Wykaz publikacji wybranego autora

Eugeniusz Mokrzycki, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
 • 25 lat konferencji 1979-2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej[25 years of conference 1979–2004 on Problems of energy resources in domestic economy] / red. nauk.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 590, [2] s.. — (Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675 ; t. 7 z. spec.). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acceptability of coal – a way to energy safety / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman Ney // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Acceptability of coal – a way to energy safety / Lidia Gawlik, Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman Ney // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 79–90. — Bibliogr. s. 88–90, Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : proceedings of the 21st World Mining Congress : session 6 : coal mining – chances and challenges : Katowice, 10 September 2008. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Alternative fuels in the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budowa terminalu LNG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiConstruction of LNG's terminal as a guarantee of energy security of Poland / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4, s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006[Scientific activity of Mineral and Energy Economy Institute of PAN in the years 1986–2006] / Eugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemnyEcological, energetic and economical aspects of using systems based on the natural gas / Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec., s. 199–211. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszechradzkiejExport and expedition of polish hard coal into wyszechrad group countries / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Lidia Gawlik, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 72–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — T. Olkuski, E. Mokrzycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowymCarbon dioxide emission in the cement industry / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec., s. 367–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energetyka wodna jako podstawowe odnawialne źródło energii elektrycznejHydroelectricity as the basic renewable source of electricity / Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ, Artur SKOCZEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 s. spec., s. 463–481. — Bibliogr. s. 479–480, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energetyka wodna, małe elektrownie wodne, energia wody

  keywords: renewable energy sources, hydroenergy, hydropower industry, small hydropower

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002, Cracow : plenary papers / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 241 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : abstracts / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Główne założenia polityki energetycznej Polski do 2025 roku i ich konsekwencjeNew energy policy of Poland until 2025 and its consequences / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam SZURLEJ // W: Baníctvo, geológia a životné prostredia v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 13. – 14. október 2005 = Mining, geology and environment in the European Union : conference proceedings from the international conference / Slovenská banícka spoločnost'. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hard coal in the world economy in 2000 : (Parte I) / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas ; ISSN 0314-5689. — 2003 núm. 20, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hard coal in the world economy in 2000 / Eugeniusz MOKRZYCKI // Ideas ; ISSN 0314-5689. — 2003 núm. 21, s. 2–13. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kierunki wykorzystania biomasy w świetle polityki energetycznej Polski do 2030 roku : [streszczenie][Directions of using biomass in the light of Polish energetic policy by the year 2030] / Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Klucze do sukcesu : prywatyzacja i deregulacja energetyki w Unii EuropejskiejThe key to success : privatisation and deregulation of the EU power sector : the key to success / Eugeniusz MOKRZYCKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 7/8, s. 14–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Liquid bio-fuels in Poland / L. Gawlik,  T. MIROWSKI, E. MOKRZYCKI, T. OLKUSKI, A. SZURLEJ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — Abstrakt W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Losses of chemical energy in hard-coal energy utilization processes / Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Miejsca powstawania strat energii chemicznej zawartej w węglu w procesach pozyskania węgla oraz wytwarzania energii elektrycznejPlaces of erasing of chemical energy losses existing in coal in processes of coal exploitation and electrical energy generation / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec. [2], s. 389–398. — Bibliogr. s. 397–398, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, energia, straty

  keywords: hard coal, energy, losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości ograniczenia emisji $CO_{2}$ w przemyśle cementowymThe possibilities of limitation of $CO_{2}$ emission from the cement industry / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec., s. 555–563. — Bibliogr. s. 562–563, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: