Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Małysa, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506097208

PBN: 909485

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • A correlation between water content in froth and flotation results of hard coalsKorelacja między zawartością wody w pianie a wynikami flotacji węgla kamiennego / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 53–61. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.

 • keywords: hard coal, coal flotation, water recovery, froth, solids contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A sensitive and simple method for controlling concentration of flotation reagents in waters of the coal processing plants / E. MAŁYSA, J. Zawala, K. Małysa // W: XVII. International coal preparation congress : 1–6 October 2013, Istanbul Turkey : proceedings / eds. Gülhan Özbayoğlu, Ali Ihsan Arol. — Ankara : Aral Group, [2013]. — ISBN: 978-605-64231-0-9. — S. 387–392. — Bibliogr. s. 391–392, Abstr.

 • keywords: coal processing plant, bubble, velocity variations, circulating waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda monitorowania stężenia odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładów przeróbczych węgla przez pomiar prędkości pęcherzyków powietrzaA method of monitoring of flotation reagents concentration in circulating waters of the coal processing plants by measurements the air bubbles velocity / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska, Agata Hanc, Kazimierz Małysa // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 109–120. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • keywords: adsorption, bubble velocity, circulating waters, flotation reagent, contaminants concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Monitoring of contamination of coal processing plants and environmental waters using bubble velocity measurements – advantages and limitations / Jan Zawala, Ewa MAŁYSA, Marcel Krzan, Kazimierz Malysa // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 1, s. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.

 • keywords: bubble velocity, water purity, surface-active contaminants, method of detection, adsorption layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp140113

5
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgicznąPossibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie stężeń odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładu przeróbczego przy zastosowaniu prostej metody fizykochemicznejDetermination of flotation reagent concentrations in circulating waters of the preparation plant using a simple physicochemical method / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Określenie wpływu prędkości pęcherzyków powietrza na wyniki flotacji węglaInfluence of velocity of the air bubbles on results of the coal flotation / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 165–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_15.pdf

 • słowa kluczowe: 1-heksanol, techniczne odczynniki flotacyjne, flotacja węgla, prędkość pęcherzyka

  keywords: bubble velocity, 1-hexanol, technical reagent, coal flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Studies on water contents in froth products in coal flotation / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 153–159. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The effect of hard coal density on its flotation performance / Ewa MAŁYSA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90. — Publikacja dostępna online od: 2005-10-03. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2005/n5/17malysa.pdf

 • keywords: flotation, coal, density, grain-size distribution, hexanol, densimetric fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ rodzaju odczynników na skład fazowy piany w procesie flotacji węglaInfluence of flotation agent kind on phase composition of froth in coal flotation process / Ewa MAŁYSA, Agata Hanc // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ różnych odczynników flotacyjnych na prędkości pęcherzyków powietrzaInfluence of different flotation reagents on rising velocity of air bubbles / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 189–199. — Bibliogr. s. 198–199, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ zmian zagęszczenia mętów flotacyjnych węgla na ilość wody w produktach pianowychEffect of coal pulp density on water contents in froth flotation products / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rmc1195.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_16.pdf

 • słowa kluczowe: flotacja węgla, hydrofobowość, piana, spieniacze, zagęszczenie zawiesiny, heksanol, nawodnienie produktów pianowych

  keywords: foam, coal flotation, hydrofobicity, foaming reagents, pulp density, hexanol, water contents in flotation froth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13