Wykaz publikacji wybranego autora

Estera Przenzak, mgr inż.

poprzednio: Bożek

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57189707843

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Alternatywne konstrukcje doświetlania pomieszczeń z wykorzystaniem układu koncentrującego promieniowanie słoneczne[Alternative structures of supplementary lighting rooms with the use of concentrating solar radiation] / Estera BOŻEK, Konrad Chojnacki // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 61–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 2: Nauki inżynieryjne (energetyka)

 • słowa kluczowe: oświetlenie, światłowody, skoncentrowane promieniowanie słoneczne, energetyka słoneczna, koncentrator promieniowania, transmisja światła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza mocy ogniw fotowoltaicznych w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznymAnalysis of electric power generated by photovoltaic cells in concentrated solar radiation / Estera BOŻEK, Arkadiusz Swat, Krzysztof SORNEK // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 4 / pod red. Teodory M. Traczewskiej i Bartosza Kaźmierczaka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7493-836-5. — S. 84–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93–94

 • słowa kluczowe: ogniwo fotowoltaiczne, skoncentrowane promieniowanie słoneczne, układy solarne, PV, energetyka słoneczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza mocy ogniw fotowoltaicznych w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym[Analysis of electric power generated by photovoltaic cells in concentrated solar radiation] / Estera BOŻEK, Arkadiusz Swat, Krzysztof SORNEK // W: EKO-DOK 2014 : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : VI konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : zeszyt abstraktów : Szklarska Poręba, 23–26 kwietnia 2014 / Politechnika Wrocławska, Polska Akademia Nauk, PWiK w Głogowie Sp. z o. o.. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — S. 18. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wydajności energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznymAnalysis of a photovoltaic module energy efficiency in concentrated solar radiation / Estera BOŻEK, Arkadiusz Swat, Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2014 nr 10, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of solar high temperature heat generation for absorption cooling / BOŻEK Estera, FILIPOWICZ Mariusz // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 11

 • keywords: concentrated solar radiation, solar cooling, absorption chiller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania energetycznych i ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominkiStudy on energy and ecological parameters of domestic heating appliances like fireplaces with heat accumulation / Mariusz FILIPOWICZ, Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Estera BOŻEK, Leszek KURCZ, Arkadiusz FIGÓRSKI, Wiktor Wesołowski, Jacek Ręka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, efektywność energetyczna, analiza spalin, piecokominek, drewno, sterowanie spalaniem

  keywords: biomass, energy efficiency, wood, fireplace with heat accumulation system, exhaust gases analysis, combustion control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.37

7
 • Badania termowizyjne systemu fotowoltaicznego pracującego w warunkach zacienienia : [streszczenie][Thermographic research of photovoltaic system working under shade] / E. BOŻEK, G. BASISTA // W: TTP 2015 [Dokument elektroniczny] : XI konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni : Politechnika Łódzka, 22–24 września 2015 r. = TTP 2015 : 11\textsuperscript{th} conference on Thermography and thermometry in infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki], cop. 2015. — 1 dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie koncentratora promieniowania słonecznego pod kątem produkcji chłodu i inne możliwości jego wykorzystania[Research on solar radiation concentrator for cold production and other possibilities of its use] / Estera BOŻEK // W: III sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: skoncentrowane promieniowanie słoneczne, energetyka słoneczna, symulacje komputerowe, raytracing, chłodzenie solarne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie odbiornika wysokotemperaturowego ciepła zasilanego skoncentrowanym promieniowaniem słonecznymResearch on high temperature heat receiver powered by concentrated solar radiation / Estera PRZENZAK // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 14

 • słowa kluczowe: skoncentrowane promieniowanie słoneczne, Ray Tracing, symulacje komputerowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie transportu skoncentrowanego promieniowania słonecznego[Research on concentrated solar radiation transport] / E. BOŻEK, M. FILIPOWICZ // Polska Energetyka Słoneczna ; ISSN 1730-2420. — 2013 nr 1–4, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Czy można lepiej wykorzystać lokalne zasoby biomasy?[Can the local biomass resources be better used?] / Estera BOŻEK, Adam GUŁA // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 50–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych[Gland packing with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, HORAK Wojciech, PRZENZAK Estera. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422800 A1 ; Opubl. 2019-03-11. — Zgłosz. nr P.422800 z dn. 2017-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 6, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422800A1.pdf

 • słowa kluczowe: tulejka nośna, dławnica, komora dławnicowa, pierścień oporowy, miękki pierścień uszczelniający, magnes trwały

  keywords: permanent magnet, support sleeve, gland packing, gland chamber, thrust ring, soft sealing ring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych[Gland packing with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wojciech HORAK, Estera PRZENZAK. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236071 B1 ; Udziel. 2020-05-14 ; Opubl. 2020-11-30. — Zgłosz. nr P.422800 z dn. 2017-09-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236071B1.pdf

 • słowa kluczowe: tulejka nośna, dławnica, komora dławnicowa, pierścień oporowy, miękki pierścień uszczelniający, magnes trwały

  keywords: permanent magnet, support sleeve, gland packing, gland chamber, thrust ring, soft sealing ring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Gland with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, PRZENZAK Estera. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416362 A1 ; Opubl. 2017-09-11. — Zgłosz. nr P.416362 z dn. 2016-03-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 19, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416362A1.pdf

 • słowa kluczowe: magnesy trwałe, pierścienie nośne, dławnica, pierścienie oporowe, elastyczne pierścienie uszczelniające typu "o"

  keywords: permanent magnets, thrust rings, gland, retaining rings, elastic sealing rings of "o" types

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Gland with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Estera PRZENZAK. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234836 B1 ; Udziel. 2019-12-23 ; Opubl. 2020-04-30. — Zgłosz. nr P.416362 z dn. 2016-03-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234836B1.pdf

 • słowa kluczowe: magnesy trwałe, pierścienie nośne, dławnica, pierścienie oporowe, elastyczne pierścienie uszczelniające typu "o"

  keywords: permanent magnets, thrust rings, gland, retaining rings, elastic sealing rings of "o" types

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Fotowoltaika w budownictwie jako odpowiedź na światowe regulacje prawnePhotovoltaics in the construction industry as an answer to world regulations / Erwin Kita, Estera PRZENZAK // BiP. Budownictwo i Prawo ; ISSN 1428-8516. — 2017 R. 20 nr 1, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Hybrid solar receiver as a source of high-temperature medium for an absorption chiller supply / Estera PRZENZAK, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 656–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hybrid solar receiver as a source of high-temperature medium for an absorption chiller supply / Estera PRZENZAK, Mariusz FILIPOWICZ // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2016 vol. 114, s. 02100-1–02100-8. — Bibliogr. s. 02100-8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-28. — EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : Prague, Czech Republic, November 17–20, 2015. — tekst: https://goo.gl/loMeRv

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201611402100

23
 • Hybrydowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego[Hybrid protective sealing with magnetic fluid for a rolling bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, HORAK Wojciech, BOŻEK Estera. — Int.Cl.: F16C 33/80\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419854 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419854 z dn. 2016-12-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419854A1.pdf

 • słowa kluczowe: łożysko toczne, ciecz magnetyczna, nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, uszczelnienie ochronne, magnes trwały

  keywords: rolling bearing, magnetic fluid, permanent magnet, pole piece, flanged sleeve, protective seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hybrydowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego[Hybrid protective sealing with magnetic fluid for a rolling bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wojciech Horak, Estera BOŻEK. — Int.Cl.: F16C 33/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235928 B1 ; Udziel. 2020-04-20 ; Opubl. 2020-11-16. — Zgłosz. nr P.419854 z dn. 2016-12-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235928B1.pdf

 • słowa kluczowe: łożysko toczne, ciecz magnetyczna, nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, uszczelnienie ochronne, magnes trwały

  keywords: rolling bearing, magnetic fluid, permanent magnet, pole piece, flanged sleeve, protective seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hybrydowe uszczelnienie wału[Hybrid sealing of a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, PRZENZAK Estera. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423123 A1 ; Opubl. 2019-04-23. — Zgłosz. nr P.423123 z dn. 2017-10-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 9, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423123A1.pdf

 • słowa kluczowe: uszczelnienie wału, ciecz magnetyczna, wielokrawędziowe nabiegunniki, walcowe magnesy trwałe, tulejka kołnierzowa symetryczna, tulejka kołnierzowa niesymetryczna

  keywords: magnetic fluid, cylindrical permanent magnets, shaft sealing, symmetrical flanged sleeve, non symmetrical flanged sleeve, multi-edged pole pieces

  cyfrowy identyfikator dokumentu: