Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9532-2333

ResearcherID: T-2968-2018

Scopus: brak

PBN: 913604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza relacji pomiędzy uczestnikami kanału marketingowego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwaChannel relationship analysis in the process of creating business value / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 1063–1071. — Bibliogr. s. 1070–1071, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: AUMEC 2009 : Ankara University international conference marketing and entrepreneurship : [April 2009, Antalya, Turkey] / Ankara University. — Ankara : Ankara University. The Faculty of Political Sciences, [2009]. — ISBN: 978-605-5782-06-1. — S. 1044–[1052]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Distribution logistics of industrial products on the Polish market / Ewa PRYMON-RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: LRN 2002 : Logistics Research Network : 7th annual conference, 4th to 6th September 2002, Birmingham : conference proceedings / ed. John Griffiths, Fred Hewitt, Paul Ireland ; The Institute of Logistics and Transport. — Corby, Northants : Institute of Logistics and Transport, 2002. — ISBN10: 1-870214-96-X. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr.

 • keywords: channel management, industrial distributors, business-to-business market, Polish enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracownikówE-learning as a tool of personal marketing – results of research on employers' attitudes / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 145–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności[Formulation of industrial distribution strategy in the unknown environmental conditions] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-27]. — Bibliogr s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Identyfikacja kluczowych klientów w procesie projektowania strategii dystrybucjiIdentification of key clients in the process of distribution startegy planning / Ewa PRYMON-RYŚ, Anna MYSŁOWSKA-PŁASZEWSKA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowegoCreating value in the process of insurance service delivering – outcomes of service quality research / Ewa PRYMON-RYŚ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontakt usługowy, wartość dla klienta, dystrybucja, ubezpieczenia, mystery shopping

  keywords: distribution, service contact, insurance services, mystery shopping research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kształtowanie dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych na polskim rynku w kontekście zachodzących przemian polityczno-gospodarczychTrade development in the contexts of political and economic transformations in Polish steel market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 268–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych[Marketing aspects of industrial products'sales development] / Marek DUDEK, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ, Beata TARCZYDŁO, Wiesław WASZKIELEWICZ ; pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0156). — Bibliogr. s. 156–[162]. — ISBN10: 83-89388-74-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Marketing communication plan for introducing a new brand into the market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketing and logistics problems in the management of organisation / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-81-3. — S. 97–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Marketing partnerski w kształtowaniu strategii dystrybucji produktów przemysłowych[Relationship marketing in the formation of the channel strategy of the industrial products] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; ISSN 1641-2168 ; 81). — ISBN: 978-83-7417-203-5. — S. 449–456

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modern trends in industrial distribution – selected issuesNowoczesne trendy w dystrybucji produktów przemysłowych – wybrane zagadnienia / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu = Modern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 8374640960. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podejście segmentacyjne w planowaniu dystrybucji produktów hutniczychSegmentation approach to the channel planning in the steel products market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-343-1. — S. 273–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profitYoung consumers' attitudes towards volunteering and non-profit organisations supporting / Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 3 Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, s. 196–204. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: badania, młodzi konsumenci, wolontariat, organizacje non-profit

  keywords: research, young consumers, volunteering, non-profit organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowegoPerceived value of financial institutions in the scope of service quality research / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie wartością instytucji finansowych / red. nauk. Renata Płoska, Mariusz Chmielewski. — Sopot : WZUG, Fundacja Rozwoju UG, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/5 2011). — S. 127–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Powiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami – studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowychRelational bonds in key accounts management – case stdies of selected industrial enterprises / Ewa PRYMON-RYŚ // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2014 nr 11, s. 220–227. — Bibliogr. s. 227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kluczowy klient, powiązania relacyjne, przedsiębiorstwa przemysłowe

  keywords: key account, relationship management, industrial enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profitIntrapersonal relations as the basis of non-profit organizations' fundraising / Ewa PRYMON-RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 2, S. 397–407. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • słowa kluczowe: komunikacja, organizacje non-profit, fundraising, relacje interpersonalne

  keywords: communication, non-profit organizations, fundraising, interpersonal relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/18998658.1210144

20
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The role of recommendations in promoting services of Polish universities / Ewa PRYMON-RYŚ // European Journal of Service Management ; ISSN 2450-8535. — Tytuł poprz.: Service Management (Szczecin) ; ISSN: 1898-0511. — 2018 vol. 26 [nr] 2/2018, s. 209–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: higher education, Poland, buzz marketing, surveys, recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/ejsm.2018.26-26

22
 • The use of online trading platforms in B2B e-commerce – case study / Ewa PRYMON-RYŚ // W: The creation of value and responsibility in activities of organizations / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2015. — (Monograph / AGH University of Science and Technology Press ; KU 0622). — ISBN: 978-83-7464-784-7. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Trwałe relacje z klientem a wartość przedsiębiorstwaStabile customer relations and corporate value / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktuCreating value in manufacturing industry vs. planned product obsolescence / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335. — Bibliogr. s. 333–334, Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: wartość, planowe postarzanie produktu

  keywords: planned product obsolescence, value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucjiEstablishment and selection of industrial channel structure / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 349–369. — Bibliogr. s. 368–369, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: