Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Litwinek-Rozbicka, mgr inż.

poprzednio: Litwinek

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9633-8967 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57210342002

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
2
 • Clay-cement suspensions – rheological characteristics / Łukasz WÓJCIK, Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // W: ic-rmm4 : 4\textsuperscript{th} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 7–11, 2019 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, [2019]. — ISBN: 978-615-6071-00-2. — S. 86

 • keywords: crossover point, oscillation rheology, clay-cement suspensions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of composition changes on rheological properties of clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 290

 • keywords: rheological properties, thixotropy, cement, clay minerals, clay-cement binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of composition changes on viscoelastic properties of clay-cement binders / E. LITWINEK, P. IZAK, Ł. WÓJCIK, D. MADEJ // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 671. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: flow curve, clay-cement sealing binder, viscoelastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of composition changes on viscoelastic properties of sealing clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 84

 • keywords: rheological properties, cement, clay minerals, clay-cement binder, tixotrophy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Moc tiksotropii iłowo-cementowych spoiw uszczelniającychPower of tixotrophy of clay – cement sealing binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola bizmutu w niskotopliwych frytach borowychThe role of bismuth in low-melting boron frits / LITWINEK E., IZAK P., WÓJCIK Ł., GAJEK M., LEŚNIAK M., MASTALSKA-POPŁAWSKA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Spoiwo iłowo-cementowe o podwyższonej odporności na przesuszanie[Clay-cement binder with increased resistance to excessive loss of moisture] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; wynalazca: IZAK Piotr, WÓJCIK Łukasz, GAJEK Marcin, MASTALSKA-POPŁAWSKA Joanna, STEMPKOWSKA Agata, LITWINEK Ewa, Kuś Roman, Janik Grażyna, Kuś Mateusz. — Int.Cl.: C04B 28/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423929 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423929 z dn. 2017-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423929A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo iłowo-cementowe, przegrody przeciwfiltracyjne, wzmacnianie podłoży gruntowych, przegrody uszczelniające

  keywords: soil reinforcement, clay-cement binder, anti-filtration partitions, sealing partitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Spoiwo iłowo-cementowe o podwyższonej odporności na przesuszanie[Clay-cement binder with increased resistance to excessive loss of moisture] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; wynalazca: Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Agata STEMPKOWSKA, Ewa LITWINEK, Roman Kuś, Grażyna Janik, Mateusz Kuś. — Int.Cl.: C04B 28/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238570 B1 ; Udziel. 2021-06-07 ; Opubl. 2021-09-06. — Zgłosz. nr P.423929 z dn. 2017-12-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238570B1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo iłowo-cementowe, przegrody przeciwfiltracyjne, wzmacnianie podłoży gruntowych, przegrody uszczelniające

  keywords: soil reinforcement, clay-cement binder, anti-filtration partitions, sealing partitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • The influence of addition of bismuth oxide on the properties of low-melting glazes : [abstract] / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 532

 • keywords: bismuth oxide, glazes, frit, roof tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Viscoelastic properties of clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 291

 • keywords: cement, clay minerals, flow curve, clay-cement sealing binder, viscoelastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Właściwości lepkosprężyste iłowo-cementowych spoiw uszczelniającychViscoelastic properties of sealing clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 4, s. 347–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_4/69_347-350

 • słowa kluczowe: właściwości reologiczne, cement, tiksotropia, spoiwo iłowo-cementowe, minerały ilaste

  keywords: rheological properties, thixotropy, cement, clay minerals, clay-cement binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ zmian składu na właściwości wiskoelastyczne iłowo-cementowych spoiw uszczelniającychThe influence of composition changes on viscoelastic properties of clay cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: