Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Rudnik, dr hab., prof. AGH

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7827-033X orcid iD

ResearcherID: BBC-0275-2021

Scopus: 56114416300

PBN: 5e709213878c28a04738f8b0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 155, z ogólnej liczby 156 publikacji Autora


1
2
 • A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods / Ewa RUDNIK // Current Topics in Electrochemistry ; ISSN 0972-4443. — 2018 vol. 20, s. 47–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: electrodeposition, surface, wettability, modification, zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Ammonical leaching and recovery of copper from alloyed low-grade e-waste / Ewa RUDNIK, Maciej Pierzynka, Piotr HANDZLIK // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2016 vol. 18 iss. 2, s. 318–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-11-26. — tekst: https://goo.gl/kcilwA

 • keywords: copper, recovery, electrolysis, ammoniacal leaching, e-waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10163-014-0335-x

5
 • Anodowe roztwarzanie stopu z odpadów elektronicznych w roztworach kwasu solnegoAnodic dissolution of alloyed e-waste in hydrochloric acid solutions / Ewa RUDNIK, Jan Kleczyński // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 6, s. 282–287. — Bibliogr. s. 287

 • słowa kluczowe: odzysk, złom elektroniczny, metal, anodowe roztwarzanie, HCl

  keywords: recovery, metal, anodic dissolution, electronic scrap, HCl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.6.5

6
 • Application of ammoniacal solutions for leaching and electrochemical dissolution of metals from alloys produced from low-grade e-scrap / E. RUDNIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1681–1688. — Bibliogr. s. 1688, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/120693/edition/105104/content

  orcid iD
 • keywords: recovery, leaching, electrolysis, alloy, e-scrap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0257

7
 • Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatoraAutocatalytic synthesis of copper powder using silver colloid as catalyst / Marek WOJNICKI, Maciej Polański, Ewa RUDNIK, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 5, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, proszek, morfologia, wielkość ziarna, formaldehyd

  keywords: copper, powder, morphology, grain size, formaldehyde

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.5.4

8
 • Badania nad elektrochemicznym otrzymywaniem superhydrofobowych powłok miedzianychResearch on the electrochemical preparation of superhydrophobic copper coatings / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Tadeusz KNYCH, Dominika Pęczar // W: PLASTMET' 2023 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XIII konferencja naukowa : 7–10 listopada 2023, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2023. — ISBN: 978-83-7934-688-2. — S. 135–136. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybaketryjnych powierzchni dotykowychStudies on cathodic reduction of oxide layers on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 809–813. — Bibliogr. s. 813

 • słowa kluczowe: miedź, redukcja katodowa, warstewka tlenkowa

  keywords: copper, cathodic reduction, oxide layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.28

10
 • Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowychCathodic reduction research on oxide layers formed on copper surfaces with regard to antimicrobial touch surfaces / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Ewa RUDNIK, Sabina Bocheńska, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 110. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezprądowe nakładanie wielowarstwowych powłok $Zn/Ni-P/Ni-P-SiC$ na stopach magnezu AZ91DElectroless deposition of multilayered $Zn/Ni-P/Ni-P-SiC$ coatings on AZ91D magnesium alloys / Ewa RUDNIK, Michał Gdula // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 4, s. 164–172. — Bibliogr. s. 172

 • słowa kluczowe: bezprądowe osadzanie, kompozyt, magnez, stop, Ni-P, cementacja

  keywords: electroless deposition, composite, magnesium, alloy, Ni-P, cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bezprądowe osadzanie mikroczątek cyny na podłożu niemetalicznymElectroless deposition of tin microparticles on non-metallic substrate / Ewa RUDNIK, Kamil Wcisło // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 5, s. 254–259. — Bibliogr. s. 259

 • słowa kluczowe: mikrocząstki, cyna, miedź, bezprądowe osadzanie, cementacja

  keywords: microparticles, tin, copper, electroless deposition, cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Codeposition of SiC particles with cobalt matrix / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA, W. Jakubowska // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2010 vol. 41 iss. 1–2, s. 195–199. — Bibliogr. s. 199, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol41/41124.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, kobalt, węglik krzemu, osadzanie elektryczne

  keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, cobalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Codeposition of SiC particles with electrolytic nickelWspółosadzanie cząstek SiC z niklem w procesie elektrolizy / I. DOBOSZ, E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, nickel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0072-2

16
17
18
 • Collection and recycling of spent nickel and lithium batteries and accumulators in PolandZbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów niklowych i litowych w Polsce / Ewa RUDNIK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/PExvNH

 • słowa kluczowe: recykling, nikiel, kadm, lit, baterie

  keywords: recycling, cadmium, nickel, lithium, batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2016.42.2.127

19
 • Comparative studies of the electroreduction of zinc ions from gluconate solutionsBadania porównawcze katodowej redukcji jonów cynkowych z roztworów glukonianowych / Ewa RUDNIK, Karolina CHAT // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2019.45.1/mafe.2019.45.1.19.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: woltamperometria, polaryzacja, chronoamperometria, osadzanie katodowe, nukleacja

  keywords: electrodeposition, nucleation, polarization, voltammetry, chronoamperometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2019.45.1.19

20
21
 • Comparative studies on electrodeposition of metals from gluconate solutions / Ewa RUDNIK // W: YUCOMAT 2019 : twenty-first annual conference & WRTCS 2019 : eleventh World Round Table Conference on Sintering : Montenegro, September 2–6, 2019 : programme and the book of abstracts / eds. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. — Montenegro : Biro Konto, cop. 2019. — ISBN: 978-86-919111-4-0. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions / E. RUDNIK, M. Kostępski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 2, s. 709–717. — Bibliogr. s. 717. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2_2018/24.pdf

  orcid iD
 • keywords: tin, speciation, electrolysis, voltammetry, antimony

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122397

24
25
 • Copper alloys for antimicrobial touch surfaces – research on practical and scientific aspects / Monika WALKOWICZ, Piotr OSUCH, Beata SMYRAK, Andrzej MAMALA, Tadeusz KNYCH, Ewa RUDNIK, Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda // W: EMC 2017 : European Metallurgical Conference : June 25–28, Leipzig, Germany : proceedings. Vol. 1, precious metals ; recycling/waste ; process fundamentals, modelling and new processes ; improving of alloys. — Clausthal-Zellerfeld : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-3-940276-72-8. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: corrosion resistance, roughness, antimicrobial properties, copper and copper alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: