Wykaz publikacji wybranego autora

Eugeniusz Ziółkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2183-6902 orcid iD

ResearcherID: T-3943-2018

Scopus: 22982570400

PBN: 5e709208878c28a04738ee4f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 139, z ogólnej liczby 139 publikacji Autora


1
 • A fuzzy mathematical model of the correction of the liquid metal chemical composition / ZIÓŁKOWSKI E. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 196. — Pełny tekst w: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Organising Commitee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 145–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorithm for burden calculation for foundry furnaces using charge materials with an uncertain compositionAlgorytm sterowania procesem namiarowania wsadu do pieców odlewniczych z zastosowaniem materiałów o nieprecyzyjnym składzie chemicznym / E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 887–889. — Bibliogr. s. 889. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: burden calculation, melting optimization, control weighting of charge materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0093

3
 • Algorithms of furnace charge burden optimisation in foundriesAlgorytmy optymalizacji namiarowania w systemach załadunku pieców odlewniczych / E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 487–495. — Bibliogr. s. 495. — 4th international conference on Development trends in mechanization of foundry processes : Cracow, Poland, October 18-20, 2007

 • keywords: foundry furnaces, burden calculations, fuzzy optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Algorytm identyfikacji statystycznej systemów dynamicznych wyższych rzędówThe algorithm of statistical identification of dynamic higher orders' systems / Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An IT system for the remote burden optimization of foundry furnaces / Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2021 vol. 5 no. 3, s. 36–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-27. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/jcme/article/view/4354/2609

  orcid iD
 • keywords: IT system for remote optimization, burden optimization for foundry furnaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2021.5.3.36

6
 • Analiza funkcjonalności zdalnych komputerowych systemów pomiarowo-sterującychFunctional analysis of remote measurement and control computer systems / E. ZIÓŁKOWSKI // W: V [Piąta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2002 : „Odlewnictwo XXI w. – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 23. 05–24. 05. 2002 r. : biuletyn konferencyjny. — Nowa Sól : P. P. P.„TECHNICAL”, 2002. — S. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza harmonicznych za pomocą rejestratora wartości chwilowych napięć i prądów[Harmonic analysis using the recording of the instantaneous values of voltage and currents] / Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Krzysztof SMYKSY, Aleksander FEDORYSZYN, Marcin BRZEZIŃSKI // W: Foundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts = Dzień Odlewnika 2014 : XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2014 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3

 • słowa kluczowe: pomiary parametrów energetycznych, Algorytm FFT, analiza harmonicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza i ocena procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich metodą dynamicznego pomiaru mocyAnalysis and assessment of foundry moulding sand preparing process using dynamic power measurement method / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza jakości elektromagnetycznego ważenia odlewniczych materiałów wsadowych[Analysis of the quality of the electromagnetic weighting charge materials] / Kamil SCHMALENBERG, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: III Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2015/11.pdf [2015-06-15]

 • słowa kluczowe: chwytak elektromagnetyczny, materiały wsadowe, namiarowanie wsadu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza kinematyki mechanizmu zawieszkowego w oczyszczarkach wirnikowychThe kinematics analysis of hanger mechanism of the shot blasting wheel machine / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, M. ŚLAZYK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 22, s. 562–569. — Bibliogr. s. 568, Streszcz., Summ.

 • keywords: rotor cleaners, hanger mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza kosztów wsadów do pieców odlewniczych[The cost analysis of burden for foundry furnaces] / E. ZIÓŁKOWSKI // W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-60958-97-1. — S. 83–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza kosztów zestawianego wsadu dla pieców odlewniczychThe burden cost analysis for foundry furnaces / Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Analiza wybranych systemów ciągłego pomiaru poboru mocy w urządzeniach odlewniczychAn analysis of selected systems of continuous power consumption measurement in casting devices / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, W. PTAK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 521–526. — Bibliogr. s. 526, Streszcz., Summ.

 • keywords: power consumption, computer monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis and assessment of foundry moulding sand preparing process using the dynamic power measurement methodAnaliza i ocena procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich metodą dynamicznego pomiaru mocy / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 953–961. — Bibliogr. s. 961. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: foundry processes, preparing of moulding sand, dynamic power measurement of mixer's drive systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis and assessment of measurements results of electric power demand in a model vacuum-assisted moulding installation / K. SMYKSY, R. WRONA, M. BRZEZIŃSKI, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis and assessment of measurements results of electric power demand in a model vacuum-assisted moulding installation / K. SMYKSY, R. WRONA, M. BRZEZIŃSKI, E. ZIÓŁKOWSKI // W: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Program)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of power demand signal in laboratory rotary mixer / K. SMYKSY, R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 151–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of a power quality analyser to the monitoring of sand preparation processes in foundry plants / K. SMYKSY, R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Applications of monitoring of electric power parameters to performance evaluation of a model vacuum-assisted moulding installation / E. ZIÓŁKOWSKI, M. BRZEZIŃSKI, R. WRONA, K. SMYKSY, P. ZYZAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 2, s. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania eksploatacyjne stopnia zużycia łopatek w turbinach oczyszczarki wirnikowej zawieszkowejThe exploitive research on the wear degree of the blades in turbines of the hanger rotor cleaner / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, M. ŚLAZYK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19, s. 437–442. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Summ.. — VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” : Łódź, 5–7 czerwca, 2006 r. / Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Systemów Produkcji, Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. — Gliwice : KO PAN, 2006

 • keywords: rotor cleaners, cast clearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania i ocena efektywności działania strumieni śrutu w oczyszczarkach wirnikowych zawieszkowych[Research and the estimation of the effectivity of shot streams operation in the wheelabrator blast machines with hangers] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 99–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie skuteczności oczyszczania ściernego odlewów wytwarzanych technologią wytapianych modeli[Investigation of abrasive cleaning efficiency of investment castings] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Marcin ŚLAZYK, Piotr ZYZAK, Zbigniew Pączek // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Burden optimisation of lump charge materials for foundry furnacesOptymalizacja obciążenia ładowania pieców odlewniczych rudą / E. ZIÓŁKOWSKI // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 31. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: burden of lump chargé materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Burden optimisation of lump charge materials for foundry furnaces / E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2217–2221. — Bibliogr. s. 2221. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-27. — tekst: https://goo.gl/HVXUWX

  orcid iD
 • keywords: burden of lump chargé materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0327