Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Dudek-Dyduch, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3263-1299 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6602451127

PBN: 5e70922b878c28a04739110f

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Adaptive evolutionary computation – application for mixed linear programming / Ewa DUDEK-DYDUCH, Dominik JARCZYK // W: Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004 : 7th International Conference : Zakopane, Poland, June 7–11, 2004 : proceedings / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 3070). — ISBN: 978-3-540-22123-4 ; e-ISBN: 978-3-540-24844-6. — S. 406–413. — Bibliogr. s. 413, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-540-24844-6_59

2
 • Algebraic logical meta-model of decision processes – new metaheuristics / Ewa DUDEK-DYDUCH // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015 : Zakopane, Poland, June 14–18, 2015 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 9119). — ISBN: 978-3-319-19323-6 ; e-ISBN: 978-3-319-19324-3. — S. 541–554. — Bibliogr. s. 552–554, Abstr.

 • keywords: machine learning, multistage decision process, discrete optimization problems, heuristic methods, ALMM of DMP, local optimization, substitution task method, algebraic-logical meta-model, ALMM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-19324-3_48

3
 • Algorytmy z szacowaniem kosztów w kryterium lokalnym dla problemu szeregowania zadańAlgorithm for task scheduling problem with cost estimation in local criterion / Ewa DUDEK-DYDUCH, Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3, s. 383–395. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto33.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, model algebraiczno-logiczny, optymalizacja lokalna

  keywords: heuristic algorithms, local optimization, algebraic-logical model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • ALMM solver – a tool for optimization problems / Ewa DUDEK-DYDUCH, Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ, Krzysztof RĄCZKA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 13th International Conference, ICAISC 2014 : Zakopane, Poland, June 1–5, 2014 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 8468). — ISBN: 978-3-319-07175-6 ; e-ISBN: 978-3-319-07176-3. — S. 328–338. — Bibliogr. s. 337–338, Abstr.

 • keywords: solver, multistage decision process, scheduling problem, optimizer, lation tool, simulation tool, algebraic-logical meta-model, ALMM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07176-3_29

5
 • ALMM solver for combinatorial and discrete optimization problems – idea of problem model library / Ewa DUDEK-DYDUCH, Sławomir Korzonek // W: Intelligent information and database systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016 : Da Nang, Vietnam, March 14–16, 2016 : proceedings, Pt. 1 / eds. Ngoc Thanh Nguyen, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; vol. 9621). — ISBN: 978-3-662-49380-9 ; e-ISBN: 978-3-662-49381-6. — S. 459–469. — Bibliogr. s. 468–469, Abstr.

 • keywords: solver, multistage decision process, scheduling problem, optimizer, discrete optimization problems, algebraic-logical meta-model, library of models, software tool, ALMM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-662-49381-6_44

6
 • ALMM solver: the idea and the architecture / Krzysztof RĄCZKA, Ewa DUDEK-DYDUCH, Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015 : Zakopane, Poland, June 14–18, 2015 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 9120). — ISBN: 978-3-319-19368-7 ; e-ISBN: 978-3-319-19369-4. — S. 504–514. — Bibliogr. s. 512–514, Abstr.

 • keywords: solver, design patterns, framework, software architecture, scheduling problem, optimizer, simulation tool, algebraic-logical meta-model, ALMM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-19369-4_45

7
 • Analityczna synteza sieci neuronowych dla wybranych klas zagadnieńAnalytical synthesis of neural networks for selected classes of problems / Ewa DUDEK-DYDUCH, Adrian HORZYK // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 194–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza kształtów obiektów 3-D z wykorzystaniem obliczeń równoległych[3-D shape analysis computed in parallel] / DYDUCH Tadeusz, DUDEK-DYDUCH Ewa // W: Seminarium wyjazdowe nt.: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : Słok k/Bełchatowa 2002 / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Dominik Sankowski, Witold Byrski ; Katedra Automatyki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] ; Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. — [Polska : s. n.], [2002]. — ISBN10: 83-914257-2-X. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Component library of problem models for ALMM Solver / Sławomir Korzonek, Ewa DUDEK-DYDUCH // Journal of Information and Telecommunication ; ISSN 2475-1839. — 2017 vol. 1 no. 3, s. 224–240. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017–07-11

 • keywords: scheduling problem, optimizer, multisage decision process, discrete optimization problems, algebraic-logical meta-model, library of models, software tool, ALMM, ALMM Solver, component technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/24751839.2017.1347418

10
 • Constructions of branch & bound decision tree in optimisation of discrete manufacturing processes / Ryszard TADEUSIEWICZ, Ewa DUDEK-DYDUCH // W: Proceedings of the Summer School on Computer science in management : May 7–12 1998 : Tempus S_JEP-09139-95 / ed. Ewa Dudek-Dyduch ; University of Mining and Metallurgy. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 1998. — S. 169–180. — Bibliogr. s. 178–180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Człowiek i komputer : rozmowa z prof. Ewą Dudek-Dyduch, kierownikiem Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu Katedry Automatyki AGH[Man and computer] / Ewa DUDEK-DYDUCH // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2001 R. 57 nr 116, s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effectiveness of artificial neural networks adaptation according to time period of training data acquisition / Adrian HORZYK, Ewa DUDEK-DYDUCH // W: ISDA'05 : 5\textsuperscript{th} international conference on Intelligent Systems Design and Applications : proceedings : Wrocław, Poland, September 8–10, 2005 / eds. Halina Kwasnicka, Marcin Paprzycki. — Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 0-7695-2286-6. — S. 130–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-01-23. — tekst: https://goo.gl/jHh8x8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISDA.2005.43

13
 • Efficiency of artificial intelligence models due to data association and availabilityEfektywność modeli sztucznej inteligencji w powiązaniu z dostępnością i asocjacją danych / Adrian HORZYK, Ewa DUDEK-DYDUCH // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 158–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Extended learning method for designation of co-operation / Edyta KUCHARSKA, Ewa DUDEK-DYDUCH // W: Transactions on Computational Collective Intelligence XIV / ed. Ngoc Thanh Nguyen. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8615). — ISBN: 978-3-662-44508-2 ; e-ISBN: 978-3-662-44509-9. — S. 136–157. — Abstr.

 • keywords: machine learning, project management, optimization of co-operation, learning in scheduling, learning based on ALM, local search techniques, multisage decision process, algebraic-logical model, ALM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-662-44509-9_7

15
16
 • Formalny model symulacji procesów decyzyjnych jako model algebraiczno-logicznyAlgebraic-logical model as a formal simulation model of decision processes / Ewa DUDEK-DYDUCH, Lidia DUTKIEWICZ, Edyta KUCHARSKA // W: PTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : „Symulacja w badaniach i rozwoju” : Białystok–Augustów, 1–4 września 2004 : zbiór referatów / pod red. Leona Bobrowskiego, Andrzeja Tylikowskiego ; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — Warszawa : PTSK, 2005. — ISBN10: 838822980X. — S. 394–402. — Bibliogr. s. 401–402, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Formalny model symulacji procesów decyzyjnych jako model algebraiczno-logiczny[Algebraic - logical model as a formal simulation model of decision processes] / Ewa DUDEK-DYDUCH, Lidia DUTKIEWICZ, Edyta KUCHARSKA // W: PTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : {\it „Symulacja w badaniach i rozwoju”} : Białystok – Augustów 1–4 września 2004 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — [Polska : PTSK], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 39–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • From homogeneous network to neural nets with fractional derivative mechanism / Zbigniew Gomółka, Ewa DUDEK-DYDUCH, Yuriy P. Kondratenko // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — S. 52–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-27. — Z. Gomółka - afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048dn0163.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-59063-9_5.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59063-9_5

19
 • Harmonogramowanie baterii koksowniczejScheduling of coke battery / Artur Michniewski, Paweł Potoczek, Ewa DUDEK-DYDUCH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1475. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2000 z. 130, s. 107–119. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.. — XII [Dwunasta] krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych : Zakopane 13–16. 09. 2000 r. / red. Anna Błażkiewicz. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hybrid learning method for discrete manufacturing control using knowledge based model / Ewa DUDEK, Tadeusz DYDUCH // W: ICINCO 2006 : proceedings of the third international conference on Informatics, control, automation and robotics : intelligent control systems and optimization : Setúbal, Portugal, August 1–5, 2006 / eds. Juan Andrade Cetto [et al.]. — [Portugal] : INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, cop. 2006. — S. 160–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.. — Toż. W: ICINCO 2006 [Dokument elektroniczny] : third international conference on Informatics in control, automation and robotics : 1–5 August 2006 Setúbal, Portugal : proceedings and the proceedings of workshops: MARS, BPC and ANNIIP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 160–166. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hybrid system – wavelet decomposition and hierarchical neural networks / Ewa DUDEK-DYDUCH, Zbigniew GOMÓŁKA // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 186–195. — Bibliogr. s. 195, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Idea of switching algebraic-logical models in flow-shop scheduling problem with defects / Katarzyna GROBLER-DĘBSKA, Edyta KUCHARSKA, Ewa DUDEK-DYDUCH // W: MMAR 2013 : 18th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 26–29 August 2013, Międzyzdroje, Poland : program, abstracts, proceedings (CD). — Szczecin : West Pomeranian University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, [2013] + CD. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-7518-593-5. — S. 71–72. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 532–537. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 537, Abstr. — ISBN: 978-1-4673-5507-0. — Toż: ISBN 978-1-4673-5508-7. — W bazie Web of Science dod. ISBN 978-1-4673-5506-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Implementation of the industrial MES system based on the Wonderware ArchestrA – SOA compliant technology / Jarosław GRACEL, Ewa DUDEK-DYDUCH // W: Proceedings of BIR'2008 : the seventh international conference on Perspectives in business informatics research : September 25–26, 2008 / red. Stanisław Wrycza ; Department of Business Informatics University of Gdańsk. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — ISBN: 978-83-7326-558-5. — S. 257–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Information system for real estate valuationSystem informatyczny wyceny nieruchomości / Ewa DUDEK-DYDUCH, Krzysztof RĄCZKA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 637–652. — Bibliogr. s. 651–652, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_49.pdf

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, wycena nieruchomości, podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej, operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy, algorytmy wyceny nieruchomości, metoda porównywania parami

  keywords: real estate valuation, information systems, comparative approach, appraisal report, real estate expert, algorithms for real estate valuations, comparison in pairs method, corrected price method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Intelligent ALMM system for discrete optimization problems – the idea of knowledge base application / Ewa DUDEK-DYDUCH // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 3 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 657). — ISBN: 978-3-319-67222-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67223-6. — S. 3–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Toż na CD. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-01. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048k700b4.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-67223-6_1.pdf

 • keywords: knowledge base, optimizer, discrete optimization problems, algebraic-logical meta-model, intelligent solver, intelligent decision technology, ALMM, intelligent software tool, artificial intelligence tool, Intelligent User Interface, ALMM technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67223-6_1