Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Małgorzata Welc, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2368-8245 orcid iD

ResearcherID: T-6501-2018

Scopus: 36118337900

PBN: 5e709207878c28a04738ed9d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Geopark „PIENINY” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne[”PIENINY” geopark – the basics of creation, geological heritage, regional benefits] / Marek DOKTOR, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC // Prace Pienińskie ; ISSN 1230-9753. — 2017 t. 27, s. 5–39. — Bibliogr. s. 33–37. — ISBN: 978-83-948402-4-2. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • “Geotourism” magazine – 6 years of activity within the geological tourism issues / T. SŁOMKA, M. DOKTOR, E. M. WELC // W: Arouca 2011 : Geotourism in action : international congress of geotourism : Arouca Global Geopark – Portugal, 9–13 November 2011 : proceedings / coords. Daniela Rocha, Artur Sá. — [Portugal] : Arouca Geopark Association, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-989-96055-5-8. — S. 163–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotourism magazine – the international platform of exchange the geotourism information (6 years of activity) / Ewa M. WELC, Marek DOKTOR // W: Geotrends 2010 : 1\textsuperscript{st} international conference on Geoheritage & geotourism research : 24–26\textsuperscript{th} June 2010, Novi Sad, Vojvodina, Serbia : abstract book / University of Novi Sad. Faculty of Science. Department of Geography, Tourism and Hotel Management ; ed. in chief Neda Mimica-Dukić. — Novi Sad : [s. n.], 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-86-7031-217-3. — S. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geotourist development and information in the Polish natural reserves – study of selected examples / E. M. WELC // W: Arouca 2011 : Geotourism in action : international congress of geotourism : Arouca Global Geopark – Portugal, 9–13 November 2011 : proceedings / coords. Daniela Rocha, Artur Sá. — [Portugal] : Arouca Geopark Association, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-989-96055-5-8. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geotourist panel design - geointerpretation in student's education / Ewa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: geotourism, education, interpretative panel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geotourist site – discussion about its assessment methodology / Ewa Małgorzata WELC // W: Geotourism and montaneous tourism : international conference Geotour'10 and IRSE'10 : Gelnica, 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} September 2010 : proceedings of conference abstracts / eds. Pavol Rybár, Jacek Engel, Miloš Grujić ; Technical University of Košice, [etc.]. — [Slovakia : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-0478-6. — S. 61–62. — Bibliogr. s. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geoturystyka i dziedzictwo geologiczne oraz popularyzacja geologii jako tematy międzynarodowego kongresu “5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems” : Barcelona, 13–16 czerwca 2006 r.Geotourism, heritage and popularization of geology during the “5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems” : Barcelona, June 13–16, 2006 / Ewa Małgorzata WELC // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 3, s. 47–52. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geoturystyka i geoedukacja w rezerwacie przyrody nieożywionej „Prządki” im. prof. Henryka ŚwidzińskiegoGeotourism and geoeducation in the ”Prządki” inanimate nature reserve, in the memory of prof. Henryk Świdziński / Ewa M. WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2019 no. 56–57, s. 11–42. — Bibliogr. s. 40–42, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-19. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/download/3544/2360

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, potencjał geoturystyczny, geoedukacja, rezerwat przyrody nieożywionej

  keywords: Flysch Carpathians, geoeducation, geotourism potential, inanimate nature reserve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2019.56-57.2

10
 • Geoturystyka w akademickim systemie kształcenia na przykładzie programu nowego kierunku studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieGeotourism in the academic education system on the example of a new field of study program at the AGH University of Science and Technology in Kraków / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa Małgorzata WELC // W: Turystyka w naukach społecznych [Dokument elektroniczny]. T. 4, Ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. M. Najda-Janoszka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uniwerystet Jagielloński. Instytut Przedsiębiorczości, 2020. — e-ISBN: 978-83-958454-3-7. — S. 81-94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/146597713/monografia+tom4_wersja_05_DRUK.pdf/7aa52e9e-9190-4ba0-8e8d-3ae62d5a0c3f [2020-11-18]. — Bibliogr. s. 92-94, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: geoturystyka, geoparki, kierunek studiów, poziom kształcenia, wykształcenie wyższe

  keywords: higher education, geotourism, geoparks, field of study, study level

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Idea geoparków UNESCOThe idea of UNESCO geoparks / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa M. WELC // W: I międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko-czesko-słowackiego [Dokument elektroniczny] : 19–20 marca 2016 r., Górki Wielkie : materiały konferencyjne = 1st international nature conference of the Polish-Czech-Slovak borderland / red. Marcin Warchałowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Górki Wielkie : s. n.], 2016. — e-ISBN: 978-83-944434-0-5. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://dziewiecsil.org/ksiazka.pdf [2017-01-26]

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, dziedzictwo geologiczne, geopark, geo-produkty

  keywords: sustainable development, geopark, geoheritage, geo-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC, Marek DOKTOR, Wojciech MAYER // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: assessment, value, recipients of geotourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kamień wielkie bogactwo Czech : praktyka studentów Kamieniarstwa AGH w Czechach i Niemczech[Natural stone great treasure of the Czech Republic : the AGH-UST Stone and Masonrya students field trip through the Czech Republic and Germany] / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Ewa WELC // Nowy Kamieniarz ; ISSN 1899-3419. — 2007 nr 4, s. 64–66, 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Kreowanie lokalnego geo-produktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej[Creation of the local geoproduct on the example of Bartne stonework] / Ewa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: III ogólnopolskie forum "GEO-PRODUKT" [Dokument elektroniczny] : „Od geoedukacji do innowacji” : Wojsławice, 22–24.09.2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — Slajdy [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geopark.org.pl/geoprodukt2017/Geoprodukt2017_1_5.pdf [2018-02-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Międzynarodowy kurs „Zarządzanie Geoparkami i Geoturystyka”, 25–29.09.2007 r., Lesbos, GrecjaInternational intensive course: “Geopark management and Geotourism”, September 24–29, 2007, Lesvos island, Greece / Katarzyna Kozina, Ewa Małgorzata WELC // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 4, s. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Młodzi adepci kamieniarstwa : studia kamieniarskie na Akademii Górniczo-Hutniczej[The young trainees of Stone and Masonry specialization : masonry studies at AGH University of Science and Technology] / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Ewa M. WELC // Nowy Kamieniarz ; ISSN 1899-3419. — 2008 nr 2, s. 50, 52, 54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Piaskowiec przybyszowski w łemkowskiej kamieniarce ludowejThe Przybyszów sandstone in the Lemko masonry / Ewa M. WELC // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 453–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_welc.pdf

 • słowa kluczowe: piaskowiec przybyszowski, regiony kamieniarskie, kamienna rzeźba ludowa, Łemkowie

  keywords: Przybyszów sandstone, mason centres, ethnic stone sculpture, Lemkos

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Possibilities of geotourist site promotion – selected examples from the Beskid Niski and the Bieszczady Mts. / Ewa M. WELC // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Propozycje tras geoturystycznych w paśmie Magury Wątkowskiej (Beskid Niski)Proposals of geotourist trails across the Magura Wątkowska Range / Ewa Małgorzata WELC // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2005 t. 2 nr 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, ropa naftowa, Łemkowie, trasa geoturystyczna, pomnik przyrody nieożywionej, kamieniarstwo, rezerwat geologiczny

  keywords: mineral waters, oil, monuments of inanimate nature, geotourist route, Łemkowie, stoework, geological nature reserve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Skamieniały Las na Lesbos – unikatowy geopark i jego wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskichPetrifield Forest of Lesvos – a unique geopark and its impact on sustainable development of the rural areas / Katarzyna Kozina, Ewa Małgorzata WELC // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 2, s. 47–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Stone crosses in Bartne and its surroundings, the element of local culture as geotouristic objects / Ewa Małgorzata WELC // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 127–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The area affected by sturzstrom in the Friulian Dolomites as the place to learn and understand the strength of natural forces and consequences for the natural environment and local communities / Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Mariusz Szubert, Ewa M. WELC // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2019 vol. 10 no. 1, s. 40–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.. — tekst: https://geotur.tuke.sk/pdf/2019/n1/05_Bak_v10_n1.pdf

  orcid iD
 • keywords: geotourism, dolomites, heritage, Vajont landslide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The concept of the geotourism potential and its practical application: a case study of the Prządki (the Spinners) Nature Reserve in the Carpathians, Poland / Ewa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 12 art. no. 145, s. 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 29–34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/12/145/pdf

  orcid iD
 • keywords: geotourism, Flysch Carpathians, geoeducation, geotourism object, natural protected area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9120145