogr. s. 419

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.3.14

12
 • Dynamika adsorpcji metanu z mieszanin gazowych[Dynamics of methane adsorption from gas mixtures] / Mieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Adrian LUBECKI, Arkadiusz Zbylut // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2021 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2022. — Publikacja zawiera materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection and Energy : [10 grudnia 2021, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-0-0. — S. 105–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/94c42 [2022-03-07]. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: biogaz, dynamika adsorpcji, wzbogacenie w metan, krzywe przebicia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Edukacja na rzecz transformacji energetycznej w instytucjach szkolnictwa wyższego[Education for the energy transition] / K. ZARĘBSKA, N. KOWALSKA, E. BRODAWKA, A. Smoliński // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2022 [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wisła 6–8 czerwca 2022 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Elektryfikacja autobusów miejskich w aspekcie środowiskowym[Electrification of urban buses in the environmental aspect] / Adrian LUBECKI, Katarzyna ZARĘBSKA, Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2022 [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2023. — Publikacja zawiera materiały z X Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection & Energy Conference 2022 : [9 grudnia 2022, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-3-1. — S. 4–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/w256d [2023-03-10]. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: LCA, transport publiczny, SimaPro, elektryfikacja, autobus miejski

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
19
20
21
22
 • Modelowanie cyklicznego stanu ustalonego w złożonych układach adsorpcyjnych[Modelling cyclic steady-state in complex adsorption systems] / Mieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Arkadiusz Zbylut // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2022 [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2023. — Publikacja zawiera materiały z X Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection & Energy Conference 2022 : [9 grudnia 2022, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-3-1. — S. 80–93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/w256d [2023-03-10]. — Bibliogr. s. 93, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: PSA, modelowanie dynamiczne, modelowanie cyklicznego stanu ustalonego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modyfikacja stanowiska badawczo-dydaktycznego do separacji gazów metodą adsorpcyjną[Modification of the research and didactic stand for gas separation by adsorption method] / Adrian LUBECKI, BAŁYS Mieczysław, BRODAWKA Ewelina, SZCZUROWSKI Jakub, ZARĘBSKA Katarzyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 134. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nanoporous carbonaceous adsorbents for enrichment of ventilation air methane (VAM) with methane / E. BRODAWKA, M. BAŁYS, J. SZCZUROWSKI, L. CZEPIRSKI, K. ZARĘBSKA, P. Da Costa // W: Nanotech France 2019 - NanoMaterials for Energy & Environment NanoMatEn 2019 - NanoMetrology 2019 [Dokument elektroniczny] : joint International Conferences and Exhibition : 26-28 June 2019, Paris, France : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris] : SETCOR conferences & exhibitions, [2019]. — S. 222. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.setcor.org/userfiles/files/2019/NanotechFrance2019/NanotechFrance2019-and-Joint-Conferences-Book-of-Abstracts.pdf [2019-08-29]. — Bibliogr. s. 222. — Pełny tekst W: NANOTECH FRANCE 2019 [Dokument elektroniczny] : the international Nanotech & Nanoscience conference & exhibition : 26–28 June, 2019, Paris : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n., 2019]. — S. [17–20]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://www.setcor.org/files/papers/1574473711_NanotechFrance2019ConferenceProceedings.pdf} [2019-12-18]. — Bibliogr. s. [20]. — DOI dla całej książki: 10.26799/cp-nanotechfrance2019

 • keywords: ventilation air methane, pressure swing adsorption, nano porous carbonaceous adsorbent, gas mixture separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optymalizacja oczyszczania i strat surowca w procesach wykorzystania biogazu do celów energetycznych[Optimization of process variables and raw material losses for biogas upgrading to energy] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // W: Ogólnopolska konferencja naukowa dla doktorantów : Łódź, 10 marca 2018 : materiały konferencyjne : książka abstraktów / red. Florczuk-Kołomyja Patrycja. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — ISBN: 978-83-949065-9-7. — S. 37. — Pełny tekst W: Książka artykułów Ogólnopolskiej konferencji naukowej dla doktorantów [Dokument elektroniczny] / red. Stolarczyk Paweł. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35, Abstr. — ISBN: 978-83-950109-0-3. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: biogaz, optymalizacja, produkcja energii, oczyszczanie gazów, Chemcad

  cyfrowy identyfikator dokumentu: