Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Knapik, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-1503 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55607173300

PBN: 5e709298878c28a047398ab0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnychAnalysis of possibility of the underground storage of liquid fuels in salt caverns / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złożaInfluence of reservoir water salinity on optimal polymer flooding process design / Damian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, zasolenie, polimery

  keywords: optimization algorithms, salinity, polymer flooding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$Analysis of changes in the chemical composition of crude oil for increased hydrocarbon recovery by $CO_{2}-EOR$ method / Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, ropa naftowa, CO2-EOR

  keywords: gas chromatography, crude oil, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 117–125. — Bibliogr. s. 125, Summ.

 • keywords: foam, gas wells dewatering, corrosion inhibitor, synergism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Chemistry of reservoir fluids in the aspect of $CO_{2}$ injection for selected oil reservoirs in Poland / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6456, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6456/pdf

  orcid iD
 • keywords: EOR, CO2 injection, MMP (Minimum Miscibility Pressure) calculation, CHEMCAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236456

10
 • Comparative study on lithium recovery with ion-selective adsorbents and extractants: results of multi-stage screening test with the use of brine simulated solutions with increasing complexity / Ewa KNAPIK, Grzegorz ROTKO, Marta Marszałek, Marcin PIOTROWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 7 art. no. 3149, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-30. — M. Piotrowski - dod. afiliacja: Cracow University of Technology. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/7/3149/pdf?version=1680188527

  orcid iD
 • keywords: sorption, lithium, lithium recovery, adsorbent, oil field brine, lithium-selective material, extractant, multi-stage screening test, testing protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16073149

11
 • Computation of minimum miscibility pressure for gas condensate reservoir using CHEMCAD simulator / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — Na okł. dod.: Book 1. — Na str. tyt. inne miejsce i data odbycia konferencji: 2-5 November 2016, Vienna, Austria. — ISBN: 978-619-7105-80-3. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: gas condensate, CO2 injection, minimum miscibility pressure, equation of state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Equlibrium and thermodynamic studies on the biosorption of toluene onto sunflower annuus modiefied pith / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: surface modification, hydrophobic, oil recovery, oil spills, waste biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.003

14
15
16
 • Foams stabilized with nanoparticles for gas well deliquification / Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Anna MARZEC // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: foam stability, foamability, surfactant, silica nanoparticles, surface tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Laboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.

 • keywords: hydrophobicity, nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.281

19
 • Laboratory experiments for crude oil removal using hydrophobic nano-silica as sorbent / Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 34

 • keywords: nano silica, oil sorbent, batch adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lithium recovery from oilfield brines – challenges related to specific constituents in produced water / E. KNAPIK // W: Water, waste and energy management [Dokument elektroniczny] : international congress : Rome, Italy, 20–22 July 2022 : abstracts book / ed. by SciKnowledge Education Conferences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain] : SciKnowledge, [2022]. — e-ISBN: 978-84-09-42559-4. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/wh8xn [2022-07-21]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Lithium recovery from reservoir waters using sorbents prepared by 3D printing / Ewa KNAPIK, Albin WOJNAR, Marek L. SOLECKI // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: 3D printing, sorbent, lithium recovery, produced water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 56. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Materiał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody[Filter material for removing petroleum derivatives from water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KNAPIK Ewa, STOPA Jerzy. — Int.Cl.: B01D 39/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427966 A1 ; Opubl. 2020-06-01. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 12, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427966A1.pdf

 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Materiał filtracyjny do usuwania substancji ropopochodnych z wody[Filter material for removing petroleum derivatives from water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ewa KNAPIK, Jerzy STOPA. — Int.Cl.: B01D 39/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242708 B1 ; Udziel. 2023-01-25 ; Opubl. 2023-04-11. — Zgłosz. nr P.427966 z dn. 2018-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242708B1.pdf

 • słowa kluczowe: nanocząstki, węglowodory, filtr, zaolejone ścieki

  keywords: hydrocarbons, filter, nano particles, oily wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: