Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Z. Kaniuk, mgr inż.

poprzednio: Dzierzkowska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204974726

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • Biological properties of fibrous membranes modified with natural and synthetic antibiotics / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 40. — Bibliogr. s. 40. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical modification as a method of improving biocompatibility of carbon nonwovens / Justyna Frączyk, Sylwia Magdziarz, Ewa STODOLAK-ZYCH, Ewa DZIERZKOWSKA, Dorota Puchowicz, Irena Kamińska, Małgorzata Giełdowska, Maciej Boguń // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3198, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/12/3198/pdf

 • keywords: surface free energy, carbon nonwoven fabric, surface modification of carbon materials containing Csp2, aromatic amine, diazonium salt, incorporation of functional groups onto the material surface, RGD- peptide, cells adhesion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14123198

4
 • Chitosan microcapsules obtained by wet method as potential carriers for active substance / Jan Startek, Ewa DZIERZKOWSKA, Julia Golańska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Alicja RAPACZ-KMITA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 92. — Bibliogr. s. 92. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Effects of process parameters on structure and properties of melt-blown poly(lactic acid) nonwovens for skin regeneration / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Marcin Kudzin, Maciej Boguń, Piotr SZATKOWSKI, Marcin GAJEK, Kamil KORNAUS, Magdalena Chadzińska, Ewa STODOLAK-ZYCH // Journal of Functional Biomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4983. — 2021 vol. 12 iss. 1 art. no. 16, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4983/12/1/16/htm#

 • keywords: wound healing, melt-blown nonwoven, nonwoven tissue engineering scaffolds, skin tissue engineering, polylactide acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jfb12010016

8
9
 • Elektroprzędzone włókniny będące nośnikiem substancji aktywnie czynnych[Electrospun polymeric fibers as drug carrier] / Ewa DZIERZKOWSKA // W: KRK InnoTech summit 2018 [Dokument elektroniczny] : START \#KRK Up : 19 października 2018 / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-5-5. — S. 6–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksiazka-abstraktow-vol5.pdf [2018-11-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fibrous carbon scaffold modified by polysaccharides with potential biological activity / Maciej GUBERNAT, Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Maciej Boguń, Magdalena Chadzińska, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 53. — Bibliogr. s. 53. — 29\textsuperscript{th} annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 15–18 October 2020, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fibrous carbon scaffold supporting tissue regeneration : poster 24 / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Scisłowska-Czarnecka, Magdalena Chadzińska, Maciej GUBERNAT, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Influence of chitosan nonwoven fabric modification on its physicochemical and biological properties / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 103. — Bibliogr. s. 103. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Microstructure of the combined nano/microscale fibers for medical application : [abstract] / Ewa DZIERZKOWSKA, Przemysław Żmuda, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Kamil KORNAUS, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 169. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: tissue engineering, electrospinning, skin regeneration, polylactic acid, meltblown

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Modification of chitosan surface with short peptides as a model of synthetic extracellular matrix / P. JELEŃ, E. DZIERZKOWSKA, Ł. ZYCH, M. Bogun, B. Kolesińska, E. STODOLAK-ZYCH // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 101, P29. — Bibliogr. s. 101. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]. — P. Jeleń, E. Dzierzkowska, Ł. Zych, E. Stodolak-Zych - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modyfikacja powierzchni włókien polimerowych a właściwości antybakteryjne membran włóknistych : [streszczenie][Surface modification of the polymer fibers and its impact on the antibacterial properties of the fibrous membranes] / Ewa DZIERZKOWSKA, Roksana KURPANIK, Dorota Romaniszyn, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: Polimery w medycynie [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 3 listopada 2020 r., on-line. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych], [2020]. — S. [52]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ibwch.lodz.pl/files/1606217458_.pdf [2020-11-30]. — E. Dzierzkowska, R. Kurpanik, E. Stodolak-Zych - afiliacja: Akademia Górnicza-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Multifunctional porous fibers as a scaffold in regenerative medicine / E. DZIERZKOWSKA, E. STODOLAK-ZYCH, A. RAPACZ-KMITA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Nanoporowate membrany włókniste o właściwościach antybakteryjnychNanostructured fibrous membrane with antibacterial properties / Ewa DZIERZKOWSKA, Maciej Mikołajczyk, Alicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: NABIOMAT 2019 : IV interdyscyplinarna konferencja Nano(&)BioMateriały : od teorii do aplikacji : Toruń, 6–7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwesytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2019. — ISBN: 978-83-231-4215-7. — S. 37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Natural ceramic nanoparticles - layered aluminosilicates as an active phase of polymer nanocomposites and their potential application in medicine / E. STODOLAK-ZYCH, E. DZIERZKOWSKA, A. RAPACZ-KMITA // W: Selective thermal ablation of cancer cells with ferromagnetic nanocontainers : materiały seminarium pt. Selektywna termoablacja komórek nowotworowych z użyciem nanozasobników ferromagnetyka : Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 23 listopada 2018 r. / pod red. Grzegorza Raniszewskiego. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018. — ISBN: 978-83-7283-970-1. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.

 • keywords: nanoparticles, smectite, clay, nanocomposite, drug delivery system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optymalizowanie porowatości elektroprzędzonych membran polimerowych dla potrzeb inżynierii tkankowej[Optimization the porosity of electrospun polymer membranes for tissue engineering] / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: Polimery w medycynie [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 3 listopada 2020 r., on-line. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych], [2020]. — S. [84]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ibwch.lodz.pl/files/1606217458_.pdf [2020-11-30]. — E. Stodolak-Zych - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25