Wykaz publikacji wybranego autora

Eugeniusz Bobula, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza geometrii porowej przestrzeni filtracjiAnalysis of the filtration pore space geometry / Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Roman SEMYRKA, Eugeniusz BOBULA // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza prawa Darcy'ego na tle równań dynamicznychAn analysis of Darcy's Law in the context of dynamic equations / Wacław BURZEWSKI, Eugeniusz BOBULA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 249–252. — Bibliogr. s. 252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza tąpnięciaThe rockburst analysis / Eugeniusz BOBULA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 419–425. — Bibliogr. s. 425, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fraktalna struktura masyFractal structure of mass / Eugeniusz BOBULA // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne ; ISSN 1895-4421. — 2007 nr 5, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinematyka dyfuzyjnego transportu masy w górotworzeKinematics of diffusive mass transport in orogen / Eugeniusz BOBULA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1998 [wyd. 2000] t. 42/2 lipiec–grudzień, s. 144–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • On rotation in the gravitational fields / Eugeniusz BOBULA // W: ECM 20 : 20\textsuperscript{th} European crystallographic meeting : Crystallography in natural sciences and technology : Kraków, August 25–31 2001 : book of abstracts / eds. K. Stadnicka, W. Nitek. — [Kraków : EJB Publisher], [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8388519166. — S. 317. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • On the deductive world / Eugeniusz BOBULA. — Cracovia : Societas Scientiarum “Disputationes Academicae” in Universitate Iagiellonica, 2000. — [6], 87, [7] s.. — Bibliogr. s. [90]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • On the reversibility of processes : on the structure of mass / Eugeniusz BOBULA. — Cracovia : Societas Scientiarum “Disputationes Academicae” in Universitate Iagiellonica, 1997. — [4], 90, [5] s.. — Bibliogr. s. [91–93]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problem normy a niejednoznaczność ocen indywidualnych : [streszczenie]Problem of norm and ambiguity of moral judgment / Eugeniusz BOBULA // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2005]. — S. 81. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problem transportu węglowodorów w procesie migracji wtórnejThe problem of transporting carbohydrates in the process of secondary migration / Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Eugeniusz BOBULA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1998 [wyd. 1999] T. 42/1 styczeń–czerwiec, s. 208–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problematyka i kryteria waloryzacji złóż gazu ziemnego[Proposed assessment and valorization criteria for oil and gas fields] / Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Roman SEMYRKA, Eugeniusz BOBULA // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 189–192. — Bibliogr. s. 192. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problemy wynikające z analizy asymptotycznego opisu przemieszczeń pionowychProblems resulting from global analysis of the asymptotic description of vertical dislocations / Wiesław PIWOWARSKI, Eugeniusz BOBULA // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 199–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Złoże naftowe a procesy wydobywczeThe oil field and extraction processes / Eugeniusz BOBULA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1999 [wyd. 2000] t. 43/1 styczeń–czerwiec, s. 258–260. — Bibliogr. s. 260. — E. Bobula - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: