Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Ryłko-Poniedziałek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3592-1446 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Godzenie ról zawodowych i rodzinnych w perspektywie teoretyków i praktykówReconciliation of professional and family roles in perspective of theoretics and practices / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO, Edyta WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe = Research Reviews / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management ; ISSN 2083-1560. — 2019 nr 34, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://wz.pcz.pl/znwz/files/ZN_nr_34-2019.pdf

 • słowa kluczowe: godzenie życia zawodowego i rodzinnego, work life balance, równowaga praca-dom

  keywords: balance, work, reconciliation of work and family life, work life balance, home

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2019.2.05

2
 • Kondycja krakowskiej rodziny a potencjał rozwojowy w województwie małopolskim : głos krakowian o jakości życia ich rodzinThe condition of family in Cracow and development potential of the Małopolskie voivodship / Ewa RYŁKO // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. 6 = Demographic situation of Małopolska Region as a challenge for social and economic policy / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. — Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. — Materiały na podstawie konferencji: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej : 21 listopada 2016, Kraków. — ISBN: 978-83-7027-641-6. — S. 113–122. — Bibliogr. s. 121–122, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Niszowe wybory kobiet wkraczających w ekonomię społecznąNiche choices of women entering the social economy / Ewa RYŁKO // Przedsiębiorczość, Edukacja = Entrepreneurship, Education ; ISSN 2083-3296. — 2020 t. 16 nr 1, s. 381–387. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-24. — E. Ryłko - dod. afiliacja: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. — tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7267/6688

 • słowa kluczowe: nisza rynku pracy, nisza rynkowa, kobiety w sektorze ekonomii społecznej

  keywords: women in social economy, market niche, labour market niche

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24917/20833296.161.30

4
 • Przemiany wymiarów temporalnych rzeczywistości społecznej i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimiTransformations of temporal dimensions of social reality and their consequences for human resources management / Piotr GÓRSKI, Ewa RYŁKO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers ; ISSN 1734-087X. — 2019 t. 51 nr 1, s. 11–21. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.. — tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189551

 • słowa kluczowe: konstruowanie czasu, perspektywa temporalna, godzenie ról zawodowych i rodzinnych

  keywords: constructing time, temporal perspective, reconciling professional and family roles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Zarządzanie różnorodnością jako wsparcie rodzicielstwa pracowników[Diversity management as support for parenthood of employees] / Ewa RYŁKO-PONIEDZIAŁEK // W: Problemy różnorodności w zarządzaniu / pod red. Małgorzaty Striker. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. — ISBN: 978-83-65766-08-3. — S. 235–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: