Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Paulina Szalińska van Overdijk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5483-193X

ResearcherID: J-5033-2018

Scopus: 6507163785

PBN: 2230652

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • A review of heavy metals contamination within the Laurentian Great Lakes / Ewa SZALIŃSKA // W: Contaminants of the Great Lakes / eds. Jill Crossman, Chris Weisener. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (The Handbook of Environmental Chemistry ; ISSN 1867-979X ; vol. 101). — ISBN: 978-3-030-57873-2 ; e-ISBN: 978-3-030-57874-9. — S. 85–105. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-22

 • keywords: monitoring, cycling, sources, spatial-temporal changes, contamination level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/698_2020_490

3
4
5
6
7
 • Contaminant transport from soil to sediments though suspended matter in the catchment of a drinking water reservoir (Southern Poland) / Ewa SZALIŃSKA, Gabriela Zemełka // W: Sediments on the move : 10th international SedNet conference : 14–17 June 2017, Genoa, Italy : abstracts of oral and poster presentations. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Delimitation of nutrient vulnerable zones - a comprehensive method to manage a persistent problem of agriculture / Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk, Ewa SZALIŃSKA // Agricultural Systems ; ISSN 0308-521X. — 2020 vol. 183 art. no. 102858, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.agsy.2020.102858

9
 • Do land use changes balance out sediment yields under climate change predictions on the sub-basin scale? : the Carpathian basin as an example / Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 5 art. no. 1499, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1499/pdf

 • keywords: climate change, macromodel DNS/SWAT, land use changes, sediment yield, sub-basins

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12051499

10
 • Heavy metal contamination of sediments from recreational reservoirs of urban areas and its environmental risk assessmentMetale ciężkie w osadach dennych zbiorników rekreacyjnych na terenach zurbanizowanych i ocena ryzyka środowiskowego / Gabriela Zemełka, Ewa SZALIŃSKA // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2017 vol. 20 iss. 1, s. 131–145. — Bibliogr. s. 143–145, Streszcz.

 • słowa kluczowe: Kraków, metale ciężkie, zbiorniki rekreacyjne, miejskie zlewnie

  keywords: heavy metals, recreational reservoirs, Cracow area, urban catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/ios.2017.1.10

11
 • Impact of land use on heavy metal contamination in the Dobczyce Reservoir area (south Poland) / G. Zemełka, M. Kryłów, E. SZALIŃSKA // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 86–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Impact of the retention reservoir on groundwater - on the example of the newly built Świnna Poręba Reservoir / K. d'OBYRN, E. SZALIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora - w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Impact of wastewater management on metal pollution of bottom sediments in the Świnna Poręba Reservoir catchment / E. SZALIŃSKA, K. d'OBYRN // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Błąd w nazwisku autora: w publikacji K. d'Obryn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Makromodel DNS/SWAT jako narzędzie do zarządzania i przewidywania prognozowanych zmian w zlewni – na przykładzie Raby[Makromodel DNS/SWAT as a tool of management and change prediction in a catchment – the Raba River example] / Paweł Wilk, Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa SZALIŃSKA // W: Niezawodność, bezpieczeństwo 2019 [Dokument elektroniczny] : zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska : IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : II international conference on science and technology, Kraków, 17–18 czerwca 2019 r. = Application of reliability and safety in environmental engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Narzędzia do oceny ilości i jakości rumowiska unoszonego w kontekście zmian klimatuTools for evaluation of the quantity and quality of the floating river load in the context of climate change / Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk, Adam Grabarczyk // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2018 nr 4, s. 101–106. — Bibliogr. s. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nitrate vulnerable zones revision in Poland-assessment of environmental impact and land use conflicts / Ewa SZALIŃSKA, Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 9 art. no. 3297, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-14. — tekst: https://www-1mdpi-1com-12vzsevcx01ba.wbg2.bg.agh.edu.pl/2071-1050/10/9/3297/pdf

 • keywords: agriculture, nitrogen, Nitrate Vulnerable Zones, macromodel DNS/SWAT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10093297

18
 • Ocena przestrzenno-czasowych zmian ilości rumowiska w górnym odcinku Raby za pomocą makromodelu DNS/SWAT[Evaluation of spatio-temporal changes of suspended sediments in the Upper Raba River with use of the DNS/SWAT macromodel] / Ewa SZALIŃSKA, Paulina Orlińska-Woźniak, Paweł Wilk // W: Niezawodność, bezpieczeństwo 2019 [Dokument elektroniczny] : zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska : IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : II international conference on science and technology, Kraków, 17–18 czerwca 2019 r. = Application of reliability and safety in environmental engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena toksyczności gruntów skażonych pestycydami z wykorzystaniem biotestów[Assessment of pesticide contaminated soil toxicity with use of biotests] / Tomasz Baczyński, Anna Małachowska-Jutsz, Ewa SZALIŃSKA van OVERDIJK // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 23. — Bibliogr. s. 23. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Sediment quantity management in Polish catchment-river-sea systems – should we care? / Ewa SZALIŃSKA, Paweł Wilk // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2018 no. 3(66), s. 25–37. — Bibliogr. s. 35–37, Abstr.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/Ei%C5%9A66/02-szalinska.pdf

 • keywords: management, sediment, catchment, quantity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sediment quantity modelling in a climate change context / Ewa SZALIŃSKA, Paulina Orlińska-Woźniak, Gabriela Zemełka, Paweł Wilk // W: Sediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea : 11th international SedNet conference : 3-5 April 2019, Dubrovnik, Croatia : abstracts. — [Dubrovnik : s. n.], [2019]. — S. 65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Spatial and temporal trends of metal and organic contaminants in the Huron-Erie Corridor: 1999-2014 / Ken G. Drouillard, Joseph Lafontaine, Alice Grgicak-Mannion, Kerry McPhedran, Ewa SZALIŃSKA // W: Contaminants of the Great Lakes / eds. Jill Crossman, Chris Weisener. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (The Handbook of Environmental Chemistry ; ISSN 1867-979X ; vol. 101). — ISBN: 978-3-030-57873-2 ; e-ISBN: 978-3-030-57874-9. — S. 49–83. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-02

 • keywords: hazard assessment, contaminated sediments, St. Clair River, Huron-Erie Corridor, Detroit River

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/698_2020_489

25
 • Szacowanie wartości ładunku azotu ogólnego odprowadzanego ze zlewni rolniczych w kontekście zmian sposobu realizacji dyrektywy azotanowejAssessment of total nitrogen loads discharged from agricultural catchments in the context of changes in the nitrates directive implementation / Paweł Wilk, Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa SZALIŃSKA // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2019 vol. 41 nr 1, s. 55-64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2019/1-2019/Wilk_1-2019.pdf

 • keywords: total nitrogen, nitrates, surface water protection, nitrogen fertilizers, the Nitrates Directive, nitrate vulnerable zone (NVZ), "pole of cold", "pole of heat", DNS/SWAT macromodel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: