Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Głowienka, dr inż.

poprzednio: Głowienka-Mikrut

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7326-1592 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57190569005

PBN: 5e70943c878c28a0473b89d8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologiiUpdate, integration and release of spatial data using the latest technology / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Mateusz Bochenek // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 50–51. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, SIP, IIP, integracja danych, usługi sieciowe WMS i WFS, aplikacje open source

  keywords: GIS, SIS, SDI, data integration, web service WMS, WFS, open source tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorithms for processing hyperspectral and multispectral data in monitoring and modeling of environmental changes : [poster] / Ewa GŁOWIENKA, Beata Hejmanowska, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 9\textsuperscript{TH} international scientific conference Collection and processing of surveying and economic data [Dokument elektroniczny] : October 24–25, 2019, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane tektowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://konferencja.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/poster_EG.pdf [2020-01-02]. — B. Hejmanowska – afiliacja: Hyperlab Solution LTD, Sławomir Mikrut – dod. afiliacja: Hyperlab Solution LTD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wiarygodności klasyfikacji obrazów Sentinel-2 w celu wykrywania wyrobisk górniczych[Sentinel-2 image classification reliability analysis for the detection of mine workings] / Beata HEJMANOWSKA, Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA, Piotr KRAMARCZYK // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [198–199]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.. — B. Hejmanowska, E. Głowienka, P. Kramarczyk - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow, Krakow, Poland

 • słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, klasyfikacja obrazów, Sentine-2, Unet, GEE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analyzing the impact of simulated multispectral images on water classification accuracy by means of spectral characteristicsAnaliza wpływu charakterystyki spektralnej symulowanych obrazów multispektralnych na dokładność klasyfikacji wody / Ewa GŁOWIENKA, Krystyna Michałowska // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 47–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.1/geom.2020.14.1.47.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: obrazy hiperspektralne, ALI, symulacja spektralna, Spectral Angle Mapper (SAM), obrazy multispektralne

  keywords: multi-spectral images, hyperspectral images, ALI, spectral simulation, Spectral Angle Mapper (SAM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.1.47

5
 • Assessment of the potential use of satellite temperature data and spectral indices for the study of urban microclimateOcena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników spektralnych do badania mikroklimatu miasta / Ewa GŁOWIENKA, Bartłomiej Rój, Krystyna Michałowska // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [197]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: mikroklimat, NDVI, Landsat 8, wskaźniki spektralne, temperatura powierzchni

  keywords: microclimate, Landsat 8, NDVI, spectral indices, surface temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • ENVI / Ewa GŁOWIENKA // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 245–247. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Forest community mapping using hyperspectral (CHRIS/PROBA) and sentinel-2 multispectral images / Ewa GŁOWIENKA, Nicole Zembol // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2022 vol. 16 no. 4, s. 103-117. — Bibliogr. s. 113-117, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-12. — tekst: https://www.gaee.agh.edu.pl/gaee/article/view/362/123

  orcid iD
 • keywords: machine learning, hyperspectral, Sentinel-2, multi-spectral, pre-processing, CHRIS/PROBA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2022.16.4.103

8
 • Geograficzny System Informacji (GIS) w zarządzaniu, monitorowaniu i ochronie środowiska[Geographical Information System (GIS) in environmental management, monitoring and protection] / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 493–500. — Bibliogr. s. 500, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integracja i przetwarzanie danych wieloczasowych w środowisku GISIntegration and processing of multitemporal data in GIS environment / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 485–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/TPwSuP

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych, numeryczny model terenu, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, dane wieloczasowe

  keywords: database, GIS, DTM, aerial photography, orthophotomaps, multi-temporal data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody przeznaczone do klasyfikacji obrazów hiperspektralnych[Methods designed for classification of hyperspectral images] / Ewa GŁOWIENKA // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 107–111. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2DVsfBskPxN7M3g1UeJO2tMK_tlhnLKUTMPEHCktngBAD7pnS2qqFCUrY} [2021-09-02]. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Modelowanie strefy zagrożenia powodziowego dla rzeki ŁęgModelling for flood hazard area Łęg rivers / Ewa GŁOWIENKA-MIKRUT, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — E. Głowienka-Mikrut, S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: GIS, NMT, model hydrologiczny, strefa zalewowa, GRASS

  keywords: GIS, DEM, hydrological model, flood zone, GRASS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwość monitorowania zmian środowiska z użyciem narzędzi GIS na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoThe possibility of environmental changes monitoring using GIS tools for Slowinski National Park / Ewa GŁOWIENKA, Krystyna MICHAŁOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 241–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multi-temporal analysis of changes of the southern part of the Baltic Sea coast using aerial remote sensing data / Krystyna Michałowska, Ewa GŁOWIENKA // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2022 vol. 14 iss. 5 art. no. 1212, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-01. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/5/1212/pdf

  orcid iD
 • keywords: remote sensing, coastal zone, shoreline changes, erosion/accretion, multi-temporal orthophotomaps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs14051212

17
 • Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanychFeasibility study for use of the KH-7 satellite imagery for land-use change analysis in urban areas / Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Piotr Tokarczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 159–170. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of processing, archival aerial photos for the examination of landscape changeability on the example of the Słowiński National Park / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 221–222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Opracowanie technologii przetwarzania archiwalnych materiałów fotogrametrycznych do badań zmienności krajobrazu na przykładzie Słowińskiego Parku NarodowegoTechnology of archival aerial photos processing for changes analysis of Słowiński National Park landscape / Krystyna MICHAŁOWSKA, Ewa GŁOWIENKA, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 495–504. — Bibliogr. s. 503, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • PCI Geomatica[PCI Geomatics] / Ewa GŁOWIENKA // W: Dane satelitarne dla administracji publicznej / red. nauk. Beata Hejmanowska, Piotr Wężyk. — [Gdańsk] : Polska Agencja Kosmiczna, cop. 2020. — ISBN: 978-83-945436-2-4 ; e-ISBN: 978-83-945436-3-1. — S. 249–251. — Bibliografia zbiorcza na końcu książki. — Dostęp także online: {https://polsa.gov.pl/podrecznik/Podrecznik.pdf?fbclid=IwAR2jaA6QaXmcH6WYOzIDAOYgXIN4_02LiD5EW0-zciZt4fx7DpqhkTx0Z5g} [2021-09-02]. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnychComparision of atmospheric correction methods for hyperspectral sensor data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektrometrycznymi na przykładzie Zbiornika DobczyckiegoAssessment of integration of hyperspectral satellite image with non-imaging field spectrometer measurements – Dobczycki Reservoir example / Beata HEJMANOWSKA, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Stanisław MULARZ, Bogdan Zagajewski, Jacek Sanecki // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 207–216. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HyperionPreprocessing of spaceborne hyperspectral Hyperion data / Ewa GŁOWIENKA // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 189–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przetwarzanie wstępne danych z hiperspektralnego sensora satelitarnego HYPERIONPre-processing of spaceborne hyperspectral HYPERION data / Ewa GŁOWIENKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Radiometric calibration in the multivariate method of mining excavation detection / Krystyna Michałowska, Tomasz PIROWSKI, Ewa GŁOWIENKA // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [202]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — T. Pirowski, E. Głowienka - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: classification accuracy, spectral indices, mining excavation detection, radiometric calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: