Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Komorowska-Czepirska, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
 • Adsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminum nitride / L. CZEPIRSKI, J. F. JANIK, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, R. L. Wells // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorption of methanol vapours on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adsorption of methanol vapours on modified active carbon : [abstract] / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 732

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adsorption of water vapour on carbonaceous materials / Małgorzata RUMIAN, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 377–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adsorption of water vapours on active carbon / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adsorptive properties of biobased adsorbents / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska // W: FOA8 : 8\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [USA : s. n.], [2004]. — S. 188. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Adsorptive properties of modified clays / E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An attempt of generalization of Langmuir adsorption isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, B. ŁACIAK // W: Polish-Israeli symposium “Current trends in interface chemistry” : organized by Faculty of Chemistry Maria Curie-Skłodowska University, Institute of Catalysis and Surface Chemistry the Polish Academy of Sciences in Kraków, Committee for Interface Chemistry the Polish Chemical Society, Poland, Lublin–Kraków, 3-7 July 2000 = „Aktualne trendy badawcze w fizykochemii zjawisk międzyfazowych” : polsko-izraelskie sympozjum. — [Lublin : s. n.], [2000]. — Opis część. wg okł.. — S. 93–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapour isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2, s. 107–115. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, para wodna, izoterma adsorpcji

  keywords: adsorption isotherms, active carbon, water vapour adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapours isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 46). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza przydatności mikroporowatych adsorbentów węglowych dla magazynowania wodoruApplicability of microporous carbon materials for hydrogen storage / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: ECOpole'05 [Dokument elektroniczny] : XIV środkowoeuropejska konferencja : Jamrozowa Polana 19–22 października 2005 r. : streszczenia wystąpień : program konferencji = ECOpole'05 : summaries of contributions : conference programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. 2–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of water vapour sorption isotherms on starch products / L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, [et al.] // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish symposium ; 9–13 September, 2001 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2001. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Interpretacja izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymInterpretation of water vapour adsorption isotherms active carbon / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Investigation of carbonaceous adsorbents/methanol pairs for adsorption cooling system application / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI, Marek Kochel // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 357, P4-109. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–3], 689. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kierunki modyfikacji minerałów ilastychStudies on modification of clays / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.27. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Laboratory preparation of carbonaceous adsorbents from waste materials / Wiesław Andrzej ŻMUDA, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 1999 no. 9, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modeling of sorption of water on potato and on potato starch / Sylwester Furmaniak, Artur P. Terzyk, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska, Piotr A. Gauden // Food (Isleworth) ; ISSN 1749-7140. — 2009 vol. 3 spec. iss. 1, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Potato III / eds. Nigel Yee, Wiliam T. Bussell. — [Japan : Global Science Books, 2009]. — ISBN 978-4-903313-23-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena przydatności układu utleniony węgiel aktywny-metanol dla procesu adsorpcyjnego chłodzeniaEvaluation of usability of oxidized active carbon- methanol system for adsorption cooling system / Eliza KLIMOWSKA, Bronisław BUCZEK, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 53). — S. 359–365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Produkty modyfikacji minerałów ilastych jako adsorbenty par i gazów[Products of modification of smectites as adsorbents for vapours and gases] / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska (III) : materiały X ogólnopolskiego mikrosympozjum tematycznego : Poznań, 3 grudnia 2004 / red. materiałów Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska, 2004. — S. 90–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Properties of various starch types after multiple freezing and thawing / Joanna Szymońska, Krystyna WODNICKA, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Barbara Blicharska, Magdalena Witek // W: Starch : recent progress in biopolymer and enzyme technology / eds. Piotr Tomasik, Eric Bertoft, Andreas Blennow. — Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, cop. 2008. — Zawiera materiały z XVI International Starch Convention Kraków–Moskwa odbytego w 2008 r.. — ISBN: 978-83-902699-7-X. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Próba uogólnienia równania izotermy adsorpcji LangmuiraThe attempt of generalization of Langmuir adsorption isotherm / Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław R. BAŁYS, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Barbara ŁACIAK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Technologia adsorpcyjna w magazynowaniu wodoruAdsorption technology for hydrogen storage / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 2, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, magazynowanie wodoru

  keywords: adsorption, hydrogen storage, active carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: