Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Migaczewska, dr

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0868-4171 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f06f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the dynamics of the Internet use by persons with disabilities in Poland over the decade 2003-2013 in the context of their socio-demographic characteristics / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 341–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.

 • keywords: Internet, disability, digital divide, Social Diagnosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawczaThe manner of using the Internet by persons with and without disability in the perspective of digital exclusion: a comparative analysis / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 175–201. — Bibliogr. s. 198–200, Summ.

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, cyfrowe wykluczenie, funkcjonalność Internetu

  keywords: Internet, disability, digital exclusion, functionality of the Internet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Disabled citizens – defining their own role in the political process : an empirical analysis of the attitudes of disabled people in Poland in 2002–2014Niepełnosprawny obywatel – definiowanie własnej roli w procesie politycznym : analiza empiryczna postaw polskich niepełnosprawnych w latach 2002–2014 / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2016 nr 59, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, Europejski Sondaż Społeczny, podmiotowość polityczna, obywatelstwo

  keywords: disability, European Social Survey, political subjectivity, citizenship

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-600X.59.03

5
 • Dyskurs dziennikarski w prasie branżowejJournalistic discourse in specialist periodicals / Ewa MIGACZEWSKA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 249–259. — Bibliogr. s. 258–259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dyskurs polityczny w mediach konfesyjnych jako forma komunikacji perswazyjnej[Political discussion in confessional mass media as a form of persuasive communication] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Język trzeciego tysiąclecia III : Kraków, 4–7 marca 2004 : zbiór referatów z konferencji. T. 1, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny / red. tomu: Grzegorz Szpila. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2005. — (Język a Komunikacja ; ISSN 2543-5795 ; 8). — S. 317–324. — Bibliogr. s. 324

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dziennikarstwo – zawód służby społecznej? : przyczynek do rozważań nad etycznym wymiarem profesjiJournalism – public service profession? : contribution to the discussion over the ethical dimension of journalism / Ewa MIGACZEWSKA // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 85–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dziennikarz w społeczeństwie medialnymThe journalist in media society / Ewa MIGACZEWSKA // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 25–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? : analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń[Journalist – the profession of public trust? : analysis of social expectations and perceptions] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne i historyczne / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. — (Konteksty Współczesności) ; (Media i Polityka ; t. 1). — ISBN: 978-7571-100-4. — S. 111–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Etyczne aspekty zawodu dziennikarza – próba refleksjiEthical aspects of the journalism – the trial of reflection / Ewa MIGACZEWSKA // W: Religia a gospodarka, T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. — ISBN10: 837363259X. — S. 437–445. — Bibliogr. s. 444, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Etyczne postulaty \emph {versus} polska praktyka : konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarzaEthical demands {\it versus} the Polish practice : confrontation of documents of the professional deontology with the realization of the journalist's profession / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. — ISBN: 978-83-7525-488-4. — S. 160–179. — Bibliogr. s. 177–178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy[Business etiquette in contemporary organisations in selected countries of Europe] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 235–257. — Bibliogr. s. 255–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Fora dyskusyjne jako forma e-komunikacji wśród czytelników prasyDiscussion forums as a form of e-communication among the press readers / Ewa MIGACZEWSKA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 329–337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Funkcjonalność witryn internetowych urzędów administracji publicznej na szczeblu lokalnym w perspektywie potrzeb osób niepełnosprawnychThe functionality of websites of public local administration in view of the needs of people with disabilities / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Samorządność w warunkach kryzysu / pod red. Sławomira Partyckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. — ISBN: 978-83-7702-662-5. — S. 140–148. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gazeta elektroniczna – substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej?E-newspaper: substitute, supplement or equal partner of printed press? / Ewa MIGACZEWSKA // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 374–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Homo consumens, homo eligens, homo creator... – rzecz o obliczach konsumenta w ponowoczesnym społeczeństwie[Homo consumens, homo eligens, homo creator... – on the faces of a consumer in the postmodern society] / Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2012 nr 2, s. 191–205. — Bibliogr. s. 204–205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Imperatyw zysku? : o komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach[Imperative of the profit? : about the commercial model of the media material and its creators] / Ewa MIGACZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2013. — 264 s.. — Bibliogr. s. 241–252. — ISBN: 978-83-64275-24-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Istota i projektowanie działań public relations[The essence and designing of public relations activity] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jak go widzą, tak go piszą... : analiza wizerunku polskiego dziennikarza w opiniach ekspertów sceny medialnej i zawodowej elity[Presented as seen... : the analysis of the image of Polish journalist in the opinions of media experts and professional elite] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 287–299. — Bibliogr. s. 297–299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • „Komunikowanie” na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe[“Communication” on the labor market – new professional possibilities] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 178–188. — Bibliogr. s. 187–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kultura niepełnosprawności vs niepełnosprawność jako kultura : wykluczenie i integracja jako funkcje kulturowej interpretacji niepełnosprawnościCulture of disability vs disability as culture : exclusion and integration as functions of cultural interpretation of disability / Barbara GĄCIARZ, Ewa MIGACZEWSKA // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 231–232

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, kulturowa interpretacja, debata publiczna, inkluzja, ekskluzja

  keywords: disability, exclusion, inclusion, cultural interpretation, public debate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Meandry wolności : media i dziennikarze w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza[Windings of freedom : media and journalists in Poland and Ukraine – comparative analysis] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Polska–Ukraina : teraźniejszość i przyszłość : studia społeczno-polityczne : Rzeszów – Sanok 2010. — Jurowce : Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, 2010. — Tyt. także w j. ukraińskim. — ISBN: 978-83-61084-79-2. — S. 241–248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Miejski ratusz w globalnej wiosce : charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym[City hall in global village : the character of citizen activity in the information society] / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 225–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Niepełnosprawny internauta w sieci cyfrowych nierówności[Disabled internet user in the digital networks of inequality] / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersyet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. — Kraków: KTiME UP, 2012. — ISBN: 978-83-7271-736-8. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 286–288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: