Wykaz publikacji wybranego autora

Ewelina Brodawka, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Adsorbenty mineralne do osuszania gazów[Mineral adsorbents for the drying of gases] / Mieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan[Carbonaceous adsorbents for enrichment of ventilation mine gases with methane] / Ewelina BRODOWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej[Adsorption of selected gases on activated carbon at supercritical temperature] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Kamila Nagoda // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — ISBN: 978-83-63555-56-6. — S. 71. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0Dynamic simulation of dual-stage distillation according to the Industry 4.0 concept / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 3, s. 416–419. — Bibliogr. s. 419

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.3.14

5
6
 • Optymalizacja oczyszczania i strat surowca w procesach wykorzystania biogazu do celów energetycznych[Optimization of process variables and raw material losses for biogas upgrading to energy] / Ewelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS // W: Ogólnopolska konferencja naukowa dla doktorantów : Łódź, 10 marca 2018 : materiały konferencyjne : książka abstraktów / red. Florczuk-Kołomyja Patrycja. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — ISBN: 978-83-949065-9-7. — S. 37. — Pełny tekst W: Książka artykułów Ogólnopolskiej konferencji naukowej dla doktorantów [Dokument elektroniczny] / red. Stolarczyk Paweł. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2018. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35, Abstr. — ISBN: 978-83-950109-0-3. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biogaz, optymalizacja, produkcja energii, oczyszczanie gazów, Chemcad

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Procesy adsorpcyjne w uzdatnianiu biogazu[Adsorption processes for biogas upgrading] / Ewelina BRODAWKA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017 [Dokument elektroniczny] : czysta energia, wizja przyszłości : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2018. — V Konferencja Environmental Protection and Energy : 8 grudnia 2017, Gliwice. — ISBN: 978-83-950087-0-2. — S. 49–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1AjzAkqyRCp56Ss6_Kmfv60Vt5gszB0Gz/view [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biogaz, biometan, adsorpcja, siarkowodór, technologia adsorpcyjna, adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Separation of biogas components by adsorption on activated carbon / Ewelina BRODAWKA // W: „Zrozumieć naukę” : II edition national scientific conference : Łódź , September 29, 2018 : the book of abstracts / ed. Firaza Agnieszka. — Łódź : Promovendi Foundation Publishing, [2018]. — ISBN: 978-83-950109-3-4. — S. 130. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 46–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr. — ISBN: 978–83–950109–4–1.

 • keywords: carbon dioxide, activated carbon, biogas, methane, pressure swing adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: