Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Durda, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3396-395X orcid iD

ResearcherID: F-8806-2015

Scopus: 55816825900

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e7b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Characterization of perovskite film prepared by pulsed laser deposition on ferritic stainless steel using microscopic and optical methods / E. DURDA, J. Jaglarz, S. KĄC, K. PRZYBYLSKI, Y. El Kouari // Optical Materials ; ISSN 0925-3467. — 2016 vol. 56, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-07. — XIIIth International Conference on ”Frontiers of Polymers and Advanced Materials” (13th ICFPAM): Marrakech, Morocco, 29 March – 2 April 2015. — tekst: http://goo.gl/G5YmBR

 • keywords: pulsed laser deposition, atomic force microscopy, spectroscopic ellipsometry, power spectral density function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.optmat.2015.12.036

2
 • Chemical stability and electrical properties of ${Ba_{0.99}C_{e0.95}Dy_{0.05}O_{3-\delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-\delta}}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells ${SOFC-H^{+}}$ / Ewa DURDA, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical stability and electrical properties of $Ba_{0.99}Ce_{0.95}Dy_{0.05}O_{3-\delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-\delta}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells $SOFC-H^{+}$ / E. DURDA, T. BRYLEWSKI, K. PRZYBYLSKI // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 295–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Electrochemical properties of cathode-electrolyte gradient system for use in proton-conducting fuel cells PCFC / Andrzej KRUK, Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: CCFES2015 [Dokument elektroniczny] : Cracow Colloquium on f-electron systems : Cracow, 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} June 2015 : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2015]. — S. [1], P-15. — Wymagania systemowe: Adobe Rader. — Tryb dostępu: http://www.ccfes2015.up.krakow.pl/book-of-abstracts [2017-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Exploring the structures and properties of functional high-entropy oxide materials / Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, M. ZAJUSZ, E. DURDA, K. Matsuda // W: ICPMAT 2021 with ES&CDE [Dokument elektroniczny] : the 15\textsuperscript{th} international conference on the Physical properties and application of advanced materials expanded to Geo-Erth Science & Civil Design Engineering : [Brno], Czech Republic, October 18-19, 2021, virtual conference : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Institute of Scientific Instruments of the CAS, cop. 2021. — S. 87–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icpmat2021.com/_files/200001189-a9feaa9fec/icpmat-2021-abstract-book.pdf [2022-01-13]

 • keywords: solid oxide fuel cells, high entropy oxides, high entropy materials, protective‑conducting Oxide Coatings, air‑electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Fabrication and characterization of cathode-electrolyte gradient system for use in proton-conducting fuel cells / Ewa DURDA, Andrzej KRUK, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • High temperature oxidation behaviour of TiAl8Nb alloyBadania wysokotemperaturowego utleniania stopu TiAl8Nb / K. PRZYBYLSKI, J. PRAŻUCH, T. BRYLEWSKI, E. DURDA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 477–480. — Bibliogr. s. 480

 • keywords: oxidation, intermetallics, titanium aluminide, niobium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0021

9
10
 • Influence of Nb and B additions on microstructure and composition of oxide scales formed on ${\gamma-TiAl}$ based alloys under cyclic oxidation conditions at 1073 K in air / Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : Weihai, China, 13–17 August, 2013 : program & abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], [2013]. — S. 57–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cmse.sdu.edu.cn/ICPMAT2013/download/Program%20&%20Abstracts.pdf [2014-01-10]. — Pełny tekst w wersji drukowanej. — S. 145–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kinetyka wysokotemperaturowego utleniania stopu Ti-46Al-8Nb z dodatkiem boru i węgla w warunkach cyklicznych zmian temperatury : [streszczenie]Kinetics of high-temperature oxidation of B and C doped Ti-46Al-8Nb alloy in conditions of cyclic temperature changes : [abstract] / Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11s/A/2015, s. 19. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozji” : XVIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne = ”New achievements in corrosion research and engineering” : 18\textsuperscript{th} all-Polish corrosion symposium : Jastrząb/Poraj 18–20.11.2015

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, bor, intermetaliki, niob

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure and mechanical properties of Crofer 22 APU ferritic stainless steel / Mirosław STYGAR, Ewa DURDA // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Microstructure and mechanical properties of Crofer 22 APU Ferritic Stainless SteelBadania mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali ferrytycznej Crofer 22 APU / M. STYGAR, E. DURDA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 985–988. — Bibliogr. s. 988. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2 oraz odmienna numeracja stron

 • keywords: SOFC, scratch test, high temperature oxidation, Crofer 22 APU

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0246

14
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych stało-tlenkowych ogniwach paliwowych typu $SOFC-H^{+}$Microstructure and electrical properties of composite materials in the interconnect/cathode/electrolyte system for protonic solid oxide fuel cell ($SOFC-H^{+}$) applications / Ewa DURDA, Richard Andrzej GAWEŁ, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 423–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Oxidation behavior of $Ti-Al$-based alloys with niobium addition : [abstract] / Kazimierz PRZYBYLSKI, Ewa DURDA, Richard GAWEŁ // W: CAMRIC-FORUM4 : 4th forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration : 15th Light metals international workshop by Japan Institute of Light Metals : 31\textsuperscript{st} October–1\textsuperscript{st} November, 2018, Toyama, Japan. — [Toyama : University of Toyama], [2018]. — S. 22

 • keywords: SEM, XRD, SNMS, high temperature oxidation, TiAl alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oxidation properties of a ferritic stainless steel coated with $(La,Sr)(Co,Fe)O_{3}$ film prepared by pulsed laser deposition / Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI, Kenji Matsuda // W: Abstracts and proceedings of the 10th international conference on the Physical properties and application of advanced materials [Dokument elektroniczny] : 17–21 November 2015, Chiang Mai, Thailand. — Wesja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 276–279. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 279, Abstr.

 • keywords: pulsed laser deposition, ferritic stainless steel, TEM, solid oxide fuel cell, high temperature oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Oxidation properties of TiAl8Nb alloy at high temperatures / Janusz PRAŻUCH, Sébastien Chevalier, Tomasz BRYLEWSKI, Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Janusz Prażuch, Tomasz Brylewski, Ewa Durda, Kazimierz Przybylski – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oxidation properties of TiAl8Nb alloy at high temperatures / J. PRAŻUCH, S. Chevalier, T. BRYLEWSKI, E. DURDA, K. PRZYBYLSKI // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oxidation properties of Ti-Al-based alloys with boron and carbon addition under thermal cyclic conditions / Kazimierz PRZYBYLSKI, Ewa DURDA // W: CAMRIC-FORUM3 : 3rd forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration : 13th light metals international workshop by Japan Institute of Light Metals : 12\textsuperscript{th}–13\textsuperscript{th} October, 2017, Toyama, Japan. — Toyama : University of Toyama, [2017]. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Physicochemical properties of the Crofer 22 APU steel with $La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-\delta}$ protective-conductive coatings prepared by pulsed laser deposition / Ewa DURDA, Andrzej Kruk // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2023 vol. 17 iss. 3, s. 301-313. — Bibliogr. s. 311-313, Abstr.. — tekst: https://doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1820-61312303301D

  orcid iD
 • keywords: PLD, interconnect, SOFC, protective-conducting coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2298/PAC2303301D

23
 • Predicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditionsPrognozowanie powierzchniowej rezystancji elektrycznej zgorzeliny tlenkowej narastającej na stali ferrytycznej Crofer 22 APU w warunkach cyklicznych zmian temperatury / STYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Surface topography investigation of $(La,Sr)(Co,Fe)O_{3}$ film prepared by pulsed laser deposition (PLD) on ferritic stainless steel / Ewa DURDA, Janusz Jaglarz, Sławomir KĄC, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ superplastyfikatorów polimerowych na właściwości ABK[Influence of polymer superlpastcizers on the properties of ACC] / Ewa DURDA, Jadwiga LASKA, Jan MAŁOLEPSZY // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2012 nr 10, s. 30–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: