Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Stobierska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym : seminarium naukowo-techniczne : [Kraków, 23 października 2003]Current technological trends in ceramic industry : scientific and technological seminar / pod red. E. STOBIERSKIEJ ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — 77 s.. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 81). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) / Marek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Recherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Barwa szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Colour of glazes and ceramic masses containing pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M., LIS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Colour properties of $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ pigments as a result of precursors morphology / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna Kuźmińska // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 202–207. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 207, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part. G, vol. 68)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czerwone iły z krajowych złóż w zastosowaniu do produkcji płytek {\em gres porcellanato}Red clays of domestic deposits for the production of {\it gres porcellanato} tiles / Ewa STOBIERSKA, Piotr WYSZOMIRSKI, Barbara Marcisz // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2002 R. 54 nr 3, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: płytki ceramiczne, czerwone iły

  keywords: red clays, gres porcellanato tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czerwone pigmenty ceramiczne odporne na wysokie temperatury wypalania[Red ceramic pigments high burning temperature resistance] / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 2, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Durability of ceramic pigments with perovskite structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Agnieszka GUBERNAT // W: ECerS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : June 17–21, 2007 Berlin / eds. J. G. Heinrich, C. G. Aneziris. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Baden-Baden : Göller Verlag GmbH, 2007. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. CD-ROMu rok wyd. 2008. — e-ISBN10: 3-87264-022-4. — S. 1680–1684. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1684, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Early Neolithic in the Upper Tisza Basin: new data from Moravany, Eastern Slovakia / Marek Nowak, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, Marían Vizdal, Tomasz Kalicki, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anna Budek, Georgiy Litvinyuk, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Piotr WYSZOMIRSKI // Eurasian Prehistory ; ISSN 1730-8518. — 2010 vol. 7 no. 1, s. 159–219. — Bibliogr. s. 215–219, Abstr. — Dod. w publiacji ISBN 978-83-923258-3-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of firing temperature on colour of transparent ceramic glazes dyed with perovskite-based red pigments : poster abstract / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1147. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Dod. afiliacja Autorki: K. Kuźmińskiej – The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Metody {\em soft chemistry} w otrzymywaniu pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Preparation of the pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by {\it soft chemistry} methods / BUĆKO M. M., STOBIERSKA E., LIS J., ZIENTARA D., KUŹMIŃSKA K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Otrzymywanie i właściwości barwne pigmentów ceramicznych o strukturze fluorytuSintering and colour properties of ceramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Mariola Świderska // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Otrzymywanie i właściwości barwne pigmentów ceramicznych o strukturze fluorytuProcessing and colour properties of ceramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Mariola Świderska // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 531–540. — Bibliogr. s. 540, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Otrzymywanie i właściwości czerwonych pigmentów o strukturze perowskitu. Cz. 1, Synteza czystego $YAIO_{3}$Synthesis and properties of red pigments with perovskite structure. Pt. 1, Preparation of pure $YAIO_{3}$ / Mirosław BUĆKO, Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Agnieszka GUBERNAT // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 1, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://goo.gl/etzBtg

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Otrzymywanie pigmentów ceramicznych o strukturze typu perowskituPreparation of the ceramic pigments with perovskite type structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Małgorzata Walińska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 845–852. — Bibliogr. s. 852

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Otrzymywanie pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ metodami \emph{soft chemistry}Preparation of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by soft chemistry methods / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Ewa STOBIERSKA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 186–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/860

 • słowa kluczowe: pigment, metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pigments in the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., BUĆKO M. M., LIS J., Molasy B. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 196. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 908–913. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 913, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pigments in the ${Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}}$ systemPigmenty w układzie ${Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}}$ / Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Beata Molasy // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/381

 • słowa kluczowe: pigment, układ Y2O3-Al2O3, gres porcellanato

  keywords: pigments, yttrium-aluminium system, gres porcellanato

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments of fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 321–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pigmenty ceramiczne w zdobnictwie kamionkiCeramic pigments in stoneware decoration / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2004 R. 56 nr 3, s. 108–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — tekst: http://ptcer.pl/doc-view/392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pigmenty cerowo-prazeodymowe otrzymywane różnymi metodami i ich wykorzystanie w zdobnictwie ceramicznym${(Ce,Pr)O_{2}}$ pigments obtaining by different methods and their application in ceramic decoration / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pigmenty cerowo-prazeodymowe otrzymywane różnymi metodami i ich wykorzystanie w zdobnictwie ceramicznymPreparation of ceria based pigments and their application in ceramic decoration / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 2, s. 146–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pigmenty czerwone do wypalania w wysokich temperaturachThe red pigments for firing in high temperatures / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS // W: Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym : seminarium naukowo-techniczne : [Kraków, 23 października 2003] = Current technological trends in ceramic industry : scientific and technological seminar / pod red. E. Stobierskiej ; PAN – Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 81). — ISBN10: 8389541149. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: