Wykaz publikacji wybranego autora

Eugeniusz Kurgan, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4675-9488 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-7887-2015

Scopus: 6603006485

PBN: 5e70922c878c28a04739117c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 142 publikacji Autora


1
 • A numerical analysis of forces imposed on particles in AC dielectrophoresis / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : XIX sympozjum środowiskowe : Worliny k/Ostródy, 21–24 czerwca 2009 / Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. — Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — Na dokumencie zbędny nr ISSN 1233-336. — ISBN: 978-83-7373-055-7. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A two-dimensional analysis of heat and charge flow in PEM fuel cellDwuwymiarowa analiza rozpływu ciepła i ładunku w ogniwie paliwowym typu PEM / Eugeniusz KURGAN // W: IC – SPETO 2003 : XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Niedzica, 28–31. 05. 2003, T. 1 = IC – SPETO 2003 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2003]. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Admissible Green's functions in magnetostatic field analysis / Eugeniusz KURGAN // W: X. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : September 6–9, 1999 Magdeburg, Germany : conference proceedings. — [Germany : s. n.], [1999]. — S. 601–606. — Bibliogr. s. 606, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An influence of electrode geometry on particle forces in AC dielectrophoresis[Wpływ geometrii elektrod na siły działające na cząsteczkę w dielektroforezie zmiennoprądowej] / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 1, s. 103–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr., Streszcz.

 • keywords: finite element method, dielectrophoresis, Maxwell stress tensor, force calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pola magnetostatycznego w środowisku niejednorodnym metodą elementów brzegowychAnalysis of the magnetostatic field in non-homogeneous materials by boundary element method / Eugeniusz KURGAN. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 188, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 81). — Bibliogr. s. 179–[189]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza rozkładu pola temperatury w tkance nowotworowej w RF hipertermii[Analysis of temperature field distribution in the tumor in RF hyperthermia] / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // W: Elektromagnetyzm w środowisku : szanse czy zagrożenia? / red. Andrzej Krawczyk. — Warszawa : Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 2010. — ISBN: 978-83-919556-7-3. — S. 55–72. — Bibliogr. s. 70–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of coupled electric and thermal field problems by boundary-element method / Eugeniusz KURGAN // IEEE Transactions on Magnetics ; ISSN 0018-9464. — 2002 vol. 38 no. 2 Pt. 1 art. no. PII S0018-9464(02)02444-5, s. 949–952. — Bibliogr. s. 952, Abstr.. — COMPUMAG'01 : selected papers from the 13th annual conference on the Computation of electromagnetic fields : Evian, France, July 2–5, 2001 / IEEE Magnetics Society. — [S. l. : IEEE MS, 2002]

 • keywords: boundary element method, electric heating engineering, non linear differential equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/20.996244

8
 • Analysis of current density and thermal fields in non-homogeneous materials / Eugeniusz KURGAN // W: X. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering : September 6–9, 1999 Magdeburg, Germany : conference proceedings. — [Germany : s. n.], [1999]. — S. 423–428. — Bibliogr. s. 428, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of dielectroforetic field distribution for biological particle manipulation / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // W: ZKwE'09 : transactions on computer applications in electrical engineering : XIV conference : Poznań, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznań University of Technology. — Poznań : UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN: 978-83-89333-24-7. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of electromagnetic field distribution in a PCB stripline structure / Eugeniusz KURGAN // W: ISEF 2001 Cracow : X International Symposium on Electromagnetic Fields in electrical engineering : September 20–22, 2001, Cracow, Poland / eds. Andrzej Krawczyk, Sławomir Wiak ; Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe S. A. LODART. — Łódź : ACGM S. A. LODART, 2001. — S. 541–546. — Bibliogr. s. 546, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of electromagnetic heating in magnetic fluid deep hyperthermia / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // W: CPEE 2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 2016 17th international conference Computational Problems of Electrical Engineering : Sandomierz, Poland, 14–17th September 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2800-9. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/nz6qFp

 • keywords: finite element method, magnetic nanoparticles, hyperthermia, coupled field problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CPEE.2016.7738756

12
 • Analysis of inhomogenous magnetostatic double-layer shields / Eugeniusz KURGAN // W: ELMECO 2000 : electromagnetic devices and processes in environment protection : third international conference : Nałęczów 4–6 June 2000 : conference proceedings / eds. Tadeusz Janowski [et al.] ; Lublin Technical University. Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000. — ISBN10: 83-88110-08-X. — S. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of the galvanic corrosion problems in composed materials / Eugeniusz KURGAN // W: SAP&ETEP-97 : elektryczny łuk łączeniowy : ósma międzynarodowa konferencja : elektrotechnologie ochrony środowiska : sympozjum : 3–6 września 1997 Łódź, Polska : materiały konferencyjne, Cz. 1 = SAP&ETEP-97 : Switching Arc Phenomena : Electrical Technologies for Environmental Protection : conference materials / przygot. do druku Z. Tarociński ; Politechnika Łódzka. Instytut Aparatów Elektrycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — [Poland : s. n.], [1997]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 398–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of thermal effects in human body exposed to EM radiation / E. KURGAN, P. GAS // W: ExHFT-7 : 7th world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics : 28 June – 03 July 2009, Krakow, Poland : book of abstracts / eds: J. S. Szmyd, J. Spałek, T. A. Kowalewski. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2009. — ISBN: 978-83-7464-235-4. — S. 22. — Pełny tekst W: ExHFT-7 [Dokument elektroniczny] : 7th world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : 28 June – 03 July 2009, Krakow, Poland : proceedings / eds: J. S. Szmyd, J. Spałek, T. A. Kowalewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 257–266. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of thin magnetic structures with anisotropic properties / Eugeniusz KURGAN // W: IX [Dziewiąte] Sympozjum Środowiskowe : Zastosowanie Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce PTZE'99 : Dobieszków 27–30 czerwca 1999 / Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. — Łódź : [s. n.], 1999. — S. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of B-spline curves in a design of the graphical preprocessorsZastosowanie krzywych B-sklejanych w projektowaniu preprocesorów graficznych / Eugeniusz KURGAN, Andrzej Adamek // W: IC – SPETO'99 : XXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Ustroń, 19–22. 05. 1999 = 22nd Seminar on Fundaments of electronics and circuit theory / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej], [1999]. — ISBN10: 83-85940-21-9. — S. 479–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of NURBS in construction of pre-processors for environmental design / Eugeniusz KURGAN // W: ELMECO 2000 : electromagnetic devices and processes in environment protection : third international conference : Nałęczów 4–6 June 2000 : conference proceedings / eds. Tadeusz Janowski [et al.] ; Lublin Technical University. Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000. — ISBN10: 83-88110-08-X. — S. 244–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Boundary element analysis of some class inhomogeneous magnetostatic field problems / Eugeniusz KURGAN // W: Materiały XI sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki” PPEE'2005 : Wisła, 2–5 kwietnia 2005 = Proceedings XI symposium "Fundamental problems of power electronics and electromechanics” / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [et al.]. — Gliwice : PTETiS, 2005. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 20). — S. 212–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Boundary element analysis of thin magnetic shells / Eugeniusz KURGAN // W: Problemi sučasnoï elektrotehnìki / Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni Vìddìlennâ Fìziko-Tehnìčnih Problem Energetiki. — Kiïv : NANU VFTPE, 2004. — (Tehnìčna Elektrodinamìka ; ISSN 1607-7970 ; tematičnij vipusk č. 1). — S. 48–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Boundary element method in modeling of the galvanic corrosion cell of underground structuresMetoda elementów brzegowych w modelowaniu korozji galwanicznej w podziemnych strukturach / Eugeniusz KURGAN, Agnieszka WANTUCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 12, s. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/12/21.pdf

 • słowa kluczowe: korozja galwaniczna, metoda elementów brzegowych

  keywords: boundary element method, galvanic corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.12.21

21
 • Calculation of exiting fields in BEM magnetostatic field analysis / Eugeniusz KURGAN // W: 10\textsuperscript{th} [Tenth] international IGTE symposium on Numerical field calculation in electrical engineering : September 16–18, 2002 Graz, Austria : proceedings / Institute for Fundamentals and Theory in Electrical Engineering (IGTE) ; Graz University of Technology. — [Graz : s. n.], [2002]. — S. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Calculation of forces imposed on particles in AC dielectrophoresis[Obliczenia sił działających na cząsteczkę w dielektroforezie zmiennoprądowej] / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 12, s. 100–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • keywords: finite element method, dielectrophoresis, Maxwell stress tensor, force calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Calculation of forces in AC dielectrophoretic separationObliczanie sił w urządzeniach do separacji cząstek / Eugeniusz KURGAN // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 3a, s. 262–264. — Bibliogr. s. 264, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dielektroforeza, obliczanie wartości sił działających na dipol

  keywords: dielectrophoresis, dipole force calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Calculation of Maxwell stress tensor and force in AC dielectrophoretic separation / Eugeniusz KURGAN // W: CPEE 2012 [Dokument elektroniczny] : proceedings of XIIIth international workshop “Computational Problems of Electrical Engineering” : 5th–8th September 2012, Grybów, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 80, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Calculation of the specific absorption rate coefficient in human body / Eugeniusz KURGAN, Piotr GAS // W: IC–SPETO 2008 : XXXI międzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów = 31\textsuperscript{st} international conference on Funndamentals of Electrotechnics and Circuit Theory : Gliwice–Ustroń 28–31.05.2008 / eds. Piotr Holajn, Dariusz Spałek, Grażyna Wegiera ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-30-2. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: